Prezentácia Hardware

Report
Počítač
Univerzálny programovateľný stroj na
spracúvanie údajov pomocou programov, ktoré
pre počítač vytvoril programátor.
•Základná jednotka (skrinka)
•Monitor
•Klávesnica
•Myš
- jedným slovom hardware
http://osobni-pocitac.navajo.cz/osobnipocitac.png
© Mgr. Soňa Flešková
Podľa Johna von Neumanna má
počítač tieto časti:

Aritmeticko-logickú jednotku (procesor)

Pamäť

Prídavné zariadenia (vstupné, výstupné)
John von Neumann praotec
počítačov, v roku 1945 navrhol
takú schému počítača, podľa
ktorej sa zostavujú počítače
doteraz.
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:JohnvonNeumannLosAlamos.jpg
Späť
Procesor (CPU) - mikroprocesor

Mikroprocesor je jediný integrovaný obvod, ktorý riadi a
vykonáva procesy prebiehajúce v počítači

Existujú 1-, 2-, 4-, 6-, 8-jadrové procesory od firiem AMD a
Intel

Taktovacia frekvencia procesora - frekvencia
generovaná základnou doskou a hovorí koľkokrát je možné
zmeniť stav z 0 na 1 alebo opačne za sekundu. Udáva sa v
GHz. (1 GHz = 1 000 000 000 zmien stavu)

Cache – (rýchla vyrovnávacia pamäť procesora) sú to
pamäte umiestnené priamo v procesore na strategických
miestach, aby uchovávali prechodné informácie, ktoré nimi
pretekajú. (veľkosť v kB)

Socket – pätica do ktorej sa zasúva mikroprocesor doSpäť
základnej dosky
Procesor
Späť
Pamäť

Časť počítača určená pre uchovávanie informácií

Kapacita – objem dát, ktoré je možné do pamäte zapísať
(v MB, GB)

Taktovacia frekvencia – koľkokrát za sekundu procesor
nájde v pamäti hľadané miesto, prečíta z neho údaj (v Mhz)

Druhy pamätí – vnútorné zostavené z integrovaných
obvodov (RWM, ROM, Cache), vonkajšie na trvalé
uchovávanie informácií (Harddisk, CD, DVD, Blu-ray,
USB kľúč, Flash pamäte...)
Späť
ROM
Read-only memory – Pamäť, ktorej obsah sa nemení.
Údaje sa do nej zapíšu raz a natrvalo.
EEPROM (electrically
erasable programable readonly memory)- súčiastka
integrovaná v základnej doske
a jej obsah naprogramovaný
už vo výrobe, jej obsah sa
môže mazať elektricky. Sú v
nej uložené údaje dôležité pre
rozbehnutie sa počítača.
CD-ROM, DVD-ROM...
http://www.novopc.com/wp-content/uploads/2008/10/rom.jpg
Späť
RWM – read-write memory
Operačná pamäť (RAM)
určená na zápis aj čítanie.
Energeticky závislá (po
vypnutí PC sa jej obsah
vymaže, predtým sa však
údaje zapíšu na HDD,
alebo iné médiá).
DDR2, DDR3 – kapacita
cca 1 GB - 8 GB,
frekvencia cca 1066 –
2000 MHz
Späť
http://media.digikey.com/photos/Micron%20Photos/mfg557-240DIMM.jpg
Cache
Vyrovnávacia pamäť. Urýchľuje vyhľadávanie
údajov – zrýchľuje tak celý proces
Vlastnú cache pamäť má procesor,
pevný disk, základná doska, ale aj operačný
systém.
Späť
HARDDISK - HDD
Pevný disk – (harddisk drive) je
zariadenie, ktoré sa používa na
uchovávanie dát v počítačoch,
digitálnych fotoaparátoch,DVD
rekordéroch alebo v prehrávačoch
hudby.
Dáta sa na pevný disk zapisujú
pomocou magnetického záznamu,
sú uložené natrvalo, pokiaľ nie sú
zmazané používateľom.
Energeticky nezávislé pamäťové
médium.
Kapacita – 250 – 3 000 GB
Otáčky – 5 400 – 10 000 RPM
http://komplettie.files.wordpress.com/2009/08/hdd.jp
g
Späť
CD, DVD, Blu-ray
•
CD – compact disk – zápis a čítanie opticky –
laserom
Kapacita – 685 MiB
CD-ROM, CD-R, CD-RW
•
DVD – kapacita - 4,38-15,9 GiB
DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW
•
Blu-ray – zápis a čítanie pomocou modrého lasera
Kapacita - 23,3-54 GiB
Späť
Vstupné zariadenia
transformujú analógové signály na elektrické (digitálne)
signály
Klávesnica – slúži na zadávanie príkazov a textu (drôtové a
bezdrôtové)
Myš – slúži na ovládanie pohybu kurzora (optické, laserové,
bezdrôtové, drôtové)
Skener – slúži na spracovanie papierovej predlohy (ručné,
plošné)
webkamera, mikrofón,joystick, touchpad, volant...
http://www.svettisku.cz/buxus
/images/epson_4990_photo_
1_ST_9_05.jpg
Späť
http://www.sme.sk/cdata/1986992/000040
Výstupné zariadenia
transformujú elektrické (digitálne) signály na analógové
signály
Monitor LCD – veľkosť uhlopriečky v palcoch (17´´ - 30´´ ),
rozlíšenie (napr. 1440x900) a jas (cca 300 cd/m2)
Tlačiareň – DPI – hustota tlače (dots per inch – body na
palec- cca 1200dpi)
Ihličková – mechanická
Laserová – Laserom sa zelektrizujú časti papiera, kam sa
nanesie toner (prášok) a ten sa zapečie do papiera
Atramentová – pomocou mikrotrysiek nanáša na papier
kvapôčky farby
Reproduktory, Slúchadlá, Projektor
Späť

similar documents