Osnovne agregatne makroekonomske veličine

Report
Osnovne agregatne
makroekonomske veličine

Drušveni bruto proizvod
DBP = Mt + Am + D

Društveni proizvod
DP = DBP – Mt = Am + D

Nacionalni dohodak
D = DP – Am
Analitička upotreba agregatnih izraza proizvodnje
Društveni bruto proizvod:
Pros.: Ukupna proizvodnja, Struktura proizvodnje
Conts.: Prenešena vrednost, Višestruko zaračunavanje

Društveni proizvod:
Pros.: Stvarni obim proizvodnje, Investiciona sredstva

Nacionalni dohodak
Pros.: Stvarni obim proizvodnje

Nominalni i realni društveni proizvod

Deflator društvenog proizvoda
Nominalni DP
Deflator DP =
Realni DP
Deflator prethodne godine =
Deflator naredne godine =
DPsc =
DPtc
Dt
Deflator sledeće godine
Troškovi života sledeće godine
Do * Tt
100

similar documents