A fűtési költségmegosztás gyakorlata és törvényi szabályozása

Report
Jogi változások és technikai újítások
a fűtési költségmegosztásban
2013. május 15., Távhőszolgáltatási Konferencia, Balatonfüred
Gulyás Gergely
ügyvezető igazgató
Horváth Attila
kereskedelmi és marketing igazgató
Az ista cégcsoport rövid bemutatása
 Az ista cégcsoport vezető szerepet játszik a világon az energia
management szolgáltatások területén
 Az ista 100 éves múltra tekint vissza és a világ 25 országában
működik piacvezetőként az energiafogyasztás mérése és
elszámolása területén, amelyet 11 millió (lakossági és közületi)
fogyasztónál végez.
 Az ista cégcsoport 4.500 főt foglalkoztat, éves árbevétele 200
milliárd Ft, a piaci értéke pedig közel 1 000 milliárd Ft
 Magyarországon az ista közel 20 éve van jelen
 Az ista jelentős növekedési lehetőséget lát a magyar piacban,
emiatt jelentős fejlesztéseket hajtunk végre
Jogi változások háttere
 Az Európai Unió teljes energiafelhasználásának 40%-át az épületek
energiafelhasználása teszi ki.
 Az épületek energiamegtakarítási megoldásainak megvalósítása
elengedhetetlen
az
EU
energiahatékonysági
és
energiamegtakarítási céljainak eléréséhez (20/20/20 cél)
 Az épületek energiafelhasználásának 85%-át az épületek fűtése és
a használati melegvíz előállítása során felhasznált energia képezi.
Egyéb energiafelhasználás (pl. villanyáram) mindössze 15%-ra
tehető.
 Az épületek energiafelhasználása a következő három módon
csökkenthető:
 pontos információ a felhasználók számára az energiafogyasztásról,
hogy a fogyasztási szokásaikat megváltoztathassák
 a fűtési rendszerek optimalizálása
 a meglévő épületek energiahatékony felújítása, fűtési rendszereik
korszerűsítése
Európai Energiahatékonysági Irányelv (EED)
 az EED 2012. december 4-én lépett hatályba
 2014. június 4-ig kell átültetni a tagállamok nemzeti jogrendszereibe
 a tagországoknak évente be kell számolniuk a haladásról az Európai
Bizottság felé
 az EED 2017. január 1-től kötelezően előírja a villany, gáz, víz,
fűtés (távhő és saját kazán) fogyasztónkénti felhasználásának
fogyasztásarányos számlázását (leolvasás, elszámolás és
fogyasztási információ).
„ A tagállamok biztosítják, hogy a villamos energia, a földgáz, a távfűtés, a
távhűtés, valamint a használati melegvíz végső felhasználóit –
amennyiben az műszakilag lehetséges, pénzügyileg ésszerű és az
energiamegtakarítási potenciállal arányos mértékű – ellássák olyan
versenyképes árú, egyedi fogyasztásmérőkkel, amelyek pontosan tükrözik
a végső felhasználó tényleges energiafogyasztását és amelyek
információkat szolgáltatnak a tényleges felhasználási időszakról.”
Európai Energiahatékonysági Irányelv (EED)
• Az EU energiahatékonysági céljainak eléréséhez szükséges a
teljes jogkövetés minden tagországban:
o a megfelelő nemzeti törvényi / szabályozási háttér
o az érintettek teljes körű tájékoztatása
o a hatékony szankciók létrehozása
o valamint a hatékony ellenőrzés és szankcionálás
• Szankciók
„A tagállamok meghatározzák az … elfogadott nemzeti rendelkezések
megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat,
és meghozzák a szükséges intézkedéseket e szabályok
végrehajtásának biztosítása érdekében. Az előírt szankcióknak
hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell
lenniük.” A Bizottság ellenőrzi és felügyeli ezeket.
Európai Energiahatékonysági Irányelv (EED)
• Végső felhasználó részletes információs joga
A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelvnek megfelelően üzembe helyezett
mérőberendezéseknek lehetővé kell tenniük a tényleges fogyasztáson
alapuló pontos számlainformációkat. A tagállamok biztosítják, hogy a
végső felhasználók könnyen hozzá tudjanak férni azokhoz a
kiegészítő információkhoz, amelyek segítségével részletesen
ellenőrizhetik saját múltbeli fogyasztásukat.
• A tényleges fogyasztáson alapuló számlázás
„Annak lehetővé tétele érdekében, hogy a végső felhasználók
szabályozhassák saját energiafogyasztásukat, legalább évente egyszer
a tényleges fogyasztáson alapuló számlázást kell végezni, a
számlainformációkat pedig legalább negyedévente a fogyasztó
rendelkezésére kell bocsátani, ha az ezt kéri, vagy ha az elektronikus
számlázást választotta, egyéb esetben pedig évente kétszer. A kizárólag
főzési célra használt földgáz kivételt képezhet e követelmény alól.”
- az ista rádiótávleolvasású rendszere
Az ista mint nemzetközi vállalat, a világ vezető szolgáltatója a fűtési
költségmegosztók értékesítése és a fogyasztásarányos költségelszámolás
terén.
Termékeink:
 fűtési költségmegosztók
 vízmérők
 hőmennyiségmérők
 füstérzékelő
 páratartalom-mérő
 egyéb eszközök, szerelvények
 adatgyűjtők (AMM)
Smart metering rendszer bevezetése az EU-ban:
2015-ig Európában kb. 111 millió háztartásba jutnak el az okos mérőeszközök
- az ista rádiótávleolvasású rendszere
Hogyan működik?

Vezeték nélküli hálózaton keresztül, egy központi egység kiolvassa a
lakásokban (az épületben) található mérőegységek által mért fogyasztási
adatokat

Az adatok kiolvasása kétirányú, az adatátvitel csak kérésre történik

A rögzített fogyasztási adatokat a központi egység gyűjti be és azokat a
lakáson kívül tárolja, ezáltal egyszerűsítve és meggyorsítva a kiolvasást és
a hozzáférést

A walk by / AMM rendszerű kiolvasásra a következő eszközök alkalmasak:
 Fűtési költségmegosztó – doprimo® 3 radio
 Rádió modul vízmérőkhöz – radio net 3
 Rádió modul hőmennyiségmérőkhöz – optosonic® 3 radio
 Rádió modul kivezetett impulzusos mérőkhöz – pulsonic® 3 radio
 Mobil adatgyűjtő – MGW
 Mobil adatrögzítő, vagy internet alapú átviteli rendszer – PDA, vagy AMM
Új termékeink
Fumonic 3 radio net - rádiós füstérzékelő
Az ista új terméke, az életmentő füstérzékelő fumonic 3
radio net alig nagyobb, mint egy kávés csésze. Az ista
fumonic 3 egy akkumulátorral működő, optikai
füstérzékelő, mely hangjelzéssel tudatja, ha a
megengedettnél nagyobb, töményebb füstmennyiség
kerül a helyiség levegőjébe.
Humonic 3 radio net - rádiós páratartalom mérő
Az ista legújabb terméke a digitális páratartalom mérő
humonic 3 radio net, mellyel azonnal és pontosan
megtudhatja, hogy lakásában, üzletében, műhelyében,
vagy raktárában milyen értékű az aktuális páratartalom.
További információk
 Az ista elektronikus fűtési költségmegosztók, valamint a
vízmérők és hőmennyiségmérők rádiós moduljainak jellemző
akkumulátor-élettartama legalább 10 év.
 A valós idejű, on-line kapcsolatú (Smart) rendszerekben
a műszerek hasznos élettartama jelentősen lecsökkenhet!
 Az ista rádiós készülékei NEM sugároznak folyamatosan,
csak „felkérésre” kommunikálnak.
 Az ista symphonic 3 rádiós rendszerébe bármilyen
impulzuskimenettel rendelkező mérőeszköz beintegrálható.
 A
termosztatikus
szelepek
megfelelő
használata
elengedhetetlen a kívánt megtakarítások eléréséhez!
Kedvező finanszírozási megoldások Ügyfeleink részére
 Részletfizetés: egyedi megállapodás szerint (6 hónap - 2 év)
 Bérleti konstrukció
 nincs előleg
 a bérleti díj tartalmazza a termék árát és a felszerelés költségét
 időtartam: 2 és 10 év között szabadon megválasztható
(vízmérőkre 1-8 év)
 bérleti díj fizetése: havi, negyedéves, féléves, vagy éves ciklusban
 saját gyártású eszközeink esetében társaságunk a bérleti
idő teljes tartamára meghosszabbítja a garancia idejét!
 lehetőség van az elszámolás díját is a bérleti díjjal kombinálni
(MEA)
 Együttműködés bankokkal: közös finanszírozási lehetőségek
Leolvasó szolgáltatásunk (outsourcing)
 Az ista cégcsoport egyik legfontosabb, minőségi szolgáltatása a
fogyasztásmérők leolvasása és a leolvasást követő elszámolás
elkészítése
 Egyedi, vagy keretszerződés alapján végezzük
 hideg-, és melegvíz mérők
 hőmennyiségmérők
 gázmérők
 villanyórák
 és egyéb mérők leolvasását
 Opcionálisan természetesen a fogyasztási adatokhoz tartozó
elszámolást is elkészítjük
 A részletekkel kapcsolatban keressék szakértő munkatársainkat!
Köszönjük a figyelmet!
ista Magyarország Méréstechnika Szerviz Kft.
1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.
Tel.: 06/1-889-0562 Fax: 06/1-889-0561 Mobil: 06-30/677-9934
E-mail: [email protected],
Web: www.ista.hu
EED – egyedi fogyasztásmérők felszerelése
„…Az olyan többlakásos és több célra használt épületekben,
amelyekben a fűtést/hűtést központi fűtéssel vagy távfűtési
hálózatról vagy több épületet kiszolgáló központi rendszerről
biztosítják, egyedi fogyasztásmérőket is fel kell szerelni 2016.
december 31-ig, amellyel mérni lehet az egyes egységek saját
fűtés/hűtés- vagy melegvíz-fogyasztását, amennyiben ez
technikailag megvalósítható és költséghatékony. Amennyiben az
egyedi fogyasztásmérők használata műszakilag nem kivitelezhető
vagy nem költséghatékony, a fűtés mérésére egyedi fűtési
költségosztókat
kell
alkalmazni
az
egyes
radiátorok
hőfogyasztásának mérésére, kivéve ha a szóban forgó tagállam
bizonyítja, hogy a fűtési költségosztók beépítése nem lenne
költséghatékony. Ezekben az esetekben a hőfogyasztás mérésére
figyelembe lehet venni alternatív költséghatékony módszereket is.”

similar documents