oracle_administracja_6

Report
<Insert Picture Here>
Administracja serwerem bazy danych Oracle 11g
Zarządzanie wydajnością i instalowanie aktualizacji
Wykład nr 6
Michał Szkopiński
Agenda
• Zarządzanie wydajnością
• Czynniki mające wpływ na wydajność
• Jak mierzyć wydajność bazy danych
• Rekomendacje i zalecenia
• Instalowanie aktualizacji
•
•
•
•
Typy aktualizacji
Wersje oprogramowania
Sposoby instalowania
Wsparcie techniczne Oracle
Wydajność bazy danych
Pamięć i
procesor
Dostęp do
zasobów
wspólnych
Operacje
dyskowe
(I/O)
Kod SQL
aplikacji
DBA
Wydajność
sieci
Zarządzanie wydajnością i dostępnością
Proaktywne
Automatic
Reaktywne
Automated
tasks
Advisory
framework
Server
alerts
Automatic
Workload
Repository
Repozytorium
Automatyczne
metryk i parametrów
zbieranie statystyk
systemu
Critical
errors
Automatic
Diagnostic
Repository
Bezpośredni dostęp
do pamięci SGA
Ważne pojęcia i słowa kluczowe
• Automatic Workload Repository (AWR):
• Infrastruktura do zbierania danych, analizy i generowania
rekomendacji dla administratora
• Baseline:
• Para snapshotów AWR wykorzystywana do porównywania
wydajności
• Metric:
• Poziom zmian w statystykach
• Statistics:
• Zbiór danych wydajnościowych
• Threshold:
• Wartość graniczna do porównywania metryk i generowania
zdarzeń np. alertów
Poziomy zbierania statystyk
STATISTICS_LEVEL
BASIC
TYPICAL
ALL
AWR oraz doradcy
wyłączeni
Wartość
domyślna
Zbieranie dodatkowych
statystyk
Automatic Workload Repository (AWR)
• Wbudowane w bazę repozytorium statystyk
wydajnościowych
• Zapisane migawki (snapshots) stanu bazy
wykonywane co 60 min. i przechowywane przez 8 dni.
• Podstawowy mechanizm wszystkich automatycznych
mechanizmów poprawy wydajności
In-memory
statistics
MMON
60 minutes
Snapshots
SGA
AWR
Infrastruktura AWR
Klienci zewnętrzni
EM
SQL*Plus …
SGA
Efficient
in-memory
statistics
collection
Klienci wewnętrzni
V$
DBA_*
MMON
ADDM
AWR
snapshots
Self-tuning … Self-tuning
component
component
Parametry bazowe - Baselines
Miarodajny okres pracy bazy danych
DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.CREATE_BASELINE ( start_snap_id IN NUMBER,
end_snap_id
IN NUMBER,
baseline_name IN VARCHAR2);
AWR w Enterprise Manager
Parametry AWR
• Okres przechowywania migawek
• Domyślnie: 8 dni
• Wymaga przestrzeni na dysku
• Statystyki zbierane co:
• Domyślnie: 60 min.
• Jeśli częściej to należy rozważyć dodatkową przestrzeń i
wpływ na wydajność
• Poziom zbierania statystyk
• Basic (podstawowy z wyłączonym AWR)
• Typical (typowy - rekomendowany)
• All (zaawansowany z dużą ilością informacji)
Automatic Database
Diagnostic Monitor (ADDM)
• Uruchamiany po każdej migawce AWR
• Monitoruje instancje np. wąskie gardła czy
oczekiwanie na zasoby
• Przechowuje rezultaty w repozytorium AWR
Snapshots
EM
ADDM
ADDM results
AWR
Analiza wyników ADDM
1
2
3
Rekomendacje ADDM
Doradcy - Advisors
ADDM
SQL Tuning
Advisor
Buffer Cache
PGA
Advisor
Advisor
SQL Access
Advisor
Shared Pool
Memory
Advisor
Java Pool
Advisor
SGA
Advisor
Advisor
Streams Pool
Advisor
Space
Segment Advisor
Undo Advisor
Backup
MTTR Advisor
Ustawienia wartości granicznych
Tworzenie i testowanie alertów
1. Ustawienie wartości granicznych
2. Stworzenie testu
3. Sprawdzenie alertu
2
3
1
Powiadomienia o alertach
Typy alertów i ich czyszczenie
Bazują na metrykach
Z wartościami
granicznymi
(Alerty stanowe)
97% Critical
Czyszczenie
85% Warning
Czyszczenie
MMON
DBA_OUTSTANDING_ALERTS
Bez wartości
granicznych
(Alerty bezstanowe)
Snapshot
Too Old
DBA_ALERT_HISTORY
Resumable
Session
Suspended
Recovery Area
Low On
Free Space
Alert Bazują na zdarzeniach
Wykresy wydajności w EM
Wykresy szczegółowe
Przepustowość
Sesje o największej aktywności
Automatyczne zarządzanie pamięcią –
Memory Advisor
Włączanie AMM
Użycie Memory Advisor
Podgląd dynamicznych parametrów
pamięci
Ręczne ustawianie parametrów
pamięci
Perspektywy dynamiczne V$
Ogólne
Sesyjne
Usługowe
V$SYSSTAT
• statistic#
• name
• class
• value
• stat_id
V$SESSTAT
• sid
• statistic#
• value
V$SERVICE_STATS
• service_name_hash
• service_name
• stat_id
• stat_name
• value
V$SYSTEM_EVENT
• event
• total_waits
• total_timeouts
• time_waited
• average_wait
• time_waited_micro
V$SESSION_EVENT
• sid
• event
• total_waits
• total_timeouts
• time_waited
• average_wait
• max_wait
• time_waited_micro
• event_id
V$SERVICE_EVENT
• service_name
• service_name_hash
• event
• event_id
• total_waits
• total_timeouts
• time_waited
• average_wait
• time_waited_micro
Cumulative data
Waits
Perspektywy do „rozwiązywania
problemów”
Instance/Database
V$DATABASE
V$INSTANCE
V$PARAMETER
V$SPPARAMETER
V$SYSTEM_PARAMETER
V$PROCESS
V$BGPROCESS
V$PX_PROCESS_SYSSTAT
V$SYSTEM_EVENT
Memory
V$BUFFER_POOL_STATISTICS
V$LIBRARYCACHE
V$SGAINFO
V$PGASTAT
Disk
V$DATAFILE
V$FILESTAT
V$LOG
V$LOG_HISTORY
V$DBFILE
V$TEMPFILE
V$TEMPSEG_USAGE
V$SEGMENT_STATISTICS
Contention
V$LOCK
V$UNDOSTAT
V$WAITSTAT
V$LATCH
Aktualizacje (Patches)
Proces rozwiązywania problemów
krytycznych
1
7
6
Pojawienie się
problemu. Alert lub
notyfikacja w EM
Zamknięcie
zgłoszenia.
Praca z inżynierem
i rozwiązanie
problemu.
Aplikowanie
aktualizacji
Wysłanie danych
diagnostycznych do
Oracle Support
5
2
Pobranie
szczegółowych
danych
3
Zebranie danych
diagnostycznych.
4
Otwarcie zgłoszenia
serwisowego SR.
Typy aktualizacji
• One-off-patch
• Rozwiązuje konkretny problem
• Nie zawiera testów regresyjnych
• Patch set
• Grupują w sobie wiele pojedynczych aktualizacji
• Zwiększają numer wersji (na 3 lub 4 miejscu np. 11.2.0.1.6)
• Critical patch updates - CPU
• Poprawki do krytycznych funkcji systemu
• Zawiera testy regresyjne
• Nie zwiększa numeru wersji
• Patch releases (np. R2, R3 11.2.0.1.0)
• New release 9i, 10g, 11g, 12c
Wsparcie techniczne Oracle Support
• Oracle Support działa w trybie 24  7
• Wspiera klientów przez
• Stronę WWW – MetaLink: metalink.oracle.com
• Telefon
• Oracle Direct Connect (ODC) zdalne narzędzia diagnostyczne
• Aby uzyskać dostęp do pomocy technicznej należy
wykupić licencję na oprogramowanie i wsparcie
Integracja EM z MetaLink
Enterprise Manager:
• Automatycznie powiadamia o nowych krytycznych
aktualizacjach
• Pozwala ściągać aktualizacje bezpośrednio z
MetaLink
• Służy również do aplikowania pojedynczych
aktualizacji
• Daje możliwość podglądu dokumentacji
Enterprise Manager Patch Wizard
Dziękuję za uwagę i
zapraszam na ćwiczenia

similar documents