Sell it Post-mortem 2012

Report
> Volgende week krijgen jullie het eindcijfer
> Beoordeling uitsluitend door
opdrachtgever
> Voor begin pitch: lever in pitchdocument
en reflectie (met namen)
> Pecha Kucha 6:40 minuten, dan ruimte
voor een of twee vragen van opdrachtgever
en/of docent(en)
> Deliverables inleveren volgens standaard
richtlijnen (deadline = maandag 9:00)
Plaats je opdracht op je portfolio. (als het niet digitaal werk is: maak
foto's/scan of verzin een andere manier om een digitale versie online te
zetten).
Gebruik voor documenten pdf formaat.
Bestandsnamen sla je op volgens de volgende richtlijnen:
[Achternaam][Voornaam][Tussenvoegsels]_TitelOpdracht_versie_[extrainf
o].ext
In elk bestand dat je op je portfolio zet ter beoordeling moet je naam en
de titel van de opdracht voorkomen
Gebruik geen spaties in de bestandsnamen!
Voorbeeld:
DelftCorneVan_Portfolio2-Wireframes_v1.pdf
stuur een e-mail aan mij, [email protected], vóór de deadline:
met een directe link naar de uitgewerkte opdracht op je portfolio
(of als het een opdracht met meerdere onderdelen betreft: met links naar
de uitgewerkte deelopdrachten).
CHECK de link voor je de e-mail verstuurt.
subject/onderwerp van de e-mail zoals hieronder beschreven:
Deliverables
•
•
•
•
•
•
•
Debriefing. Een beschrijving en interpretatie van de opdracht na de briefing van de
klant. Gebruik stramien dat AMM studenten vorig jaar gekregen hebben. Hele
team, schrijven AMM student (als AMM student in team zit)
Projectplan. Een werkbaar plan met taakverdeling, fasering etc. AMM student
Concept. Een goed uitgewerkt concept, met de beargumentering van je ontwerp
keuzes dat voldoet aan de gestelde voorwaarden uit de opdracht (zie briefing
document van opdrachtgever). G&I studenten (samen met AMM student)
Pitch document. Voor de opdrachtgever. Een korte bondige beschrijving van het
concept en de onderliggende ontwerpkeuzes met verantwoording van uit het
onderzoek dat je gedaan hebt. G&I studenten
Marketingplan. Daarnaast maak je een marketingplan zoals je geleerd hebt in het
vak Cultureel Ondernemersschap. Hoe ga je het uiteindelijke product in de markt
zetten en het verkopen? AMM studenten
Pitch presentatie Petcha Kucha stijl: van 6 minuten en 40 seconden, 20 slides x 20
seconden waarin je de klant overtuigd van jouw geweldige idee.
Korte reflectie PMI: Maak per persoon en met het hele team een PMI
(Pluspunten, Minpunten, Interessante punten) van het verloop van het project.
Locatie pitch:
GAR: 2009
GDD: 2106
IAD: 1106
Beoordeling
De Games & Interactie studenten worden op andere onderdelen beoordeeld dan de
Amm-studenten.
Games & Interactie studenten worden beoordeeld op:
• Kwaliteit van het concept (30%)
• Inhoud presentatie (25%)
• Pitch document (25%)
• Reflectie (20%)
Amm-studenen worden beoordeeld op:
• het projectplan (inclusief de debrief) (40%)
• het marketingplan (40%)
• het eindcijfer van jouw groep (20%)

similar documents