UM11 Hudební_žánry

Report
Základní rozdělení hudby
HUDEBNÍ ŽÁNRY
7 základních hudebních žánrů
 Lidová hudba- naše či blízká lidová hudba, anglicky folk
 Vážná hudba- vše, co obsahuje anglický termín „classical





music“
Jazz- vychází z blues. Jednoduše se vyvinul z afroamerické hudby.
Rock- představuje adaptaci rhythm and blues.
Rocková hudba vychází z těchto kořenů.
Pop- chápáno spíše jako komerční oblast hudby.
Metal- v širším smyslu představuje metal celý hudební
žánr, včetně všech jeho odnoží.
Elektronica- Elektronická hudba vytvářená počítačem,
elektronické zvuky.
LIDOVÁ HUDBA
Lidová hudba (hudební folklór) = spontánní projev lidové
hudebnosti
= písně + tance, též o obyčeje a zvyky s hudebním
doprovodem
Rozvíjí se a uchovává ústní tradicí , tvůrci většinou anonymní.
Základem evropské lidové hudby je píseň.
Mnohé z oblíbených písní si předávaly celé generace.
Zpívá se v nich o přirozených lidských potřebách a tužbách,
nejčastěji o lásce, práci a přírodě.
Folklór vznikal a dosud vzniká v nejrůznějších částech světa.
Velmi se různí podle kontinentů, zemí a tradic
v melodice, rytmu i harmonii a odlišností užívaných
hudebních nástrojů.
INTERPRETI
LIDOVÝCH
Jožka Černý
http://www.youtube.com/watch?v=fzLBzIpiNYE
Když jsem šel z Hradišťa – Já, písnička 2 – str. 17
Pavel Lohonka Žalman
http://www.youtube.com/watch?v=Tvs5Cx7_e4A
Nezacházej slunce – Já, písnička 2 - str. 23
http://www.youtube.com/watch?v=YSrGMdsJQ6Y
Kdyby tady byla – Já, písnička 2 – str. 16
PÍSNÍ
LIDOVÁ HUDBA inspiruje:
 Témata lidové hudby nacházíme v umělé hudbě
od středověku dodnes - nevyčerpatelná inspirace.
 V romantickém období se inspirovali lidovou






hudbou např.:
Antonín Dvořák
Bedřich Smetana
Edvard Grieg aj.
V generaci skladatelů první poloviny 20. století:
Leoš Janáček
Béla Bartók aj.
Lidová x populární hudba
Nejvýraznější globální vliv původní lidové hudby na vývoj
hudebních směrů v 19.+20. století měla původní hudba
černošských komunit bývalých otroků ve Spojených
státech = BLUES = základ pro pozdější americkou
populární hudbu, její vývoj a formy především:
jazz , ragtime, rhythm and blues, rock and roll, hip-hop aj.
Tyto styly, počínaje jazzem, ovlivnily vývoj hudby v
celosvětovém měřítku. Pozdější vlivy lidové hudby lze
vysledovat především v rockové hudbě.
Obousměrný vliv - folková hudba (z němec. slova Volk či z
angl. folk = lid, národ), včetně nejrůznějších odnoží, např.
také tzv. česká trampská hudba (zlidovělé písně).
VÁŽNÁ HUDBA
= je široké označení pro evropskou hudební
tradici a hudební formy období
- renesance
- baroka
- klasicismu
- romantismu.
 Moderní vážná hudba se vyznačuje
nepřístupností a nabouráváním klasických
schémat
JAZZ
Jazz = džez (z angličtiny)
= proud hudby, který vznikl koncem 19.
století v New Orleans z černošských
worksongů, gospelů a spirituálů, hlavně však
z BLUES.
Jednoduše se vyvinul z afroamerické hudby,
v níž se prolínaly černošské folklorní vlivy s
bělošskou hudbou přistěhovalců z Evropy.
Původ názvu JAZZ
… zřejmě se jedná o zkomolenou zkratku jas(mine)
v narážce na jasmínový parfém populární v New Orleans
v této době.
První jazzové skupiny používaly ve svém názvu
pravopis jass.
Specifické prvky jazzu: rytmické cítění (synkopy),
zdůraznění druhé a čtvrté doby, opakující se melodie a
možnosti improvizace.
Nástroje: piano, saxofon, klarinet.
U nás JAZZ poprvé v r. 1919. Nejvýraznější jazzovou
osobností byl Jaroslav Ježek. Jeho jazzová tvorba
bývá někdy označována jako raný český swing.
Nejznámější jazzový muzikant Louis Armstrong
ROCK
= žánr populární hudby od 60. let 20. století
- kořeny v rock and rollu, rhythm and blues a country 40. a 50. let,
také ovlivněn folkem, jazzem a vážnou hudbou.
Rockové nástroje : elektrická kytara, baskytara, bicí nástroje a
klávesové nástroje, od konce 60. let syntezátor (zesilovač).
Často kytarová a klávesová, saxofonová nebo harmoniková
sóla.
ROCK – míchání stylů
Na přelomu 60. a 70. let se z rocku vyvinulo několik podžánrů:
- rock + folkem = folkrock
- rocku + blues = blues-rock
- rock + jazz = jazz fusion
V 70. letech rock ovlivnily soul, funk a latinskoamerická
hudba.
V tomto období také vznikly další podžánry:
soft rock
hard rock
glam rock
punk rock
heavy metal
ROCK - INTERPRETI
Na začátku 60. let se spustila vlna instrumentálního surf rocku.
Zlatý věk (60.léta) – Garage rock – The Beatles
- Pop rock - Elton John, Paul McCartney
- Blues-rock - The Rolling Stones, Eric Clapton
- Folk rock - Bob Dylan
- Glamrock - Alice Cooper
- Punk rock, soft rock
- Hard rock - Queen, Aerosmith a AC/DC
- Křesťanský rock - v USA jako kritika rocku - Carman
POP
Výraz pop music (zkr. pop) = hudební styl i
označení celého hudebního průmyslu.
= též nepřesně synonymum pro termín
populární hudba.
Nepříliš složitá hudba s výraznou zpívanou melodií
doprovázenou moderním způsobem, nenáročné texty.
Hlavním cílem každé popové písně je stát se hitem a zalíbit se
co největšímu počtu posluchačů, tj. komerční úspěch.
POP – interpreti:
Pop jako hudební styl bývá intelektuální částí lidí často
odmítán jako „neumělecký“. Vznikl na začátku 60.let 20.
století po ústupu stylu rock & roll. Za první průkopníky
popu lze považovat The Beach Boys.
Pop nejčastěji tvoří mezi hudebními styly kombinace např. pop-rock, pop-folk, latin-pop).
Interpreti: ABBA, The Beatles, The Bee Gees, Robbie Williams,
Elton John, Michael Jackson, Madonna, Elvis Presley, Celine Dion,
Whitney, U2, Lady GaGa Houston, … Karel Gott, Elán.
HEAVY METAL
= zkráceně „metal“ - hudební styl 60. a 70. let
ve Velké Británii a USA.
Kořeny: hardrock, blues + rock
Nástroje: elektrické kytary a bicí, hlasitý a
zkreslený zvuk kytar a kytarové motivy, tzv.
riffy. Mírně kovově znějící baskytara a úderné
tempo bicích.
Dlouhé vlasy, air guitar, fyzická gesta.
Ze všech forem rock and rollu je heavy metal
nejextrémnější (hlasitost, mužnost,
teatrálnost).
HEAVY METAL - druhy
Průkopníci:
Led Zeppelin, Black Sabbath a Deep Purple,
Iron Maiden, Helloween, Metallica.
•Death metal
•Black metal
•Power metal
•Doom a gothic metal
•Thrash metal
ELEKTRONICA
= hudba s elektronickými prvky.
Do písně jsou vkládány nahrané zvuky (samply)
pomocí elektronických zařízení, píseň je
elektronickými zařízeními upravována
(syntetizována) nebo je celá píseň vytvořena pomocí
elektronického zařízení. (např. hudebním softwarem
v počítači).
Electronica žánrově zasahuje elektronické hudební
styly pomalé (downtempo, chill-out), rychlejší taneční
(trance, dance, techno) až alternativní a populární
hudbu.
POZNÁVACÍ TEST –
Určete druh hudby … 1 -7

http://www.youtube.com/watch?v=PFx3a7KfN0c&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=BWf-eARnf6U&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=04854XqcfCY

http://www.youtube.com/watch?v=reMYQSKRO24&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=scDdiHIP4ag

http://www.youtube.com/watch?v=uFwZeEF5uog&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Tvs5Cx7_e4A
ŘEŠENÍ:

http://www.youtube.com/watch?v=PFx3a7KfN0c&feature=related
1 = ELEKTRONICA (Vangelis - Hymne)

http://www.youtube.com/watch?v=BWf-eARnf6U&feature=related
2 = POP (Michael Jackson – Heal The World)

http://www.youtube.com/watch?v=04854XqcfCY
3 = ROCK (Queen – We Are The Champions)

http://www.youtube.com/watch?v=reMYQSKRO24&feature=related
4 = JAZZ (Jaroslava Ježek + orchestr – Bugatti Step)

http://www.youtube.com/watch?v=scDdiHIP4ag
5 = METAL (Metallica – Nothing Else Matters)

http://www.youtube.com/watch?v=uFwZeEF5uog&feature=related
6 = Johann Sebastian Bach – Air

http://www.youtube.com/watch?v=Tvs5Cx7_e4A
7 = LIDOVÁ HUDBA (Pavel lohonka Žalman – Nezacházej slunce)

similar documents