Gymnasiet nästa! Vilka program finns det att välja på?

Report
Gymnasievalet
Februari 2014
Vad händer under året
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Föräldrainformation
Enskilda Syv-samtal
Gruppinformation
Gymnasiemässan Älvsjö
Öppet hus på olika skolor
Gymnasieansökan
Preliminärt antagningsbesked
Ändringsval
Slutgiltigt antagningsbesked
www.gyantagningen.se
v.40
v40- v50 +v2-v6
v37 + v2
21-23 nov
nov-feb
20 jan-17 feb
17 april
23 april-15 maj
27 juni
Ansökan
Skola – program - inriktning
Rangordna dina val t ex:
1. Samhällsvetenskapliga programmet
inriktning Samhällskunskap, Kärrtorps Gymn
2. Estetiska programmet inriktning Musik piano
Värmdö Gymn
3……….
4………..
5………..
Frågor att ställa inför valet:
• Vad är jag intresserad av?
• Har min skola önskat program, inriktning?
• Har skolan särskild
profil/programfördjupning?
• Hur ser elevstödet ut?
• Hur lång är resvägen?
• Hur hög var förra årets intagningspoäng?
• Vilken miljö erbjuder skolan (idrott, mat osv)?
Gymnasieskolans utbildningar:
• Nationella program (Högskoleförberedande program +
Yrkesprogram)
• Spetsutbildningar (inom matematik, engelska mm)
• Särskilda varianter (ofta inom estetiska området)
• Lärlingsutbildningar (50% av lärandet sker på arbetsplats)
Gymnasieskolans utbildningar
forts
• Riksidrottsgymnasium (ett inom varje idrott )
• Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
Nationella idrottsutbildningar (NIU) finns vid ett antal skolor i Stockholms
län. Ansökan ska både göras för uttagning i själva idrotten (ofta senast 1
dec) och sedan till det program på skolan vid vilket NIU-plats anordnas, se
aktuell idrotts lokala idrottsförbund .
• Riksrekryterande utbildning (oavsett var du bor)
• Introduktionsprogram (när elev inte blir behörig)
• International Baccalaureate (Internationell
gymnasieutbildning helt på engelska)
Högskoleförberedande program
Behörighetskrav
Ekonomi
Estetiska
Humanistiska
Samhällsvetenskap
Betyget E i Sv/Sva, Ma, En
Ge, Hi, Re, Sh (ej estetiska)
+ 5 valfria
Naturvetenskap
Teknik
Betyget E i Sv/Sva, Ma, En,
Bi, Ke, Fy + 6 valfria
Yrkesprogram
Barn- och fritid
Bygg- och anläggning
El- och energi
Fordon- och transport
Handel- och administration
Hantverk
Hotell- och turism
Industritekniska
Naturbruk
Restaurang- och livsmedel
VVS- och fastighet
Vård- och omsorg
Behörighetskrav: Betyget E
i svenska/sva, matematik, engelska
+ 5 valfria ämnen
Programstruktur, dvs kursernas
fördelning, 100p = 100 h
•
•
•
•
•
•
Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma karaktärsämnen
Inriktningsämnen
Programfördjupningar/Profil (flygteknik)
Individuellt val
Gymnasiearbete
Totalt
600-1250p
150-1600p
500p
700p
200p
100p
2500p
En elev läser kurser till en summa av 2500p (=2500h), fördelat lite olika
beroende på val av program, inriktning och ev. profil, se
www.gyantagningen.se
Olika ämnesinnehåll
• Naturbruksprogrammet
-matematik 1a*
• Ekonomiprogrammet
-matematik 1b*
• Naturvetenskapsprogrammet
-matematik 1c*
*a, b och c anger olika innehåll och därmed också olika svårighetsgrad,
(a är lättare än c)
Behörighet till gymnasiet
• Slutbetyg med lägst betyget (E) i
• Svenska, Engelska & Matematik
• + 5 ämnen - yrkesprogram
• + 9 ämnen - högskoleförberedande program
• Na- och Te-program = Bi, Fy & Ke
• SA-, HU- och EK-program = Sh, Ge, Hi och Re
Urval och betyg
Jämförelsetal
• 16 högsta betygen + modernt språk = 17 betyg (nytt för
i år är att moderna språk räknas dubbelt)
• E = 10p
• D = 12.5p
• C= 15p
• B= 17.5p
• A = 20p
• Sv, En och Ma räknas alltid med samt de ämnen som till
ett högskoleförberedande program också är
behörighetskrävande, se ovan bild
Uträkningsexempel
• Kalle läser Franska och har fått E i det
• 5E
10 x 5 = 50p + 10p för dubbel Franska
• 10 C 15 x 10 = 150p
• 1A
20 x 1 = 20p
__________________________________
• summa:
230p
Introduktionsprogram –
om du inte är behörig:
• Preparandutbildning 1 år
• Programinriktat individuellt val – PRIV t ex PRIV
mot Bygg- och anläggning
• Yrkesintroduktion
• Individuellt alternativ
• Språkintroduktion
Öppet hus fastställs ofta till
nov, dec, jan eller feb,
se respektive skolas hemsida
Ex:
•
•
•
•
•
•
•
Kärrtorps Gymnasium
Värmdö Gymnasium
Södra Latin Gymnasium
Thorildsplans Gymnasium
Jensen Gymnasium
Midsommarkransens Gymnasium
Elektrikergymnasiet
ej fastställt ännu
_ ” _
_ ” _
_ ” _
_ ” _
_ ” _
_ ” _
Länkar
Internetsidor:
Här kan du:
gyantagningen.se
stockholm.se
skolverket.se
yrmis.se
gymnasieguiden.se
gymnasiekvalitet.se
studera.nu
yhmyndigheten.se
allastudier.se
göra ansökan + betygspoänggräns
hitta gymnasieskolor i sthlm stad
aktuellt om gymnasiereformen
yrkesfilmer
hitta utbildningar + fråga SYV
jämföra skolor
info om högskolestudier
info om yrkeshögskolor/KY
info om studier, även
utomlands
Kom ihåg att finnas där för ditt barn, när
väl gymnasieskolan sätter igång hösten
2014 
Maria Magander
Studie- och yrkesvägledare
Årstaskolan

similar documents