Megelőzhetők-e a VUR szövődményei?

Report
Húgyúti fertőzések terápiája és
szövődményei csecsemő- és
gyermekkorban
Prof. Dr. Tulassay Tivadar
egyetemi tanár
Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest
Húgyúti fertőzések csecsemő- és
gyermekkorban II.
(Terápia. Rövid és hosszú távú szövődmények. Operatív vs
konzervatív kezelés eredményessége).
Tulassay Tivadar
Semmelweis Egyetem
I. sz. Gyermekklinika
[email protected]
Evidence model from the 1999 technical report on the diagnosis and treatment of infants and
children with UTIs.
Finnell S M E et al. Pediatrics 2011;128:e749-e770
©2011 by American Academy of Pediatrics
Evidence model from the 1999 technical report on the diagnosis and treatment of infants and
children with UTIs.
Nem vesszük komolyan
azt a csecsemőkori lázas
kórállapotot, ahol nincs
fizikális eltérés.
Az UTI dg-hoz
szükséges preanalitikai mintavétel
Finnell S M E et al. Pediatrics 2011;128:e749-e770
©2011 by American Academy of Pediatrics
Inadekvát idejű
és minőségű
kezelés
Az UTI okainak
és következményeinek
„elnézése”
Evidence model from the 1999 technical report on the diagnosis and treatment of infants and
children with UTIs.
Nem vesszük komolyan
azt a csecsemőkori lázas
kórállapotot, ahol nincs
fizikális eltérés.
Az UTI dg-hoz
szükséges preanalitikai mintavétel
Finnell S M E et al. Pediatrics 2011;128:e749-e770
©2011 by American Academy of Pediatrics
Inadekvát idejű
és minőségű
kezelés
Az UTI okainak
és következményeinek
„elnézése”
A húgyúti fertőzések kumulatív gyakorisága
•
•
•
•
Napjainkra jobbak a VUR
diagnosztikus lehetőségei.
A magasabb VUR nem növeli
a hegek számát.
Ellenkezőleg!
A vesehegesedés
gyakorisága csökkent
A VUR megítélése, kezelése,
szövődményeinek megítélése
megoldatlan
Coulthard M: et al: Does prompt treatment of urinary tract infection
in preschool children prevent renal scarring:
mixed retrospective and prospective audits
Arch Dis Child 2014. 99: 342.
1.Az
Van-e
patológiaiváltozása
szerepe a egy
VUR-nak?
„evidencia”
gyermeknephrológiai
2. Melyek a VUR talaján
kialakuló
kóros folyamatok?
példa
alapján
3. Milyen módszerekkel lehet a VUR-t igazolni? (Gold standard?)
4. Homogén-e a VUR-os gyermekpopuláció?
Életkor. VUR foka. Társuló fejlődési rendellenességek.
5. Megelőzhetők-e a VUR szövődményei?
Ha vannak? És milyen populációban?
6. Profilaktikus antimikróbás kezelés vs. Sebészi megoldás?
Megelőzhetők-e a VUR szövődményei?
Ha vannak? És milyen populációban?
Eredmények az 1980-as évekig
Feltűnő infekciót nem mutató, lázas csecsemő és kisded
 a fertőzés leggyakoribb helye a húgyúti rendszer
 következményei:
•
•
•
•
•
•
VUR
Reinfectiok
Vesehegesedés
Hipertónia
Krónikus pyelonephritis
Krónikus veseelégtelenség
Megelőzhető-e a
folyamat gyógyszeresen?
Nemzetközi multicentrikus vizsgálat indult a 60-70-es
években
International Reflux Study in Childen
Az első evidenciákat kereső randomizált multicentrikus kontrollált vizsgálat
• Európai vs USA ág
Randomizáció az alábbiak szerint:
–
–
–
–
–
–
Életkor
Nem
Reflux fokozat
Vesehegesedés jelenléte
Az utolsó UTI óta eltelt idő
Kórházi kezelés
Smellie JM, Normand ICS, Katz G:
Children with urinary infection: A comparison of those with and those
without VUR. Kidney Int 1981
•
•
•
•
•
Retrospektív vizsgálat 20 évet ölel át
744 gyermek (0-12 éves)
1/3-nál VUR állt fenn
Vesehegesedés csak VUR esetében alakul ki
Hipertónia csak vese parenchyma károsodás esetén jön létre
Eredmények az 1980-as évekig
Feltűnő infekciót nem mutató, lázas csecsemő és kisded
 a fertőzés leggyakoribb helye a húgyúti rendszer
 következményei:
•
•
•
•
•
•
VUR
Reinfectiok
Vesehegesedés
Hipertónia
Krónikus pyelonephritis
Krónikus veseelégtelenség
Megelőzhető-e a
folyamat gyógyszeresen?
Valószínűleg igen.
Ez egy igen kézenfekvő, de leegyszerűsített patológia!
Eltérések a populáció, vizsgálati módszerek, gyógyítás területén.
Nem evidens konzekvenciák!
Primary diagnosis of CRI
NAPRTCS 2011 report
1.
2.
3.
4.
5.
FSGS
A/Hypo/Dysplasia
Obstruktív uropathia
Reflux nephropathia
SLE nephritis
14,4 %
14,2 %
12,6 %
3,5 %
3,2 %
Az „evidencia” változása egy gyermeknephrológiai példa
alapján.VUR
1.
2.
3.
4.
Van-e patológiai szerepe a VUR-nak?
Melyek a VUR talaján kialakuló kóros folyamatok?
Milyen módszerekkel lehet a VUR-t igazolni? (Gold standard?)
Homogén-e a VUR-os gyermekpopuláció?
Életkor. VUR foka. Társuló fejlődési rendellenességek.
5. Megelőzhetők-e a VUR szövődményei?
Ha vannak? És milyen populációban?
6. Profilaktikus antimikróbás kezelés vs. Sebészi
megoldás?
Time to Symptomatic Urinary Tract Infection (UTI) (Primary Outcome).
6 % ns
Craig JC et al. N Engl J Med 2009;361:1748-1759.
Antibiotic profilaxis and recurrent urinary tract in fection in children
Time to Urinary Tract Infection (UTI) with Fever (Secondary Outcome).
7 % ns
Craig JC et al. N Engl J Med 2009;361:1748-1759.
Antibiotic profilaxis and recurrent urinary tract in fection in children
Effect of Trimethoprim–Sulfamethoxazole on the Risk of Symptomatic Urinary Tract Infection (UTI)
with and without Fever.
Craig JC et al. N Engl J Med 2009;361:1748-1759.
Antibiotic profilaxis and recurrent urinary tract in fection in children
Figure 3 Incidence of febrile UTI ( A ) and cystitis ( B ) in reflux patients receiving CAP (filled) or not receiving CAP (open)
Craig A. Peters , et al: Summary of the AUA Guideline on Management of Primary Vesicoureteral Reflux in Children
The Journal of Urology Volume 184, Issue 3 2010 1134 – 1144
http://dx.doi.org/10.1016/j.juro.2010.05.065
Eredmények 2014-ig
Feltűnő infekciót nem mutató, lázas csecsemő és kisded
 a fertőzés leggyakoribb helye a húgyúti rendszer
 következményei:
•
•
•
•
•
•
VUR
Reinfectiok
Vesehegesedés
Hipertónia
Krónikus pyelonephritis
Krónikus veseelégtelenség
Mi a teendő tehát?
Megelőzhető-e a
folyamat gyógyszeresen?
Valószínűleg igen.
(Életkor.
Speciális patológia.
Infekciók igen.)
Hegesedés?
2014
Húgyúti infekció
Fibrózis
Hypo-dysplasia
VUR
Szabó Attila szíves engedelmével
Relationship between renal
cortical abnormalities on DMSA
scanning and age at initiation of therapy
AUA Guideline 2010
Pediatrics 2013, 128:128
Terápiás lehetőségek
Vesicoureteral Reflux Treatment & Management
Carlos Roberto Estrada Jr, MD; Edward David Kim, MD, FACS
http://emedicine.medscape.com
• Megfigyelés
Idősebb korban (> 5 év), I-III. reflux esetén, recidíva nélkül
• Antibiotikum kezelés és profilaxis
Kezelés minden fertőzéskor. Profilaxis az életkor, a VUR fokozat alapján,
egyénre szabottan.
• A vizelési dysfunkció nem-sebészi befolyásolása
antiocholinerg gyógyszerek (oxybutinin), a detrusor túlműködést csökkentik
• Székrekedés megoldása
• Sebészi korrekció
Sebészi kezelés
Politano-Laedblatter ureter neoimplantáció
VUR endoszkópos kezelése
Adv Urol. Published online Jun 5,
2008. doi: 10.1155/2008/513854
Needle placement algorithm
for the endoscopic treatment of VUR.
Sites 1 and 2 comprise the double-HIT
method, while site 3 (STING) is rarely used
Pediatr Nephrol. 2012 Apr;27(4):551-61
Adv Urol. 2008. doi: 10.1155/2008/513854
Trend of surgical treatment for VUR at Children’s Healthcare of Atlanta from 2000 to 2005.
Intraoperative contrast-enhanced urosonography
during endoscopic treatment of vesicoureteral reflux in children
Pediatr Radiol 2014. Április 10.
DOI 10.1007/s00247-014-2963-7
• A VUR endoszkópos terápiája „vakon történik”.
• Hatékonysága ezért nem mindig sikeres, az
eredményesség a beavatkozás után időben is csökken
(1 hó – 93%; 1 év – 35%)
• A beavatkozás hatékonyságát „on site” kontroll
vizsgálattal lehet növelni.
• 17 VUR-os gyermeknél SDING előtt, után
Sonocystográfiát végeztek.
• Szükség esetén megismételték a befecskendezést, majd
ismét Sonocysto.
• Sikeresnek a VUR teljes megszűnését tekintették..
• Kontrollként 15 nem UH kontroll alatt végzett SDING.
A rövid távú eredményesség
• Fél-1 évvel a beavatkozást követően kontroll
20 százalékkal
javult
Sonocysto./VCUG
• Ugyanaz a sebész, radiológus csapat vizsgált.
• UTI + VUR esetében a terápia megválasztásánál (nincs,
CAP, sebészi intervenció) mérlegelendőek:
–
–
–
–
Életkor
VUR fokozat
Vesehegesedés
Fennálló egyéb patológia
• Húgyúti fejlődési eltérés, amely fokozott kockázatot jelent (pl.: kettős
rendszer ureterpokele-vel)
• Hólyag beidegzési/működési zavar
• Obstipáció
– UTI recidíva gyakorisága
Általános elv
• Fennálló, UTI-t okozó egyéb patológia megszüntetése
• Ezek hiányában VUR esetében CAP alkalmazása ½ 1½ évig
(I-II. VUR fennállásakor várakozás megengedett)
• III-V. fokozatú VUR esetében, vagy halmozott UTI I-II.
VUR esetében, sikertelen CAP-után sebészi intervenció
– Ennek első lépése I-III VUR esetén endoszkópos korrekció
– IV-V. VUR esetében és/vagy vesehegek fennállásakor ureter
neo-implantáció
Néhány adat, amely ma evidenciának számít
• UTI az egyik leggyakoribb fertőzés a csecsemőkorban (2-24 hó)
– Lányok 8%
– Fiúk 2% (circumcisio 90 %-kal csökkenti!)
• Klinikai megjelenése a cystitistől a szepszisig mozog
• UTI- ban megbetegedetteknél 30-50%-ban anatómiai
rendellenesség áll fenn
• Az UTI recurrenciája 30-40 %
• A vesehegesedés az UTI ismétlődésével egyenes összefüggést
mutat: a 2. epizód után logaritmikus az emelkedés
Pediatrics 2013, 128:128
• Húgyúti fertőzések miatt vesehegesedés 5%-ban észlelhető
• Folyamatos antibiotikus profilaxis csökkenti a lázas UTI kockázatát,
Konklúzió, amely ma „evidenciának” számít. I.
De mi lesz holnap?
• Egy éves korig felfedezett VUR recidíva esetén folyamatos
antibiotikus profilaxist igényel (Continuous Antibiotic Prophylaxis, CAP)
• 1-5 év között dilatáló VUR (III-V. fokozat) esetében CAP.
Relationship between renal
IV-V. reflux és abnormális vese parenchyma esetében
sebészi
cortical abnormalities on DMSA
scanning and age at initiation of therapy
AUA Guideline 2010
beavatkozás is mérlegelhető.
• Perzisztáló IV-V. VUR esetében sebészi korrekció javasolt. Ennek
idejéről és típusáról nincs konszenzus.
• Nem bizonyított, hogy az VUR I-III. esetében (normális vesék, nincs
lázas UTI) a sebészi beavatkozás előnyös (jelöltek endoszkópias injekciós
beavatkozásra)
Konklúzió, amely ma „evidenciának” számít. II.
De mi lesz holnap?
• UTI esetében a bél-hólyag dysfunkcióra figyelmet kell fordítani.
• Toilet tréning után részletes alsó húgyúti traktus morfológiai és
funkcionális vizsgálata szükséges. (Recidív UTI jelentős alcsoportja)
• Krónikus vesekárosodás szempontjából kockázatot
jelent:
Forest plots of reflux resolution among
– Anatómiai eltérés
– Funkcionális működészavar
• alsó húgyúti traktus dysfunkciója
• bél-hólyag dysfunkció
– Recidív lázas UTI
– Magas fokú VUR
– Bilateralitás és kortikális károsodás/abnormalitás
children receiving continuous antibiotic prophylaxis

similar documents