prezentácia

Report
Róbert Hricík
Hlavnou úlohou napájacieho zdroja v PC je
premeniť vstupné striedavé napätie 230Vac
(110Vac) na +/-12Vdc, +/-5Vdc a +3,3Vdc.
Veľkosť zdroja, tvar konektorov, veľkosť
napätí – toto sú faktory, ktoré špecifikujú
štandard ATX.
Princíp
V spínaných zdrojoch je sieťový vstup priamo
usmernený a vyfiltrovaný. Toto jednosmerné
napätie je potom spínané vo vysokej frekvencii
elektronickými obvodmi. Tak vznikne striedavý
prúd,
ktorý
prejde
vysokofrekvenčným
transformátorom. Spínanie prebieha na veľmi
vysokej frekvencie (typicky 10 kHz - 1 MHz), čo
umožňuje
použitie
transformátorov
a
kondenzátorov, ktoré sú oveľa menšie, ľahšie a
lacnejšie ako tie v lineárnych zdrojoch
pracujúcich s frekvenciou siete 50 Hz.
Napájacie zdroje sú v zopnutom stave veľmi
efektívne (70% a viac). Najkvalitnejšie 80 –
95% účinnosť.
Výhoda spínaného zdroja
Veľkou výhodou je ich malá veľkosť, hlavne veľkosť
transformátora, ktorý má v porovnaní so sieťovým
transformátorom rovnakého výkonu oveľa menšie
rozmery, ako aj hmotnosť. Napr. zdroj v PC s výkonom
350W má hmotnosť cca 0,5kg.
Nevýhoda spínaného zdroja
Veľkou nevýhodou môže byť rušenie, ktoré vzniká pri
spínaní výkonových tranzistorov, ako aj pomerne
zložitejšie zapojenie.
Chladenie zdroja je pasívne - hliníkovým
profilom, ako aj aktívne, zabezpečované
ventilátorom, v lepších prípadoch ovládané
termistorom.
Schéma spínaného zdroja
Ďakujem za pozornosť

similar documents