Ponovno korištenje pročišćene dezinficirane otpadne vode.

Report
VODA SREDIŠNJA
VRIJEDNOST NAŠEG
ŽIVOTA
VODENA PETLJA (WATER LOOP)
Inovativna tehnologija obrada otpadnih voda
100% biološka obrada, bez neugodnih mirisa H2S i sa
UV dezinfekcijom i obradom mulja
Reuse of purified Wastewater
Tko je BioKube?
BioKube je danska kompanija specijalizirana
za biološko pročišćavanje otpadnih voda.
U područjima suša,nestašica ili visokih cijena
vode, voda može biti ponovo upotrijebljena,
obično za navodnjavanje.
Tea Medicina d.o.o ,Varaždin, 042 350 587
Bakterije u prirodi razgrađuju sav organski otpad
EU direktiva “Clean water”
2000/60/EC
podzemne vode moraju biti čiste
(dobar kvantitativni status do 2015 god.)
Tea Medicina d.o.o ,Varaždin, 042 350 587
Inovativna biološka obrada otpadnih voda
bez neugodnih mirisa sa dezinfekcijom vode
za vaše zelene okućnice
Kontakti: www.otpadne-vode.com
ILUSTRACIJA obrade otpadne vode = kopija prirode
Potopljeni aeriranih filteri na kojima
žive mikroorganizami, kao na
kamenju u rijeci = kopija prirode
Mikroorganizmi obavljaju razgradnju
organskog otpada
Nema dodavanja bakterije u sustav.
Biološka procesa čišćenja obavlja se
samo bakterijama iz prirode
Ugrađene pumpe
osiguravaju
ravnomjerni dotok ,
neovisno o dnevnom
opterečenju
Tea Medicina d.o.o ,Varaždin, 042 350 587
Čista voda
ispušta se u
priroduu ili
spremnik za
ponovno
korištenje
ILUSTRACIJA OBRADE OTPADNE VODE
Septička jama
Biokube sa ugrađenim pumpama
Povrat dijela čiste vode u
septičku jamu zbog
eliminranja sumporovodika
Izlaz čiste
vode u
prirodu ili
spremnik
Prirodni
pad
otpadne
vode
Tea Medicina d.o.o ,Varaždin, 042 350 587
ILUSTRACIJA - Mali sustavi do 27,5m3/dan
Septička jama + Biokube + UV + spremnik za vodu sa ozonatorom (opcija)
Ponovno korištenje pročišćene dezinficirane otpadne vode.
Tea Medicina d.o.o ,Varaždin, 042 350 587
Dodatna oprema - UV lampe za dezinfekciju otpadne vode
Ponovno korištenje pročišćene dezinficirane otpadne vode.
Tea Medicina d.o.o ,Varaždin, 042 350 587
Kako
obrađuje otpadne vode?
Priroda prenesena u Biokube,patentirani sustav.
Ponovno korištenje pročišćene otpadne vode
Tea Medicina d.o.o ,Varaždin, 042 350 587
Kako
pročišćava otpadne vode
Voda bez neugodnih mirisa
Zelena tehnologija za otpadne vode
Ponovno korištenje počišćene otpadne vode.
Tea Medicina d.o.o ,Varaždin, 042 350 587
Svi pročistači koriste istu patentiranu tehnologiju uronjenih
filtera opskrbljenih klikom
(submerged aerated filters)
Tea Medicina d.o.o ,Varaždin, 042 350 587
Voda je sigurna za ponovnu upotrebu,
ne i za piće (zbog kemikalija koje se bacaju u WC).
Zelena tehnologija za otpadne vode
Ponovno korištenje pročišćene otpadne vode
Koliko je
velik?
PLUTO - kućni model. Promjer 100 cm.
Wastewater Technologies
Reuse of purified Wastewater 8
Tea Medicina d.o.o ,Varaždin, 042 350 587
MARS 3000
Apartmansko naselje Povile kod N. Vinodolskog
Tea Medicina d.o.o ,Varaždin, 042 350 587
Mars 3000 – Vodena petlja
taložnica 18m3
Mars,8,5m3
spremnik sa preljevnim odvodom 5m3
WastewaterTechnologi
es
Reuse of purified
Wastewater
VENUS 1850
Korištenje pročišćene otpadne vode za zalijevanje
Tea Medicina d.o.o ,Varaždin, 042 350 587
VENUS 2200
Ponovno korištenje pročišćene otpadne vode.
Tea Medicina d.o.o ,Varaždin, 042 350 587
MARS 3000
Tea Medicina d.o.o ,Varaždin, 042 350 587
MARS 3000 x 2
Tea Medicina d.o.o ,Varaždin, 042 350 587
Zašto dezinfekcija otpadne
vode?
Mnoge bakterije, virusi i paraziti opasni su za ljude i uzrokuju oboljenja putem
vode (anemija, askaridoza, botulizam, kampilobakterioza,kolera,
kriptosporidioza,cijanobakterijski toksini,dengua, diareja, drakunkuloza,
diareja, giardioza,hepatitis, ankolostomijaza, japanski encefalitis, ,
legioneloza,, leptospiroza, limfatička filarijaza, malarija,
methemoglobinemija,polio, tinea, skabijes, šistosomijaza, trihurijaza,
tifoidna groznica, onhocerkijaza.
Tea Medicina d.o.o ,Varaždin, 042 350 587
Kakvi su Europski standardi?
Zadovoljiti EU standarde znači:
 Dokazati koncept
 Dokazati kvalitetu
 Dokazati da je ova tehnologija najbolja i
najekonomičnija dostupna tehnologija
Tea Medicina d.o.o ,Varaždin, 042 350 587
Minimalni zahtjevi za otpadne vode
Hrvatski i EU minimalni
zahtjevi (91/271/EEC)
70 - 90 % redukcije
organskog materijala
 BPK < 25 mg/l
 KPK < 125 mg/l

Danski minimalni
zahtjevi
98 % redukcije
organskog materijala
 BPK < 10 mg/l
 KPK < 75 mg/l

Tea Medicina d.o.o ,Varaždin, 042 350 587
Proizvod je kreiran da odgovara
nacionalnim ili drugim standardima.
Standardi se moraju validirati i kontrolirati.
Tea Medicina d.o.o ,Varaždin, 042 350 587
Dobri proizvodi vrijede!
Dobra rješenja nikad nisu dovoljno
jeftina!
Hvala na pažnji
Tea Medicina d.o.o ,Varaždin, 042 350 587

similar documents