Slayt 1 - Mühendislik Fakültesi

Report
Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER
Akademik Genel Kurul, Haziran’11
ÖZGÖRÜMÜZ ve ÖZGÖREVLERİMİZ
ÖZGÖRÜ (VİZYON) TANIMI :
Mühendislik eğitiminde üst düzeye erişmek, mühendislik bilim ve teknolojisine katkıda yüksek standartlara sahip olmak.
ÖZGÖREV (MİSYON) TANIMI :
Mühendislik Fakültesi; öğrencilerini, ulusal ve uluslararası rekabetçi, zor mühendislik görevleri yüklenmek üzere
hazırlamayı kendisine görev sayar. Bunun için; öğrencilerinin temel mühendislik bilimleri ile donanmış,analitik düşünme,
problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmış olmalarının yanında çevre ve toplum bilinciyle yetişmelerine de özen gösterir.
Dolayısıyla, sosyal/kültürel ve sportif aktiviteler ile sosyal seçimli (Hukuka Giriş, Ekonomi, Arkeoloji gibi) dersler eğitim
programında ve kampus yaşamında önemli yer tutar. Lisans eğitiminin yanında, mühendislik bilim ve teknolojisine katkıda
bulunma fonksiyonunun da bilincindedir. Bu nedenle,
Yayın sayısında artış
•Teknoloji geliştirme ve endüstriyel problem çözme yönündeki çabalar
•Büyüyen araştırma destekleri
•hedefleri ile lisansüstü eğitim ve araştırmaya önem verir.
Bu hedeflere ulaşmak üzere, yüksek nitelikte bilim insanlarından oluşan bir akademik insan gücüne sahip olmak ister. Yeni
atama ve yükselmelerde şu niteliklerin sağlanmış olmasını ön planda tutar:
Kişisel mükemmellik anlayışı
•Kendini sürekli yenileme
•Bilgiyi paylaşma
•Kamu kaynaklarını harcarken tutumluluk
•Çevre ve meslek etiği bilinci
Mühendislik Fakültesi yönetimi, bu özgörevi yerine getirebilmek üzere öğrencilerine gerekli alt yapı, laboratuar ve
bilgisayar donanımı ile sosyal olanakları hazırlamak üzere güç sarf eder ve yerleşkenin öğrenmeyi ve yaşamayı
kolaylaştırıcı ve sevdirici olmasına çalışır.
Mühendislik Fakültesi – 2001
Daha Özet Bir İfadeyle :
Misyon
•
Vizyon
Mühendislik bilimine ve
• Mühendislik eğitimi ve
teknolojiye özgün katkılar yaparak
öğretiminde yüksek standartlar
topluma ve insanlığa hizmet
• Çağın sorunlarına duyarlı, yüksek
ahlaka sahip mezunlar
• Akademik mükemmeliyet, fikir
yetiştirmek
özgürlüğü ve sorumluluk bilinci
• Ulusal ve uluslar arası arenada
• Bilginin sınırlarını sürekli
öncü konumda olabilmek
genişletmek
İÇERİK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
STRATEJİK PLAN
ÖĞRENCİ PROFİLİ
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
İDARİ PERSONEL PROFİLİ
BİLİMSEL – SOSYAL – SANATSAL – KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
FİNANSAL ALT YAPI
FİZİKSEL – SOSYAL – KÜLTÜREL – SANATSAL ALT YAPI İLE
EĞİTİM VE ÇALIŞMA ORTAMLARINA İLİŞKİN SORUNLAR VE
GERÇEKLEŞTİRİLME DÜZEYİ
Yapılan Onarımlar
1- KUVVETLİ YANLAR
STRATEJİK PLAN
KURUMSAL ANALİZ
K1. Üniversite içinde göreceli dinamik, genç ve yeniliklere açık bir fakülte olmamız
K2. Öğretim kadrosunun deneyimli ve konularında uzman elemanlardan oluşması
K3. Sonuçları uluslararası saygın dergilerde yayınlanan, nitelikli araştırmalar yapılması
K4. Görsel-işitsel olanaklar ve bilgisayar donanımlarının bulunması
K5. Dekanlık personel işleri çalışanlarının, öğretim elemanlarına her zaman yardıma hazır olmaları ve işlerini ciddiye almaları
K6. Öğrencilerin öğretim üyelerine rahatça ulaşabilmeleri ve ilişkilerin sıcak ve samimi olması
K7. Bazı bölümlerin MÜDEK değerlendirmesinden geçmesi ve diğerlerinin yakın gelecekte geçecek olması
K8. DPT, TÜBİTAK ve BAP gibi çok sayıda araştırma projesinin başarıyla yürütülmesi ve yeni projeler için potansiyel olması
K9. Güçlü ve yaygın elektronik kütüphane
K10. Yerleşkenin şehir içinde bulunması
2- ZAYIF YANLAR
Z1. Öğretim üyelerin yaş ortalamalarının yüksek olması, kadrolu ve genç elemanların (Araş. Grv., Yrd. Doç) sayısının azalmakta oluşu
Z2. Performansa dayalı ücret sisteminin olmaması
Z3. Bağımsız mühendislik binalarının olmaması, bölümlerin tek bir yerleşkede bulunmaması,
yerleşim alanında yeni ofis, derslik ve laboratuar için yer kalmamış olması
Z4. Öğrenci ve araştırma laboratuarlarını destekleyen atölyelerin ve bakım-onarım hizmetlerinin yetersiz olması
Z5. Uzman, teknisyen ve hizmetli sayılarının yetersizliği
Z6. Ulusal ve uluslararası ortak çalışmaların istenen düzeyde olmaması
Z7. Avrupa Birliği olanaklarının yeterince kullanılamaması
Z8. Sanayi ile işbirliğinin istenen düzeyde olmaması
3- ÇEVRESEL FIRSATLAR
F1. Üniversitemiz için Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kurulması ile ortak proje ve danışmanlık olanaklarının artması
F2. Bilim insanı yetiştirme projesi ve diğer olanaklarla lisansüstü öğrenci sayısının artma potansiyeli
F3. Lisans ve lisansüstü düzeyde verilen derslerde ingilizce oranı artırma potansiyelinin olması
F4. Bölümlere daha nitelikli öğrencilerin alınabilme potansiyeli
F5. Ulusal kurumların ve üniversitemizin araştırmaya daha fazla kaynak sağlaması
F6. Disiplinler arası araştırma yapma ve problem çözme potansiyelinin bulunması
4- ÇEVRESEL TEHDİTLER
T1. Nitelikli genç elemanların (akademik/idari/teknik/hizmetli) alınmasında karşılaşılan güçlükler
T2. Araştırma görevlilerinin doktoraları bitince ayrılma zorunluluğu
T3. Öğretim üyesi ve yardımcılarının maddi olanaklarının iyileştirilememesi
T4. Bütçe talebi ve karşılanma oranlarındaki dengesizlik
ÖĞRENCİ PROFİLİ
2010-2011 ÖĞRETİM YILI
BÖLÜMLERE AİT TAVAN&TABAN PUANLAR
BÖLÜM ADI
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Elektronik Mühendisliği
Fizik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
TAVAN PUAN
TABAN PUAN
499.875
500.501
492.106
406.63
475.11
379.082
365.919
465.069
487.446
489.87
471.353
333.496
447.488
306.933
316.068
432.273
PUAN
TÜRÜ
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
ÖĞRENCİ
SAYISI
67
45
65
85
85
51
94
96
Toplam
588
ÖĞRENCİ PROFİLİ
Yatay Geçişle Gelen
Öğrenci Sayısı
2010 – 2011 Mezun Öğrenci
129 K + 164 E = 293
Dikey Geçişle Gelen
Öğrenci Sayısı
K
E
Toplam
K
E
Toplam
18
8
26
32
56
88
Çift Anadal Programına
Katılan Öğrenci Sayısı
Lisans & Önlisans Programlarında Eğitim Gören
Yabancı Uyruklu Öğrenci Profili
12 K + 76 E = 88
Yandal Programına
Katılan Öğrenci Sayısı
K
E
Toplam
K
E
Toplam
7
3
10
3
4
7
Genel Toplam = 10 K + 7 E = 17
2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı
Sınıflara Göre Öğrenci Dağılımı
SINIF
ÖĞRENCİ SAYILARI
KIZ ERKEK
TOPLAM
Hazırlık
1.Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
290
278
216
231
221
310
386
241
216
261
600
664
457
447
482
TOPLAM
1236 1414
2650
• Fakültemiz 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında % 30 İngilizce
eğitime başlamıştır. Henüz yeni kaydolan öğrenciler hazırlık
okuluna gitmektedirler
• 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında başarılı öğrencilerin oranı
% 83
• Bu sayede Yabancı Dil Hazırlık Okulu da zorunlu ve rasyonelçağdaş bir anlayışa kavuşmuştur
• Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüz %30 İngilizce programının
yanında % 100 İngilizce programına başlamıştır.
ÖĞRENCİ PROFİLİ
Engelli Öğrenciler ve Personel için
Yapılan Düzenlemeler
2009
Yılı
2010
Yılı
2011
Yılı
Engelli öğrenci sayısı
-
-
-
Rampa sayısı
2
2
2
Özel tuvalet sayısı
4
5
5
Özel ankesörlü telefon sayısı
5
5
5
Sesli uyarı sistemleri sayısı
1
1
1
Asansör
-
-
1
ÖĞRENCİ PROFİLİ
Bölüm
Teknik Geziye Katılan
Öğrenci Sayısı
Bilgisayar Mühendisliği
12
Elektronik Mühendisliği
150
Fizik Mühendisliği
68
Gıda Mühendisliği
130
Jeofizik Mühendisliği
22
Jeoloji Mühendisliği
600
Kimya Mühendisliği
280
TOPLAM
1262
ÖĞRENCİ PROFİLİ
Verilen Burslar
ÖĞRENCİ PROFİLİ
ERASMUS PROGRAMI
İkili Anlaşmalar:
Fachhochscule Vorarlberg GmbH
Technical University of Sofia
University of Ostrava
University of Eastern Finland
Alcala University
Universitatea Din Oradea
Vrije Üniversitesi
Brno University of Technology
Surrey Universitesi
Alcala University
University of Zilina
University of Duisburg-Essen
Bielefeld Üniversitesi
Technische Universitat Berlin
Technische Universitat Berlin
UMEA
Vytautas Magnus University
Copenhagen University
Universita degli Studi di Bari
University of Life SciencesandTechnology
Aristotle University of Thessaloniki
Technological Educational Institute Crete
Technological Educational Institute Crete
Technische Universitat Berlin
Universidad de Castilla La Mancha
University of Life SciencesandTechnology
Universidade Nova De Lisboa
Technische Universitat Claustral
BM
BM
BM
BM
BM
BM
EM
EM
EM
EM
EM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
GM
GM
GM
JFM
JFM
JFM
JM
JM
JM
JM
KM
Avusturya
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Finlandiya
İspanya
Romanya
Belçika
Çek Cumhuriyeti
İngiltere
İspanya
Slovakya
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
İsveç
Litvanya
Danimarka
İtalya
Polonya
Yunanistan
Yunanistan
Yunanistan
Almanya
İspanya
Polonya
Portekiz
Almanya
Universite de Reims Champagne-Ardenne
Institute of Technology Carlow
Alcala University
Kungliga Tekniska Högskolan
University of Bologna
KM
KM
KM
KM
KM
Fransa
İrlanda
İspanya
İsveç
İtalya
32 Üniversite
ÖĞRENCİ PROFİLİ
ERASMUS PROGRAMI
Staj Hareketliliği:
Öğrenci
Bölüm
Üniversite
Ülke
Tarih
Merve MÜHÜRCÜOĞLU
Gıda Mühendisliği
IRTA
İspanya
Haziran 2010 – Eylül 2010
Gülşah GÖKTAŞ
Gıda Mühendisliği
IRTA
İspanya
Haziran 2010 – Eylül 2010
Ali Samet BABAOĞLU
Gıda Mühendisliği
Oxford Brookers Uni
İngiltere
Haziran 2010 – Eylül 2010
Kübra ÖZDİN
Gıda Mühendisliği
University of Reading
İngiltere
Haziran 2010 – Eylül 2010
Zülal DOĞAN
Gıda Mühendisliği
University of Reading
İngiltere
Haziran 2010 – Eylül 2010
5 Öğrenci
NOT:
ERASMUS Öğrenci Bilgilendirme toplantısı 17 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
IAESTE Staj Hareketliliğine bu yıl ilk kez 2 öğrencimiz kabul edilmiştir.
ÖĞRENCİ PROFİLİ
FARABİ
DEĞİŞİM PROGRAMI
2010 - 2011
Öğrenci
Geldiği Üniversite
Bölüm
Koray ŞALIŞ
Cumhuriyet Üniversitesi
KM
1 Öğrenci
ÖĞRENCİ PROFİLİ
ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM PROGRAMI
(UYM 101 Programı)
AMAÇ:
Öğrencilerin öğrenim yaşamlarına daha kolay uyum sağlamaları, kişisel-sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlayarak
üniversiteli olma kimliğinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda; 2010 – 2011 Eğitim ve öğretim yılında Fakültemize yeni kayıtla gelen 578 öğrencimize 3 gün süren çeşitli etkinlikler
kapsamında eğitim ve öğrenim görecekleri bölümleri tanıtılmıştır.
Bölüm
Öğrenci sayısı
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)
67
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
47
Toplam
114
Elektronik Mühendisliği
66
Fizik Mühendisliği
77
Gıda Mühendisliği
88
Jeofizik Mühendisliği
47
Jeoloji Mühendisliği
88
Kimya Mühendisliği
98
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Yükselme
& Atamalar
Yrd. Doç. :
2
Doçent :
3
Profesör :
3
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt BARLAK
Yrd.Doç. Dr. K. Okan OZANSOY
Doç. Dr. İlker DİNÇER
Doç.Dr.Gül YAĞLIOĞLU
Doç.Dr.Niyazi MERİÇ
Prof. Dr. Bülent AKAY
Prof. Dr. E. Sinan POYRAZOĞLU
Prof. Dr. Ayla SOYER
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Personel
Bölüm
PROF.
DOÇ.
YRD. DOÇ.
ÖĞR. GÖR.
ARŞ. GÖR.
UZMAN
TOPLAM
Bilgisayar Müh.
1
2
4
4
6
-
17
Elektronik Müh.
1
2
7
-
9
-
19
Fizik Müh.
12
3
8
-
12
3
38
Jeofizik Müh.
3
2
3
-
5
-
13
Jeoloji Müh.
15
4
2
-
11
5
37
Gıda Müh.
21
-
1
1
8
-
31
Kimya Müh.
19
4
4
-
13
-
40
Genel Toplam
72
17
29
5
64
11
195
Yabancı uyruklu sözleşmeli personel:
1
196
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Fakültemizde Görev Yapan Akademik Personel Dağılımı
Prof.
72
Doç.
17
Yrd.Doç.
Öğr.Gör.
29
5
Araş.Gör.
64
Kıyaslama :
ODTÜ Mühendislik Fakültesi (14 bölüm)
420 öğretim üyesi + 430 araş.gör = 850
Uzman TOPLAM
8
196
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
Öğretim üyelerimizin nitelikleri - 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Van Weelden Science Award
ICSU - IUPAP Üyeliği
Alpha – Epsilon – Lambda Society of Clemson Univ. Onur ödülü
TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü (3 öğr. üyemiz)
Ankara Üniversitesi Bilim Ödülü, Bilim Teşvik Ödülü
TÜBA Gebib Ödülü
L’Oréal Bilim Kadını Ödülü
Altın Çekiç ödülü
Alexander von Humboldt bursu (4 öğr.üyemiz)
DAAD Bursu (4 öğr. üyemiz)
Fulbright Bursu, ILL Avrupa Bursu, ICTP Bursu, Swedish Institute Bursu, Adenauer Vakfı
Bursu,
• DFG Bursu, ESEP Bursu, NATO Bursu, Unesco Bursu, OECD Bursu, United Nations Bursu,
Matsumae, Mobusho Bursları, Metzler Araştırma Bursu
• Iowa State Univ. en iyi doktora (Taiganides) ödülü
• Kongrelerde en iyi bildiri ve poster ödülleri vb.
Öğretim üyelerimizin nitelikleri - 2
• 11 Uluslararası bilimsel derginin editörlüğü (ya da
editörler kurulu üyeliği)
(J of Nanomaterials and Nanostructures,
J of Software, Mediaterannean J of Optoelectronics,
J of Balkan Geophysical Society , J of Supercritical
Fluids,
Brazilian J of Oceanography, etc.)
Öğretim üyelerimizin nitelikleri - 3
• Bilimsel dergilerde hakemlik
• Uluslararası projeler (TÜBİTAK- JÜLİCH, CNRS, CRC, Univ.
of Massachussets, BMBF – Almanya, RFBR – Rusya, CERN,
Leonardo da Vinci, vb)
• Uluslararası Meslek Örgütlerine Üyelik ve Danışmanlık
(AIJN, IFU, W.Goethe Univ. vb.)
• Doktorasını yurtdışında elde edenler :
32 öğretim üyesi ( oranı % 27 )
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Fakültemizde 31. Madde Uyarınca Yapılan Görevlendirmeler
2010-2011 Eğitim-öğretim yılı
14
Fakültemizde 40/a Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirmeler
2010-2011 Eğitim-öğretim yılı
58
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği
Başvuru Miktarları Dağılımı
Dizüstü
Masaüstü
Yurt Dışı
Destek
(1200 Euro)
Yurt Dışı
Destek
(1500 Euro)
Yurt Dışı
Destek
(800 Euro)
Lab
Malz
Sarf
Malz
Kitap
Toplam
BM
1
-
1
-
-
-
-
-
2
EM
-
-
-
-
1
-
-
-
1
FM
5
1
5
-
1
2
-
1
15
GM
3
-
2
-
-
-
1
-
6
JFM
-
-
-
-
1
1
-
-
2
JM
3
-
2
1
-
-
-
-
6
KM
3
-
-
-
-
-
-
-
3
Toplam
15
1
10
1
1
2
1
1
34
Bölüm
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Editörlük & Hakemlik Yapan
Öğretim Üyesi Sayısı
Editörlük/Hakemlik
Yapan Öğr Üyesi Sayısı
Editörlük/Hakemlik
Yapılan Kitap Sayısı
Dergi Hakemliği
Yapan Öğretim Üyesi
Sayısı
Hakemliği Yapılan
Dergi Sayısı
Bilgisayar Mühendisliği
6
-
6
14
Elektronik Mühendisliği
11
-
7
28
Fizik Mühendisliği
13
2
10
6
Gıda Mühendisliği
22
1
41
26
Jeofizik Mühendisliği
8
1
2
5
Jeoloji Mühendisliği
12
-
11
7
Kimya Mühendisliği
2
2
13
57
75
5
88
138
Bölüm
TOPLAM
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Türkiye’de Yayımlanan Makaleler
14
GM; 13
12
10
8
6
GM; 5
JM; 4
4
2
JFM; 3
JFM; 2 JM; 2
BM; 2
BM; 1
0
Türkçe
İngilizce
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Yurt Dışında Yayımlanan Makaleler
SCI
2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı SCI Yayınları
• SCI yayın sayısı = 132
Öğretim üyesi = 118
Öğretim üyesi başına yayın = 1,14
• 2003 yılından bu yana SCI Core makaleleri için
yayın desteği alan öğretim elamanlarının sayısı =
242
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Tebliğler
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Ulusal & Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla
İşbirliği İçerisinde Devam Eden Projeler
20
15
10
5
0
BM E M F M G M J F M J M
BAP Destekli Öğrenci Projesi : 4
KM
Bilimsel yayınlar
• Etki parametresi yüksek dergilere doğru yöneliş
• Alınan atıf sayılarında nitel artış
• Avrupa ve ABD’deki bilim insanları ve merkezlerle ile artan
bilimsel işbirlikleri
• Örnek: American Physical Society tarafından ayın dikkat çekici
makalesi listesine giren bir yayınımız (Kasım 2010 Optical
Engineering – Applied Physics)
• Örnek : ABD’de büyük ve yeni tip bir elektron mikroskop
projesinde bir yayınımıza atıfta bulunulması (Kasım 2010)
• Journal of Applied Geophysics – Top 50 most cited
articles (2011)
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
ERASMUS PROGRAMI
Eğitim Alma & Ders Verme Hareketliliği
Ders Verme Hareketi
Prof. Dr. Ertan
ANLI
Danimarka / Kophenag Üniversitesi
26-29 Nisan 2010
Prof. Dr. Ertan
ANLI
Belçika / Ghent Üniversitesi
13-17 Eylül 2010
Prof. Dr. Kamuran
AYHAN
Hollanda / Kraliyet Akademisi
12–20 Temmuz 2010
Doç. Dr. M. Emin
CANDANSAYAR
Yunanistan / Technological Educational Institute of
Crete
24 Eylül-2 Ekim 2010
Doç. Dr. Hüseyin SARI
İsveç / Umea Üniversitesi
17-27 Eylül 2010
Yrd. Doç. Dr. Murat EFE
İngiltere / University of Sussex
29 Ocak 2011
Portekiz / University Nova de Lisboa
8-14 Mayıs 2011
Eğitim Alma Hareketi
Uzman Dr. Şebnem ARSLAN
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
ARAŞTIRMA PROJELERİ
2010 Yılında TÜBİTAK’a Önerilen ve Kabul Edilen Proje Sayıları ve Kabul Edilen Projelerin Toplam Bütçesi
2010 Yılında
TÜBİTAK’a Önerilen
Proje Sayısı
221
TÜBİTAK tarafından
Desteklenmesi Kabul
Edilen Proje Sayısı
81
Kabul Edilen
Projelerin Toplam
Bütçesi
11.193.897.00 TL
Proje Başına Düşen
Ortalama Bütçe
Miktarı
138.196.25 TL
2010 Yılında TÜBİTAK'ça Desteklenen 81 Adet Bilimsel Araştırma Projesinin Fakülte ve Enstitülere Dağılımı
Tıp Fak
Müh. Fak
Ziraat Fak.
Fen Fak.
Vet. Hek.
Fak.
Ecz. Fak
Eğit. Bilim.
Fak
Biyotek.
Enst.
İletişim
Fak.
DTCF
Siyasal Bilgiler
Fak.
Sağlık. Bilim.
Fak.
17
14
13
11
7
6
6
2
2
1
1
1
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Araştırma Altyapısını
Geliştirme Projesi (BAP) 873 026 TL
(tamamlanmak üzere)
• Yedi bölümde araştırma altyapısını geliştirme amaçlı
donanım alımı
• Eğitim-öğretim altyapısını geliştirme amaçlı benzer başka
bir projenin ön hazırlıklarını başlatmayı hedeflemekteyiz
Halen uzun süreli yurt dışında olan / olacak öğretim üyelerimiz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prof.Dr.Gürol Seyitoğlu – Yale Univ., ABD
Prof.Dr.Z.Aktaş – Kiev Univ – Manchester Univ.
Doç.Dr.H.Olgar - Leipzig Univ., Almanya
Doç.Dr.N.Meriç – Shangai Jiao Tong Univ.
Doç.Dr.Gül Yağlıoğlu – CUNY, ABD
Doç. Dr. Gökhan İlk – Ostrava Univ., Çek Cumh.
Yrd. Doç.Dr. İsa Navruz – Los Angeles Univ., ABD
Yrd.Doç.Dr.T.Olgar - Leipzig Univ., Almanya
Yrd.Doç.Dr.Deniz Yılmaz – Wisconsin Univ., ABD
Yrd.Doç.Dr.Veysel Işık – Queesres Üniv., Avustralya
Araş. Gör. S. Barış Emre – Universitat De Barca, İspanya
Araş.Gör.Eda Demirok -Texas A&M Univ., ABD
Araş.Gör. Simel Bağder - Purdue Univ.
Araş. Gör. Erkan Bostancı – Essex Üniv., İngiltere
Araş. Gör. M. Serdar Güzel – Newcastle Üniv., İngiltere
M.Sc ve Ph.D için yurtdışına öğretimlerini sürdüren araştırma görevlilerimiz
Saratov, Kiev Üniversiteleriyle ileri ilişkiler kuruldu.
Almanya Bilim Bakanlığı ile işbirliği, SUNY ile ikili lisans programı protokolü
Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile proje kapsamında işbirlikleri
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Fakültemiz Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Gürol SEYİTOĞLU
ABD Yale Üniversitesi Jeoloji ve Jeofizik Bölümünde araştırma ve akademik
etkinliklerini yürütmek üzere “sabbatical” kapsamında görevlendirilmiştir.
Endüstri ve toplumla ilişkilerin sürdürülmesi ve yeni
olumlu gelişmeler
Örnekler :
• Manyetokalorik etki ilkesine dayanan yeni tip soğutucular
için malzeme sentezi + Bosch firması ile patent antlaşması
• SANTEZ projesi (Kasım 2010 - Zeminlerde kesme dalgası hızı;
kompozit sonda geliştirilmesi)
• Kızılcahamam Çamlıdere Jeopark Projesi
• Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı - Sanayi ve Ticaret Bakanlığında
Komisyon Üyelikleri Danışmanlıklar
• Meyve Suları Endüstrisine bilimsel danışmanlıklar
• ROKETSAN ve ASELSAN ile ortak projeler
Kuruluşunda yer aldığımız enstitü ve merkezler
Nükleer Bilimler Enstitüsü, Hızlandırıcı Teknolojleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Enstitüsü,
Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara Deprem Araştırma Merkezi,
Akarsu Göl ve Denizlerde Jeolojik Araştırma Merkezi
A
G
D
E
J
A
M
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
GÖREVLENDİRMELER 2010
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Öğretim Elemanının
Adı Soyadı
Doç.Dr. H.Gökhan İlk
Araş.Gör.Aykut Kalaycıoğlu
Yrd.Doç.Dr. Murat Efe
Araş.Gör.Şölen Yüksel
Prof.Dr.Mehmet Özkan
Doç.Dr.Selma Kadıoğlu
Yrd.Doç.Dr. Ünal Dikmen
Araş.Gör.Dr.İrfan Akça
Araş.Gör.N.Yıldırım Gündoğdu
Araş.Gör.Koray Sözeri
Uzman Sinan Akıska
Araş.Gör.Elif Günen
Doç.Dr. Veysel Işık
Araş.Gör.Dr.Koray Ulamış
Araş.Gör.Ebru Tektemur
Araş.Gör.Rahime Songür
Araş.Gör.Şule Camcıoğlu
Araş.Gör. Özlem Aydoğan
Prof.Dr. Mustafa Alpbaz
Araş.Gör.Dr.Aylin Geçer
Araş.Gör.Ceren Atila Dinçer
Bilimsel Etkinliğin
Bölümü
Niteliği
EM
EM
EM
FM
GM
JFM
JFM
JFM
JFM
JM
JM
JM
JM
JM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
Kongre
Konferans
Konferans
Konferans
Kongre
Sempozyum
Kongre
Çalıştay
Çalıştay
Sempozyum
Sempozyum
Sempozyum
Toplantı
Konferans
Kongre
Kongre
Kongre
Kongre
Kongre
Kongre
Kongre
Katılım Şekli Ülke / Şehir
Sözlü sunum
Sözlü sunum
Sözlü sunum
Poster sunum
Sözlü sunum
Sözlü sunum
Sözlü sunum
Sözlü sunum
Poster sunum
Poster sunum
Poster sunum
Sözlü sunum
Poster sunum
Sözlü sunum
Poster sunum
Poster sunum
Poster sunum
Poster sunum
Poster sunum
Poster sunum
Poster sunum
Çek Cum.
İtalya
İskoçya
Bulgaristan
Macaristan
Avusturya
İsviçre
Mısır
Mısır
Avusturya
Avusturya
Avusturya
A.B.D.
A.B.D.
Çek Cum.
Çek Cum.
Çek Cum.
Çek Cum.
Çek Cum.
Romanya
Fransa
Yapılan Desteğin
Tarih
Miktarı
18-22 Nisan 2010
29-31 Mayıs 2010
26-30 Temmuz 2010
1-3 Eylül 2010
19-25 Haziran 2010
04-07 Mayıs 2010
6-8 Eylül 2010
17-25 Eylül 2010
17-25 Eylül 2010
01-08 Mayıs 2010
01-08 Mayıs 2010
01-08 Mayıs 2010
12-19 Aralık 2010
31 Ekim-3 Kasım 2010
27 Ağus.-2 Eylül 2010
27 Ağus.-2 Eylül 2010
27 Ağustos-2 Eylül 2010
27 Ağustos-2 Eylül 2010
27 Ağustos-2 Eylül 2010
26-30 Ekim 2010
24-25 Kasım 2010
2.100
1.900
2.100
1.500
2.100
2.100
2.100
1.900
1.500
1.500
1.500
1.900
2.200
500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
GÖREVLENDİRMELER 2011
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
35
36
37
38
39
27
28
29
30
31
32
33
34
Öğretim Elemanının
Araş.Gör.Ozan Yurduseven
Yrd. Doç. Dr. Asım Egemen Yılmaz
Yrd. Doç. Dr.Fikret Arı
Doç. Dr. H. Gökhan İlk
Arş. Gör. Dr. Ahmet Akbulut
Yrd. Doç. Dr. M. Hüsnü Sazlı
Yrd. Doç. Dr. H. Alparslan Ilgın
Yrd. Doç. Dr. Murat Efe
Arş. Gör. Dr. Filiz Sarı
Arş. Gör. Dr. Levent Selbuz
Prof. Dr. A. Ulvi Yılmazer
Prof. Dr. A. Ulvi Yılmazer
Prof. Dr. Yalçın Elerman
Yrd. Doç. Dr. Eyüp Duman
Doç. Dr. İlker Dinçer
Arş. Gör. Ulaş Kürüm
Arş. Gör. Yeşim Moğulkoç
Prof. Dr. Sedat Velioğlu
Prof. Dr. Ertan Anlı
Arş. Gör. Eda Demirok
Prof. Dr. Kamuran Ayhan
Prof. Dr. Kezban Candanoğlu
Yrd. Doç. Dr.Aslı İşçi
Öğr. Gör. Dr. Ö. Şakıyan Demirkol
Arş. Gör. Eda Demirok
Prof. Dr. Mehmet Özkan
Prof.Dr. A.Tugrul Başokur
Prof. Dr. Abdullah Ateş
Doç. Dr. Selma Kadıoğlu
Doç. Dr. M. Emin Candansayar
Yrd. Doç. Dr. Ünal Dikmen
Prof. Dr. Doğan Aydal
Dr. Şebnem Arslan
Arş. Gör. Kıymet Deniz
Arş. Gör. Kıymet Deniz
Araş.Gör.Zeynep Yılmazer
Yrd. Doç. Dr. Emine Yağmur
Doç. Dr. Yayha Suyadal
Arş. Gör. Rahime Songür
Bölüm Bilimsel Etkinliğin Niteliği
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
JFM
JFM
JFM
JFM
JFM
JM
JM
JM
JM
KM
KM
KM
KM
Konferans
Kurultay
Kurultay
Kurultay
Kurultay
Konferans
Konferans
Konferans
Konferans
Konferans
Konsey
Çalıştay
Konferans
Konferans
Konferans
Konferans
Eğitim Semineri
Kongre
Kongre
Kongre
Konferans
Konferans
Kongre
Kongre
Kongre
Kongre
Doçentlik Sınavı
Doçentlik Sınavı
Bilimsel Etkinliğin
Araştırma Yapmak
Sempozyum
Sempozyum
Seminer
Sempozyum
Sempozyum
Kongre
Kongre
Konferans
Konferans
Bilimsel Etkinliğin Katılım Şekli / Ülke / Tarih
Sözlü
Sözlü
Sözlü
Sözlü
Sözlü
Sözlü
Sözlü
Sözlü
Sözlü
Poster
Sözlü
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Sözlü
Poster
Sözlü
Poster
Poster
Sözlü
Poster
Jüri Üyesi
Poster
Sözlü bildiri
Bildiri
Sözlü bildiri
Sözlü bildiri
Poster sunum
Poster sunum
Poster sunum
Sözlü bildiri
İtalya
İzmir
Antalya
Antalya
Antalya
Polonya
Polonya
ABD
Avusturya
Portekiz
Van
İzmir
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İsveç
Hollanda
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
Antalya
İzmir
İstanbul
İstanbul
Avusturya
Yunanistan
Bursa
Mısır
A.B.D.
Avusturya
Ankara
İngiltere
Almanya
Nevşehir
İstanbul
11-15 Nisan 2011
20 Nisan 2011
19-20 Nisan 2011
21-23 Nisan 2011
20-21 Nisan 2011
22-24 Haziran 2011
22-24 Haziran 2011
05-08 Temmuz 2011
15-17 Haziran 2011
17-27 Ağustos 2011
26-30 Mayıs 2011
18-22 Mayıs 2011
27 Haziran-01 Temmuz 2011
27 Haziran-01 Temmuz 2011
27 Haziran-01 Temmuz 2011
26-30 Haziran 2011
27 Haziran-01 Temmuz 2011
26-29 Mayıs 2011
26-29 Mayıs 2011
26-29 Mayıs 2011
26-29 Mayıs 2011
25-29 Mayıs 2011
25-30 Mayıs 2011
25-30 Mayıs 2011
11-15 Mayıs 2011
26-29 Mayıs 2011
21 Ocak 2011
4 Mart 2011
3-9 Nisan 2011
28/05-28/07 2011
29-30 Nisan 2011
7-15 Mart 2011
4-29 Nisan 2011
03-08 Nisan 2011
25-27 Mayıs 2011
23-30 Nisan 2011
04-09 Haziran 2011
25-29 Mayıs 2011
28 Eylül-01 Ekim 2011
Destek
Miktarı
1.900
300
300
300
300
500
500
500
1900
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
2.100
2.100
1.200
1900
300
1500
500
500
500
İDARİ PERSONEL PROFİLİ
Personel
Kadro Ünvanı
Fakülte Sekreteri
Şef
Mühendis
Bilgisayar İşletmeni
Memur
Daktilograf
Teknisyen Yrd.
Laborant
Hizmetli
Hasta bakıcı
Sekreter
Kimyager
Teknisyen
Toplam
4
1
1
2
Kişi
1
4
15
14
1
2
2
2
1
50
Karşılaştırma :
ODTÜ Mühendislik Fak.
Toplam İdari Teknik Eleman = 200
İDARİ PERSONEL PROFİLİ
Hizmet İçi Eğitim Programları
& Seminerler
Amacı
Tarih
Yer
Personel yeterliliği & performansı
28.09.2010
SGDB Toplantı Salonu
Katılan
Kişi
2
İş Yaşamında Beden Dili Kullanımı
Hizmet içi eğitim programı
04.10.2010
Eczacılık Fak Konferans Salonu
2
Etkili İletişim
Hizmet içi eğitim programı
08.11.2010
Eczacılık Fak Konferans Salonu
6
Protokol ve Görgü Kuralları,
Ast-Üst İlişkileri
Hizmet içi eğitim programı
26.11.2010
Rektörlük 100. Yıl Salonu
3
5510 Sayılı Sosyal Sigorta ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu
Hizmet içi eğitim programı
29.11.2010
Rektörlük 100. Yıl Salonu
1
5510 Sayılı Sosyal Sigorta ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu
Hizmet içi eğitim programı
27.12.2010
Eczacılık Fak Konferans Salonu
1
BEYAS Eğitimi
Hizmet içi eğitim programı
07.01.2011
SGDB Toplantı Salonu
3
BEYAS Eğitimi
Hizmet içi eğitim programı
13.01.2011
SGDB Toplantı Salonu
1
Ders Çalışma Teknikleri ve Okul
Başarısı
Hizmet içi eğitim programı
16.02.2011
Eczacılık Fak Konferans Salonu
4
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
İdari Personelin Yeterliliği
ve Performansı
28.03.2011
Rektörlük 100. Yıl Salonu
2
Etkili ve Güzel Konuşma –
Beden Dili Semineri
Hizmet içi eğitim programı
25.05.2011
Rektörlük 100. Yıl Salonu
5
Seminerin Adı
Power Point Sunum Teknikleri
Toplam
30
Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
(MÜDEK)
Türü
Programın Adı
Bilgisayar
Mühendisliği
Elektronik
Mühendisliği
Fizik
Mühendisliği
Gıda
Mühendisliği
Jeofizik
Mühendisliği
Jeoloji
Mühendisliği
Kimya
Mühendisliği
Birinci
Öğretim
İkinci
Öğretim
Programın
Süresi
Değerlendirme için
Başvuruda Bulunmuş
Yetkinlik
Var
√
4 Yıl
√
4 Yıl
√
4 Yıl
√
4 Yıl
√
4 Yıl
√
4 Yıl
√
√
4 Yıl
√
Yetkinlik
Yok
Mevcut, Ancak
Değerlendirme İçin
Başvurmamış
Yetkinlik
Yetkinlik
Var
Yok
√
√
√
√
√
Mühendislik Fakültesinin Elektronik Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği lisans programlarına 2004 yılından
itibaren, Jeoloji Mühendisliği lisans programına 2006 yılından itibaren, Gıda mühendisliği Bölümüne ikinci kez
2008 yılında itibaren ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne ise 2010 yılında itibaren Müdek tarafından yetkinlik
verilmiştir.
Son gelişme : MÜDEK 2011 Haziran ayında Washington Accord’a üye kabul edilmiştir
BİLİMSEL
SOSYAL
SANATSAL
KÜLTÜREL
ETKİNLİKLER
Mühendislik Fakültesi Öğrenci Toplulukları
Öğrenci Topluluğunun Adı
Öğrenci Topluluğu
Akademik Danışmanı
Bölümü
Jeofizik Topluluğu
Doç. Dr. Emin CANDANSAYAR (JFM) Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Havacılık Öğrenci Topluluğu
Prof.Dr. Ergun Gökten (JM)
Institute of Elektronic and Elektronic Engineers (IEEE) Prof.Dr.Ziya TELATAR(EM)
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Elektronik Mühendisliği
Bölümü
Mühendislik Bilgisayar ve İnternet Topluluğu
Doç.Dr.Niyazi MERİÇ (FM)
Fizik Mühendisliği Bölümü
Capoeira
Uzm.Burak ÇUHADAROĞLU (FM)
Fizik Mühendisliği Bölümü
Gıda Kültür ve Sanat Topluluğu
Prof.Dr.Nuray KOLSARICI
Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Ömer YAVAŞ (FM)
Fizik Mühendisliğinin Sesi Topluluğu
Eş Danışman Öğretim Üyeleri
Fizik Mühendisliği Bölümü
Doç.Dr. Hüseyin SARI -
Yrd.Doç.Dr. Eyüp DUMAN
A.Ü.Müh. Fak. Halk Oyunları Topluluğu
Doç.Dr.İ.Sönmez SAYILI
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
A.Ü. Motor Sporları Topluluğu
Araş. Gör. Dr. Koray SÖZERİ (JM)
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
A.Ü.Müh. Fak. Buz Sporları Topluluğu
Doç. Dr. Bülent AKAY (KM)
Kimya Mühendisliği/Dekan
Yrd.
A.Ü.Müh. Fak. Nanoteknoloji Topluluğu
Prof. Dr. Nuray YILDIZ (KM)
Kimya Mühendisliği
Bilim Kurgu ve Fantezi Topluluğu
Prof. Dr. Taner ÜNLÜ (JM)
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Çağdaş Müzik Topluluğu
Doç.Dr. Gülen B. TUNCA (Fen Fak.)
Fen Fakültesi Dekanlığı
BİLİMSEL
SOSYAL
SANATSAL
KÜLTÜREL
ETKİNLİKLER
Mühendislik Fakültesi
Öğrenci Toplulukları Faaliyetlerinden Örnekler
Zilli Zarife Tiyatro Gösterisi,
Gıda ve Kültür -Sanat Topluluğu
Nanoteknoloji Günleri,
16-17 Nisan 2011
BİLİMSEL
SOSYAL
SANATSAL
KÜLTÜREL
ETKİNLİKLER
Mühendislik Fakültesi
Öğrencilerinin Spor Faaliyetlerinden Örnekler
Ankara Üniversitesi Spor Şenliğine; Mühendislik
Fakültesi erkek ve bayan basketbol, voleybol ve
futbol takımlarımız katıldı.
Bayan voleybol, basketbol ve futbol takımlarımız
3. turda elendi.
Erkekler voleybol takımımız 4. oldu.
Erkekler basketbol takımımız ise şampiyon oldu.
Okçumuz Dünya Dördüncüsü oldu.
Buz hokeyi takımımız Türkiye Birincisi oldu.
Senkronize buz pateni takımımız bu yıl
Universiade’da ülkemizi temsil etmiştir.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
10. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
Ahmet KANNECİ & Özcan DAL Gitar Resitali , 5 Mayıs 2011
10. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Töreni
Satranç Turnuvası,
14 Mayıs 2011
GENÇ FAKÜLTE, KÖKLÜ GEÇMİŞ...
Nanoteknoloji Günleri,
16-17 Nisan 2011
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
10. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
Ocak 2011
İklim Değişikliklerine Karşı Küresel Enerji Sektörü Yeniden
Yapılanırken Türkiye Gibi Ülkeler İçin Tuzak ve Fırsatlar
20 Ocak 2011
Karadeniz’in Oluşumu ve Hidrokarbon Potansiyeli
24 Şubat 2011
Konferans
Einstein ve Günümüz Fiziğine Etkisi,
Beşinci Boyut ve Ötesi
17 Mart 2011
Konser
ABİS Grubu, Türk Müziği Konseri
24 Mart 2011
Konferans
Enerji Krizi ve Türkiye İçin Yanlış Çözümler
31 Mart 2011
Konferans
Bor Türkiye için Neden Önemli ?
5 Nisan 2011
Konferans
Yeni Araştırmalar Işığında Ankara ve Çevresinin Depremselliği
14 Nisan 2011
KonferansPanel
Nano Teknoloji Günleri
16-17 Nisan 2011
Konser
Türk Halk Müziği Konseri
21 Nisan 2011
Konferans
Şubat 2011
Konferans
Mart 2011
Nisan 2011
GENÇ FAKÜLTE, KÖKLÜ GEÇMİŞ...
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
10. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
Mayıs 2011
Tiyatro
Zilli Zarife
2 Mayıs 2011
Ziyaret
Anıtkabir Ziyareti
3 Mayıs 2011
Tören
10. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Töreni
5 Mayıs 2011
Konser
Ahmet KANNECİ & Özcan DAL Gitar Resitali
5 Mayıs 2011
Turnuva
I. Satranç Turnuvası
14 Mayıs 2011
Slayt Gösterisi
Fotoğrafçılarından Bir Doğa Fotoğrafları Coşkusu
16 Mayıs 2011
Resim Sergisi
Prof. Dr. Rıdvan BERBER’i Anma Sergisi
17-18 Mayıs 2011
Konferans &
Söyleşi
ABD Mühendislik Programlarının ABET Değerlendirme Süreçleri, İnşaat
Mühendisliği Programlarında Yeni Eğilimler…
23 Mayıs 2011
Hızlandırıcı Teknolojileri, CERN ve Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi
2 Haziran 2011
Haziran 2011
Konferans
GENÇ FAKÜLTE, KÖKLÜ GEÇMİŞ...
BİLİMSEL
SOSYAL
SANATSAL
KÜLTÜREL
ETKİNLİKLER
Mühendislik Fakültesi
2010 – 2011 Nisan Ayları Arası Konferans Salonu Kullanımı
Diğer, 9,
19%
Dekanlık,
12, 26%
Firmalar, 2,
4%
Öğrenci
Toplulukları,
18, 38%
Dekanlığa
Bağlı
Bölümler; 6;
13%
FİNANSAL ALT YAPI
Bölümler Bazında Teknolojik Donanım Alımları
BİLGİSAYAR MÜH BÖLÜMÜ
FPGA Board Virtex II Pro
14 ADET
Acer Marka Bilgisayar Kasası
1 ADET
ELEKTRONİK MÜH BÖLÜMÜ
Ekran (Monitör) LCD 17"
1 ADET
Matkap Makineleri
1 ADET
Dizüstü Bilgisayar
3 ADET
Masaüstü Bilgisayar
29 ADET
Lazer Yazıcı
1 ADET
Ekran (Monitör) LCD 17"
29 ADET
Tarayıcı
1 ADET
Lazer Yazıcı
1 ADET
Kenar Switch
3 ADET
İnternet Kameraları (web cam)
1 ADET
Digital Fotoğraf Makinası
1 ADET
Öğrenci Sırası
6 ADET
Bilgisayar Masalı Çalışma Masası
3 ADET
Şef Tipi Çalışma Koltuğu
1 ADET
Ahşap Dosya Dolabı
1 ADET
Çalışma Koltuğu
4 ADET
Misafir Koltukları
4 ADET
JEOFİZİK MÜH BÖLÜMÜ
Pump-Probe Deney Düzeneği
(Optik Spektroskopi)
Casper Marka Bilgisayar Kasası
Atx Bilgisayar Kasası
Acer Marka Bilgisayar Kasası
Ekran (Monitör) LCD 17"
Ekran (Monitör) LCD 19"
Ekran (Monitör) LCD 21"
Toshiba Dizüstü Bilgisayar
Apple Marka Kasasız Pc
Kenar Switch
Lens
1 ADET
1 ADET
1 ADET
1 ADET
1 ADET
1 ADET
1 ADET
1 ADET
1 ADET
2 ADET
1 ADET
FİZİK MÜH BÖLÜMÜ
On-Lıne İnteraktif Kesintisiz Güç kaynağı
Termiyonik Doğru Akımlı Güç Kaynağı
Buzdolabı
Dondurucu
Dalga Üretecileri
Sayısal Osiloskoplar
Kabin
Ölçü Aleti
Manyetik Karıştırıcı
Powerserve İnteraktif Ups
Termostat
Ultrasonik Yıkama Banyoları
Cihaz Taşıma Arabaları
Masaüstü Bilgisayar
Ekran (Monitör) LCD 17"
Dizüstü Bilgisayar
Raf Sunucu 4 İşlemcili (Server)
Xerox Lazer Yazıcı
Harici DVD Yazıcı
Projektörler (Projeksiyon Cihazları)
Çalışma Masası
Çalışma Koltuğu
Manyetometre
Sinyal Jeneratörü
Sıvı Azot Saklama Kabı
Likit Azot Kabı 50 Lt
Karbondioksit Tüpü
Argon Tüpü
Hidrojen Tüpü
Helyum Tüpü
Seyyar Tank ve Tüp
X-Işın Tüpü
Sunucu ve Ağ Cihazı Kabini
Elektronik Kitap Okuyucu
3 ADET
1 ADET
4 ADET
1 ADET
6 ADET
1 ADET
1 ADET
1 ADET
2 ADET
1 ADET
1 ADET
1 ADET
1 ADET
10 ADET
16 ADET
14 ADET
2 ADET
1 ADET
3 ADET
3 ADET
3 ADET
3 ADET
1 ADET
1 ADET
2 ADET
1 ADET
5 ADET
4 ADET
4 ADET
4 ADET
4 ADET
1 ADET
1 ADET
2 ADET
FİNANSAL ALT YAPI
Bölümler Bazında Teknolojik Donanım Alımları
GIDA MÜH BÖLÜMÜ
JEOLOJİ MÜH BÖLÜMÜ
Buzdolabı
1 ADET
Dondurucu
1 ADET
On-Lİne İnteraktif Kesintisiz Güç kaynağı
1 ADET
Bulaşık Makinesi
2 ADET Zeminlerin Şişme Yoğunluğunu Ölçme Cihazı
2 ADET Uzaklık Ölçüm Tekerleği (Yer Radarıyla Uyumlu Kapa)
Hassas Terazi
1 ADET
KİMYA MÜH BÖLÜMÜ
Ozon Jeneratörü
1 ADET
1 ADET
1 ADET
4 ADET
1 ADET
Atomik Absorsiyon Spektrometreleri
1 ADET Optik Emisyon Spektrometreleri
1 ADET Digital Mikroskop Kamerası
Dijital Terazi
Manyetik Karıştırıcı
Masaüstü Bilgisayar
1 ADET
Ekran (Monitör) LCD
4 ADET
Soğutmalı Santrifüj (Isıtıcı)
1 ADET Mikroskoplar
5 ADET
Isıtıcılı Magnetik Karıştırıcılar
6 ADET GPS Cihazları
1 ADET
Dizüstü Bilgisayar
7 ADET
Masaüstü Bilgisayar
4 ADET Masaüstü Bilgisayar
8 ADET
8 ADET
Çok Fonksiyonlu Yazıcı
Klimalar
Yazı Tahtası
1 ADET
1 ADET
3 ADET
Proses Kontrol Simülatörü
Proses Kontrol Sistemleri
İnkjet Yazıcı
1 ADET
1 ADET
1 ADET
Fraksiyon Kollettörü
Gaz Kromotografi Cihazları
HPLC Yüksek Basınçlı Likit Kromotografi Cihazları
1 ADET Dörtlü Jar Test Cihazı
2 ADET Su Analiz Cihazı
1 ADET
1 ADET
1 ADET
Ekran (Monitör) LCD 17"
4 ADET
Ekran (Monitör) LCD
Dizüstü Bilgisayar
5 ADET
Dizüstü Bilgisayar
7 ADET
Lazer Yazıcı
2 ADET
Masaüstü Tarayıcı
2 ADET
Projeksiyon Perdesi
1 ADET
Objektif
1 ADET
Lazer Yazıcı
2 ADET
Fotokopi Makineleri
2 ADET
Faks Cihazı
1 ADET
Çalkalayıcı
1 ADET Laboratuvar Benç Sistemi (Laboratuvar Dolapları)
1 ADET ModülerTip Dolap
On-Lıne İnteraktif Kesintisiz Güç kaynağı
Otomatik Pipet Seti
Vakum Distilasyon Cihazı
PH Metre
1 ADET Çalışma Masası
1 ADET Çalışma Koltuğu
Ultrasonik Yıkama Banyoları
1 ADET Ahşap Tabureler
1 ADET Vitrinler
Diğer Dedektör
1 ADET
Klimalar
1 ADET Tezgah/Malzeme/Alet Dolapları
Çeker Ocak
1 ADET
17 ADET
12 ADET
16 ADET
40 ADET
1 ADET
1 ADET
11 ADET
Çalışma Koltuğu
Konferans Koltuğu
Bekleme Koltukları
Metal Tabureler
Döner Buharlaştırma ve
Yoğunlaştırma Sistemi
3 ADET
15 ADET
1 ADET
1 ADET
1 ADET
FİNANSAL ALT YAPI
TOPLAM TEKNOLOJİK DONANIM
FİNANSAL ALT YAPI
FAKÜLTE HARCAMALARI
FİZİK MÜH BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR MÜH BÖLÜMÜ
MÜDEK
Cihaz Bakım & Onarımı
ELEKTRONİK MÜH BÖLÜMÜ
Laboratuvar Sarf Malzemeleri Alımı
Havalandırma Sistemi Bakım & Onarımı
Eğitim Donanımı
Bina Bakım & Onarımı
GIDA MÜH BÖLÜMÜ
Laboratuvar Sarf Malzemeleri Alımı
Cihaz Bakım & Onarımı
Cihaz Alımı
Bina Bakım & Onarımı
JEOFİZİK MÜH BÖLÜMÜ
Elektrik Malzemesi
Laboratuvar Kimyasal ve Sarf Malzeme
MÜDEK
Cihaz Bakım Onarım
Cihaz Alımı
Bina Bakım & Onarım
Laboratuvar Kimyasal & Sarf
Malzeme
Cihaz Bakım Onarım
Hizmet Odaları Bakım Onarımı
Bina Bakım Onarımı
JEOLOJİ MÜH BÖLÜMÜ
KİMYA MÜH BÖLÜMÜ
Laboratuvar Sarf Malzemeleri Alımı
MÜDEK
Cihaz Bakım & Onarımı
Mobilya
Bina Bakım & Onarımı
Elektrik Malzemesi Alımı
Laboratuvar Sarf Malzemeleri Alımı
MÜDEK
Cihaz Bakım & Onarımı
Cihaz Alımı
Havalandırma Sistemi
Eğitim Donanımı
Yazılım Lisansı
Bina Bakım & Onarımı
BÖLÜMLERE YATIRIM TOPLAM:
440.685.00 TL
FİNANSAL ALT YAPI
DEKANLIK HARCAMALARI
Doğal gaz gideri
347.500,00
Su gideri (Gıda Müh Bölümü)
15.000,00
Telefon gideri
27.932,00
Teknik gezi
27.012,00
Kırtasiye & Sarf malzemesi & Baskı giderleri
46.270,00
Elektrik tesisatı malzemesi alımı
10.340,00
Bilgisayar bakım & onarımı & yedek parça temini
9.600,00
Temizlik malzemesi alımı
7.950,00
Büro malzemesi alımı
2.700,00
Dekanlık ve bölümlerin boyanması için boya alımı 5.125,00
Dekanlık bünyesindeki cihazların bakım & onarımı
2.670,00
Cihaz alımı (Kompanzasyon sistemi)
20.400,00
Dekanlık binası bakım & onarımı
12.900,00
TOPLAM:
535.399,00 TL
BÖLÜMLERE YATIRIM TOPLAM: 440.685,00 TL
GENEL TOPLAM:
976.084,00 TL
FİNANSAL ALT YAPI
15 Haziran 2010 – 15 Haziran 2011
Tarihleri Arasında Fakülte Bütçesinden Yapılan
Maddi Destek
Yurtiçi Yolluk & Yevmiye Desteği
59 Destek
14.633,00
Yurtdışı Yolluk & Yevmiye Desteği
33 Destek
42.019,00
Yurtiçi Katılım Ücreti Desteği
34 Destek
17.222,00
Yurtdışı Katılım Ücreti Desteği
TOPLAM:
24 Destek
150 Destek
(93 Yurtiçi – 57 Yurtdışı)
73.875,00 TL
FİNANSAL ALT YAPI
Fakültemizden Yolluk & Maddi Destek Alan Bölümler
YURT İÇİ
Bölümler
Kişi
TUTAR (TL)
YURT DIŞI
Kişi
TUTAR (TL)
TOPLAM
TUTAR (TL)
BM
3
268,00
0
0
268,00
EM
6
1.458,99
2
4.000,00
5.458,99
FM
12
3.384,31
5
6.676,37
10.060,68
GM
19
5.092,67
1
2.100,00
7.192,67
JFM
1
279,00
5
9.414,03
9.693,03
JM
10
2.265,67
5
9.989,34
12.255,01
KM
2
468,00
13
14.559,80
15.027,80
TOPLAM
53
13.216,64
31
46.739,54
59.956,18
FİNANSAL ALT YAPI
Başlangıç Tarihi : 15.06.2010
Bitiş Tarihi
: 31.12.2010
BÜTÇE RAPORU
HESAP KODU
HESAP ADI
BÜTÇE RAKAMI
GELİRLER TOPLAMI
HARCAMALAR TOPLAMI
GELİRLER-HARCAMALAR
31.00.400.03.2.6.GD
ÖZEL MALZEME ALIMLAR
0,00
0,00
1.360,00
-1.360,00
31.00.400.03.2.9.GD
DİĞER TÜKETİM MAL VE
0,00
0,00
640,00
-640,00
31.00.800.03.4.3.GD
ÖDENECEK VERGİ RESİM
0,00
0,00
1.181,93
-1.881,93
31.00.900.05.8.1.GD
HAZİNE PAYI
0,00
0,00
1.088,63
-1.088,63
31.00.900.05.8.2.GD
ARAŞTIRMA FON PAYI
0,00
0,00
1.814,40
-1.814,40
31.00.900.05.8.3.GD
AKTARMA
0,00
0,00
393,11
-393,11
31.01.001.03.1.2.GL
ELEKTRONİK MÜH.PROJE
0,00
33.250,00
0,00
33.250,00
31.01.100.01.1.2.GD.P
ELEKTRONİK MH.PROJE
0,00
0,00
18.155,10
-18.155,10
31.02.002.03.1.2.GL
DANIŞMANLIK-JEOLOJİ
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
31.03.003.03.1.2.GL
ANALİZ-JEOFİZİK MÜHE
0,00
200,00
0,00
200,00
31.04.003.03.1.2.GL
ANALİZ-FİZİK MÜHENDİ
0,00
2.250,00
0,00
2.250,00
31.04.100.01.1.2.GD.A
FİZİK MÜHENDİSLİĞİ Z
0,00
0,00
640,89
-640,89
31.07.002.03.1.2.GL
GIDA MÜH. DANIŞMANLIK
0,00
11.800,00
0,00
11.800,00
31.07.003.03.1.2.GL
ANALİZ-GIDA MÜHENDİS
0,00
3.217,00
0,00
3.217,00
31.07.100.01.1.2.GD.A
GIDA MÜH. BÖL.ANALİZ
0,00
0,00
6.962,11
-6.962,11
0,00
52.717,00
32.936,17
19.780,83
FİNANSAL ALT YAPI
Başlangıç Tarihi : 01.01.2011
Bitiş Tarihi
: 15.06.2011
BÜTÇE RAPORU
HESAP KODU
31.00.000 DEVİR
31.00.050.03.9.9.GL
31.00.100
31.00.200
31.00.300
31.00.400
31.00.500
31.00.600
31.00.700
31.00.800
31.00.900
31.00.900.05.8.1.GD
31.00.900.05.8.2.GD
31.00.900.05.8.3.GD
31.01.002.03.1.2.GL
31.01.100.01.1.2.GD.D
31.03.001.02.1.2.GL
31.04.003.03.1.2.GL
31.04.100.01.1.2.GDA
31.07.002.03.1.2.GL
31.07.003.03.1.2.GL
31.07.100.01.1.2.GD.A
31.07.100.01.1.2.GD.D
31.07.900.05.8.4.GD
HESAP ADI
MÜHENDİSLİK DEVİR
ÇEŞİTLİ GELİRLER
AYLIKLAR
YOLLUKLAR
HİZMET ALIMLARI
TÜKETİM MALLARI VE M
DEMİRBAŞ ALIMLARI
MAKİNA TEÇHİZAT VE T
YAPI TESİS VE BÜYÜK
VERGİ RESİM VE HARÇL
TRANSFERLER
HAZİNE PAYI
ARAŞTIRMA FON PAYI
AKTARMA
ELEKTRONİK MÜH.DANIŞ.
ELEKTRONİK MÜH.DANIŞ.
JEOFİZİK MÜH. DANIŞ.
ANALİZ-FİZİK MÜHEN.
FİZİK MÜHENDİSLİĞİ Z
GIDA MÜH.DANIŞMANLIK
ANALİZ-GIDA MÜHEN.
GIDA MÜH.BÖL ANALİZ
GIDA MÜH. BÖLÜMÜ DANI
GIDA MÜH. BÖLÜMÜ BORÇ
BÜTÇE RAKAMI
0,00
0,00
235.125,00
4.410,00
38.050,00
35.280,00
41.756,00
86.132,00
1.653,00
1.653,00
56.265,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GELİRLER TOPLAMI
1.202,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.602,00
0,00
2.200,00
2.582,00
0,00
25.134,00
90,00
0,00
0,00
0,00
HARCAMALAR TOPLAMI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
643,95
1.967,07
362,65
0,00
2.145,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
9.416,98
2.749,98
107,2
GELİRLER-HARCAMALAR
1.202,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-643,95
-1.967,07
-362,65
4.602,00
-2.145,00
2.200,00
2.582.00
-1.000,00
25.134,00
90,00
-9.416,98
-2.749,98
-107,20
500,324,00
35.180,25
18.392,83
17.417,42
FİZİKSEL – SOSYAL – KÜLTÜREL – SANATSAL ALT YAPI İLE EĞİTİM VE
ÇALIŞMA ORTAMLARINA İLİŞKİN SORUNLAR VE GERÇEKLEŞTİRİLME
DÜZEYİ
Yapılan Onarımlar
Jeoloji ve Jeofizik bölümlerinin koridorlarındaki aydınlatmaları sensörlü olarak yenilenmesi yaptırılmıştır.
Gıda Mühendisliği Bölümünü bir ve üç nolu binalarının çatılarındaki kiremitler aktarıldı. Yağmur olukları aliminyum olarak yenilendi.
Yağmur tahliye boruları yenilendi.
Dekanlık binamızın (F) blok çatı yağmur olukları tamamen aliminyum olarak yenilendi
Kimya Mühendisliği Bölümünün koridorlarındaki aydınlatmalar sensörlü olarak tamamı değiştirildi.
Gıda Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği , Kimya Mühendisliği , Fizik Mühendisliği , Jeoloji Ve Jeofizik Mühendisliklerinin Öğretim
Görevlilerinin ve bina koridorlarının boyanması işlemleri yaptırıldı.
Gıda Mühendisliğinin iki nolu binadaki öğretim görevlilerinin bay ve bayan olmak üzere tuvaletleri komple modern bir şekilde yenilendi.
Yedi adet bölümümüzün büro malzemesi masa, sandalye, dolap, koltuk , gibi ihtiyaçları temin edildi.
Alt yapı olarak kanal sorunu olan bölümlerin kanalları kısmen yenilendi ve sorunu olanların sorunları giderildi
Dekanlığımız (F) blokta bulunan eski kompanzisazyon sistemi yeterli olmadığından dolayı bahçede bulunan ana elektrik panosunun yanına
yeni kompanzisazyon sistemi yaptırıldı.
Elektronik Mühendisliğindeki sınıfların havalandırma sistemlerinin bağlı olduğu elektrik panosu otomatik sigortalı olarak yenilendi.
Elektronik Mühendisliğinin ELK1 ve ELK 2 nolu sınıflarına havalandırma sistemleri yaptırılarak faaliyete geçirildi.
Kimya Mühendisliğinin (D) blokta bulunan laboratuvarındaki havalandırma sisteminin yanan motoru yenilendi.
Gölbaşı yerleşkesinde dekanlığımıza tesis edilen depo duvarlına raflar monte edilerek kullanılmaya başlandı.
Sınıflarda eksik olan projeksiyon cihazları temin edilerek istenilen bölümlere teslim edildi.
Dekanlığımıza bağlı olan bölümlerdeki öğretim görevlilerinin , sınıfların ve büroların arızalı olan bütün kapı kilitleri yenileriyle değiştirildi.
Dekanlığımızda kullanılmak üzere Rektörlük İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Marangozhanesinden 10 adet seyyar yön panosu ve 10 adet
taşınır ilan panosu yaptırıldı.
Yakın gelecekte atılması planlanan adımlar - 1:
• SUNY Computer Engineering ile ikili lisans programını
hayata geçirmek
• Modelleme-Simülasyon Merkezi kurma girişimi
• Elektronik Mühendisliği Bölümünün Elektrik bilim dalını
kurmak
• Biyomedikal Mühendislik, Çevre Mühendisliği, Malzeme
Mühendisliği programlarını ve/veya bölümlerini başlatmak
üzere çalışmaları hızlandırmak
• Gölbaşı Teknokent’de “Mühendislik Fakültesi AraştırmaGeliştirme ve İnovasyon Laboratuvarları”nı kurmak üzere
DPT Projesi hazırlığının tamamlamak
Yakın gelecekte atılması planlanan adımlar - 2:
• MÜDEK kapsamındaki çalışmaları sürdürmek, tüm fakülteyi
kapsayacak şekilde geliştirmek.
• Servis fizik-kimya derslerinin laboratuvarlarını kurmak
• Binalardaki jeneratör ve UPS sistemlerini geliştirmek
• %30 İngilizce uygulamasının başarıyla sürmesini sağlamak
• Avrupa Üniversiteleriyle olan ikili ilişkileri geliştirmek
• Sektörlerle olan ilişkileri geliştirmek
• Makine ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerini kurma çabalarını
planlı bir şekilde yürütmek
Hem kalite arayışını sürdürmeliyiz hem de değişime ve günümüz
koşullarına uyum gösterebilme becerisini sergilemeliyiz.
Mühendislik Fakültesinde özellikle vurgulanan bakış açısı :
- Paydaşların birbirlerine saygılı ve destekçi olmaları
- Total ‘Kalite’ nin daha da ön plana çıkarılması
ÜNİVERSİTE
PROBLEM ODAKLI
Eğitim-öğretimin ikliminde değişikler
KAMU ve ÖZEL SEKTÖR
ÇÖZÜM ODAKLI
Aktif öğrenim
Sosyal/kültürel ve sportif aktiviteler ile sosyal seçimli dersler
NİTELİKLİ
MÜHENDİS
Yaratıcılık

GİRiŞİMCİLİK
BİLGİ
İLETİŞİM
Grup çalışması
Davranış
Etik
Analiz ve sentez
Küresel düşünme
YUKARIDA İFADE ETTİĞİMİZ TÜM EYLEMLERİ
KULLANILABİLİR, VERİMLİ, ETKİN, GÜVENİLİR BİR ŞEKİLDE
OLUŞTURMAK, UYGULAMAK , GELİŞTİRMEK VE
GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN İÇ KONTROL SİSTEMİNİ KURMAMIZ
GEREKMEKTEDİR.
• İÇ KONTROLÜN YASAL DAYANAĞI NEDİR?
• İÇ KONTROL NEDİR?
İç Kontrole İlişkin Mevzuat
• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
• İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve
Esaslar
• Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik
• İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI
Tanım
İç kontrol, kurumun hedeflerine ulaşmasına makul güvence sağlamak üzere yöneticiler ve
tüm personel tarafından gerçekleştirilen bir süreçtir. İdarenin mali ve mali olmayan tüm işlemlerini
kapsar.
İç Kontrolün Amacı
 Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını,
Sağlamaktır.
* 5018 Sayılı Kanun Md.56
İç kontrol sistemi, kurum içinde ayrı bir sistem değildir. Yönetim işleviyle iç içe geçmiştir ve
mevcut sistemlerin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. İç kontrol, genel anlamda yönetim kontrolüdür,
sadece yönetmelik ve yöntemlerden oluşmaz, kurumun her düzeyindeki personeli ile etkileşim içinde
oluşturulur. Kurumun altyapısına yerleştirildiği ve kurumun bir parçası olduğu zaman en etkin
durumdadır.
İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI
1- a) Fakülte akademik etik kurulların hazırlanması
b) Fakülte idari etik kurulların hazırlanması
Yazılı onaylanmış etik kodların oluşturulması
Etik broşürü hazırlanması
Web ortamında yayınlanması
Mevcut ve yeni personele etik kurallar hakkında eğitim verilmesi
Kurallar hakkında geri bildirim kutusu oluşturulması
Şikayet/Yapıcı çözüm/ Takdir kutuları
2-Bütçe/Atama/Görev Yeri değişikliklerini içeren bir web sayfası oluşturulması
3-Yazı görev tanımlarının yapılması, elektronik ortama taşınması
4-Görev, yetki ve sorumluluk çizelgelerinin oluşturulması (Görev dağılımı çizelgeleri)
5-Görev dağılımı ile ilişkilendirilmiş işlevsel teşkilat şemalarının yapılması
6-İdari ve akademik birimlerde hassas görev prosedürlerinin (iç düzenleme/yönerge) belirlenip ilgili personele duyurulması
7- a) İş takip programı (yazılım) yapılması (Bunun Elektronik Doküman Yönetim Sisteminin bir parçası olarak dikkate alınması)
b) İyileştirilmiş görev izleme mekanizmaları oluşturulması
8- İç yazışma yönergesi
9- İmza yetkileri ve yetki devri yönergesinin oluşturulması
10- İş akış süreçleri
11- Bilgi sistemlerinin oluşturulması
Öğrenci bilgi sistemi
Bilimsel araştırma bilgi sistemi
İstatistik bilgi sistemi
Personel işleri bilgi sistemi
Muhasebe bilgi sistemi
Bakım onarım bilgi sistemi
İhale bilgi sistemi gibi.
12- Elektronik ortamda bakım-onarım işleri talep/takip/sonuç
13- Kayıt ve dosyalama sistemlerinin standartlara uygun oluşturulup geliştirilmesi (Ankara Üniversitesi BEYAS çerçevesinde)
İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI
İç Kontrol Standartları Tablosu
KONTROL ORTAMI
STANDARTLARI
RİSK
DEĞERLENDİRME
STANDARTLARI
KONTROL
FAALYETLERİ
STANDARTLARI
BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDARTLARI
İZLEME
STANDARTLRI
Etik Değerler
ve Dürüstlük
Risklerin
Belirlenmesi ve
Değerlendirilmesi
Kontrol Stratejileri
ve Yöntemleri
Bilgi ve İletişim
İç Kontrolün
Değerlendirilmesi
Misyon,
Organizasyon
Yapısı ve Görevler
Planlama ve
Programlama
Prosedürlerin
Belirlenmesi ve
Belgelendirilmesi
Raporlama
İç Denetim
Görevler Ayrılığı
Kayıt ve
Dosyalama
Sistemi
Hiyerarşik
Kontroller
Hata, Usulsüzlük
ve Yolsuzlukların
Bildirilmesi
Personelin
Yeterliliği
ve Performansı
Yetki Devri
Faaliyetlerin
Sürekliliği
Bilgi Sistemleri
Kontrolleri
Özgüvenimiz ve çalışma azmimiz var.
Görüşleriniz ve önerileriniz bizim için çok önemli
Bize verdiğiniz destek için
ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ

similar documents