Han(n,` a`, `b`, `c`)

Report
„ În viață, nu există succes și
nici eșec. Obții lucrul pe care
îl programezi. ”
(Richard Israel )
În anul 1883, matematicianul francez
Edouard Lucas a propus problema turnurilor
din Hanoi, o problemă-joc inspirată din legenda
unui templu hindus.
Ce spune legenda ?
Atunci când lumea a fost creată, preoţilor dintr-un
templu din Benares (India) le-au fost dăruite 3 ace de
diamant şi 64 discuri de aur.
Preoţilor li s-a poruncit să depună pe acul din stânga
toate discurile, în ordine descrescătoare a diametrelor,
apoi să mute întregul turn astfel format pe acul din
dreapta, folosind acul din mijloc ca intermediar,mutând
câte un disc odată şi fără a pune un disc mai mare peste un
disc mai mic.
În conformitate cu legenda, Dumnezeu le-a zis
oamenilor:
”Când veţi termina de mutat turnul, atunci lumea se va sfârşi !”
Formularea problemei
Se dau 3 turnuri A, B, C. Pe turnul A se găsesc n
discuri de diametre diferite în ordine descrescătoare.
Să se mute toate discurile pe turnul C folosind ca
intermediar turnul B știind că se poate muta un
singur disc de pe un turn pe altul doar peste un disc
mai mare sau dacă turnul este liber.
Pentru n=7 discuri :
A
C
B
Parcurgerea celor trei etape
permite definirea recursivă a
şirului H (n, a, b, c) astfel:
 ab ,
H n , a , b , c   
 H  n  1, a , b , c , ab , H  n  1, c , b , a ,
daca n  1
daca n  1
Programul Pascal
Program Hanoi;
Var a, b, c: char;
n: integer;
Procedure Han (n : integer ; a, b, c : char);
Begin
if n = 1 then writeln (a,b)
else begin Han(n-1, a, c, b);
writeln (a, b);
Han(n - 1, a, c, b);
end;
End;
Begin
Repeat
write (‘n=’); readln(n);
Until n>0;
Han(n,’ a’, ‘b’, ’c’);
Readln;
End.
Puterea - modul de a afla numărul
mutărilor
Numărul de discuri
1
2
3
4
5
6
Numărul de mutări
care trebuie efectuate
21 - 1 = 2 - 1 = 1
22 - 1 = 4 - 1 = 3
23 - 1 = 8 - 1 = 7
24 - 1 = 16 - 1 = 15
25 - 1 = 32 - 1 = 31
26 - 1 = 64 - 1 = 63
Știați că ...
Dacă preoţii ar lucra zi şi noapte, făcând o
mutare în fiecare secundă, le-ar lua mai mult de 580
miliarde de ani pentru a termina mutarea turnului format
din cele 64 discuri.
Interesant este că unii oameni de știință au
estimat că aproximativ peste atâția ani, Sistemul Solar ar
dispărea...

similar documents