Personlig utviklingstrapp, skjema

Report
Totalsituasjonen
 Tidsbruk (timer pr. dag):
- Skøyter: _______
- Fritid: _________
- Familie: _______
- Kjæreste: ______
- Søvn: _________
- Skole: _________
- Arbeid: _________
- Venner: ________
 Økonomi:
 Hvordan er økonomien, hvor kommer pengene fra
 ________________________________________________________
 Bosted:
 Hvordan er bosted i forhold til hva som er viktigst (prioritert høyest)
 ________________________________________________________
Norges Skøyteforbund
Totalsituasjonen
 Annet:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Norges Skøyteforbund
Personlig utvikling
Personlige resultater:
2000
Personlige rekorder:
2001
2002
2003
2000
2001
2002
2003
2002
2003
500m
NM-spr
1000m
NM-all
1500m
EM
3000m
VM-all
5000m
VM-spr
10000m
Fysiske parametre:
2000
Tid trening/skole/arbeid:
2001
2002
2003
2000
Max O2
Økter per uke
3000m løp
Dager per uke
Bosco u/svikt
Treningstimer
Bosco m/svikt
Antall stevner
1RM
Samlingsdøgn
70% av 1RM
Tid på skole/arb
Norges Skøyteforbund
2001
Personlig utvikling
 Annet:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Norges Skøyteforbund
Målsetting sesongen 2004/2005
 Hovedmål resultat:
 ________________________
 ________________________
 Delmål resultat:
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 Hovedmål rekorder:
500m:______ 1000m:______
1500m:_____ 3000m:______
5000m:______ 10000m:______
Norges Skøyteforbund
 Hovedmål fysisk:
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 Delmål fysisk:
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________
Målsetting sesongen 2004/2005
 Hovedmål teknisk:
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 Hovedmål mentalt:
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 Delmål teknisk:
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 Delmål mentalt:
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________
Norges Skøyteforbund
Målsetting sesongen 2004/2005
Aprjun
Økter per uke
Dager per uke
Treningstimer
Antall stevner
Samlingsdøgn
Tid på skole/arb
Norges Skøyteforbund
Julsep
Oktjan
Febmar
 Annet:
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
Målsetting perioden 2004-2008
 Hovedmål resultat:
 ________________________
 ________________________
 Delmål resultat:
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 Hovedmål rekorder:
500m:______ 1000m:_______
1500m:_____ 3000m:_______
5000m:______ 10000m:_______
Norges Skøyteforbund
 Hovedmål fysisk:
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 Delmål fysisk:
 ________________________
 ________________________
 ________________________
Målsetting perioden 2004-2006
 Hovedmål teknisk:
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 Delmål teknisk:
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________
Norges Skøyteforbund
 Hovedmål mentalt:
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 Delmål mentalt:
 ________________________
 ________________________
 ________________________
Målsetting perioden 2004-2008
2003
Økter per uke
Dager per uke
Treningstimer
Antall stevner
Samlingsdøgn
Tid på skole/arb
Norges Skøyteforbund
2004
2005
2006
 Annet:
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
Konklusjon
 Målsetning i forhold til totalsituasjon:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 Tilstrekkelig kunnskap om hva som kreves for å nå målene:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 Villighet til å ofre det som må til for å nå målene:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 Hva er eventuelt ikke overens for å nå målene:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Norges Skøyteforbund
Konklusjon
 Annet:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Norges Skøyteforbund

similar documents