Vad alla apotekarstudenter bör känna till

Report
Vad alla apotekarstudenter
bör känna till
2013-08-30
Emel Ahmet
Tobias Damgaard
Matias Ekstrand
Apotekarprogrammet
Vilka är vi?
• Matias Ekstrand
• Leg apotekare, färdig 2013
• Projektanställd vid Wallenberglaboratoriet.
• Tidigare engagerad i SAKS, Sveriges Farmaceuter,
apotekarsällskapet, mfl.
• Forskade vid sidan av studierna
• Driver hemsidan naturvetenskap.org.
Vilka är vi?
•
Emel Ahmet
•
Termin sju
•
Har engagerat mig i SAKS
•
Föredetta ordförande i AUR,
Apotekarutbildningsrådet
•
Studentrepresentant i utbildningskommittén för
farmaci
•
Jobbar deltid på ett fristående apotek
Vilka är vi?
•
Tobias Damgaard
•
Termin nio
•
F.d studentstudievägledare
•
Sommarforskat (2 olika projekt) och arbetat på
apotek
•
Siktar på en kombination som klinisk farmaceut
och docent/föreläsare
Vad gör en apotekare?
•Apotek
Chef
Läkemedelsansvarig
Egenvård
Logistiker
Patientbemötande
Vad gör en apotekare?
•Apotek
•Läkemedelsindustri
Forskning och utveckling
Produktion
Regulatoriska kontakter
Utveckla nya läkemedel och
finn nya sätt att
administrera befintliga
läkemedel.
Vad gör en apotekare?
•Apotek
•Läkemedelsindustri
•Landsting
Klinisk farmaceut
Läkemedelsstatistiker
Optimera
läkemedelsanvändning
för patienter individuellt
och för hela
sjukhus/regioner.
Vad gör en apotekare?
•Apotek
•Läkemedelsindustri
•Landsting
•Universitet
m.fl
Forskning
Undervisning
Gör nya upptäcker inom
ditt favoritämne och bidra
samtidigt till att utbilda
nya apotekare.
Vad gör en apotekare?
•Apotek
•Läkemedelsindustri
•Landsting
•Universitet
•Myndigheter
Läkemedelsverket
Giftinformationscentralen
TLV
Var med och bestäm vilka
läkemedel som får användas
och ge information till
allmänheten.
Vad gör en apotekare?
•Apotek
•Läkemedelsindustri
•Landsting
•Universitet
•Myndigheter
•Entreprenör
m.fl
Konsult
Privat arbetsförmedling
m.m.
Använd din fantasi och gör
det du är duktig på och det
som behövs.
Efter fem år blir du...
Apotekare
=
läkemedelsexpert
Översiktsschema
Kemi - kurser
• Grundläggade kemi 1, KEM011
• Grundläggande kemi 2, KEM021
• Organisk kemi, KEM031
• Läkemedelskemiska principer, KEA210
• Analytisk kemi, KEA310
• Läkemedelskemi, del av Farmakologin, FSL561
• Galenisk Farmaci, KBT210
Kemi kunskaper i stort
• Syntetisering av läkemedelssubstanser
• Förutspå en läkemedelsmolekyls egenskaper i kroppen
t.ex. om läkemedlet tas upp eller har skadliga egenskaper
• Känna igen läkemedelsgrupper
• Produktion av tabletter och andra administreringsmetoder
• Kunna detektera och analysera prover
Cellbiologi - kurser
• Cellbiologi I, cellen
• Cellbiologi II, molekylär genetik
• Cellbiologi III, molekylär cellbiologi
• Cellbiologi IV, Metabolism
• Immunologi och infektion
Cellbiologi –
kunskaper i stort
• Hur celler fungerar och kommunicerar
• Grundläggande cellodlingstekniker
• Förstå det genetiska informationsflödet
• Hur immunförsvaret fungerar
• Cancer, dess uppkomst och angreppspunkter.
Statistik och
vetenskapsteori
• Biostatistik
• Samhällsfarmaci
• Examensarbetet
Statistik och vetenskapsteori –
kunskaper i stort
• Hur genomförs vetenskapliga studier
• Olika statistiska metoder för olika typer av data
• Avgöra om ett resultat är korrekt eller rimligt
Fysiologi och farmakologi kurser
• Fysiologi och Anatomi, AFY401
• Farmakologi, sjukdomslära och
läkemedelskemi, FSL561
• Farmakoterapi, FAT730
• Farmakokinetik med läkemedelsmetabolism, PKM630
• Läkemedelstoxiokologi, TOX640
Fysiologi och farmakologi kunskaper i stort
• Förstå kroppens organ och organsystem.
• Sjukdomstillstånd.
• Förstå hur läkemedel påverkar kroppen.
• Hur kroppen bryter ned läkemedel.
• Hur nya läkemedel introduceras.
• Behandlingsrekommendationer för olika sjukdomar.
Praktik
• Praktik på öppenvårdsapotek
• Sista terminen
• Tillämpa alla dina kunskaper praktiskt
• Rätt att själv expediera läkemedel efter 3 månader.
Praktik kunskaper i stort
• Egenvårdsrådgivning
• Rådgivning vid recept.
• Kundbemötande och -kommunikation
• Lagar och regler för läkemedelshantering
• Informationssökning
Praktiken är ett krav för legitimation. Den är nödvändig
för alla som ska jobba med människor.
Allmänt om studier på
universitetet
• Plugga tidigt inför de första tentorna.
• Vissa kurser kräver mer tid än andra.
• Det finns spärrar mellan de olika åren.
Allmänt om studier på
universitetet
•
Hur mycket du lär dig är upp till dig själv.
•
Tentorna garanterar en lägsta nivå - du
själv tar ansvar för vad du lär dig.
Lokaler
• Datasalar finns tvärs över SAKS expedition i
längan, samt på hälsovetarbacken.
• Tysta läsesalar ovanför datasalarna vid SAKS.
• Salen Ivan Östholm = LNC
• Academicum ligger nära receptionen i slutet
av längan.
Lokaler
• Grupprum finns i ”källaren” nedanför
fysiologen, bakom Café Anatomen, och in
mellan salarna Nils Wedel och Folke
Andréasson.
• Det finns även tillgång till ett bönerum.
• Skaffa ett skåp på skolan, oavsett om du
tror att du behöver det just nu eller ej.
Lokaler
Paus
Var tillbaka om 10 minuter.
IT
• Samma användarnamn på portalen och
datorerna. Separat system på Chalmers.
• Trådlös uppkoppling finns. Två olika system.
Passerkort och CSN-kort
• Efter kl 17 på vardagar så låses de yttre
dörrarna på skolan. Låst på helgerna. Använd
passerkort + kod för att komma in.
• GU-kortet (passerkortet) fungerar även som
lånekort och CSN-kort.
• Studentrabatter kopplade till ditt CSNkort.
Under föreläsningen
• Föreläsning pågår vanligtvis i 45 minuter,
följt av 15 minuters paus.
• Akademisk kvart tillämpas ibland.
• Om du kommer sent – stör så lite som
möjligt.
Under föreläsningen
• Prata inte under föreläsningen. Det stör
mer än du tror. Föreläsaren märker det.
• Oftast får ni kompendier med
powerpoint-bilder (dock ovanligt i kemin).
Interaktion med
föreläsare
• Fråga föreläsarna om ni har funderingar.
Under föreläsningen, i pausen, eller via
mail.
• Räck upp handen om du har en fråga. Om
föreläsaren inte märker dig, försök att
avbryta i en naturlig paus i föreläsarens
talande.
Interaktion med
föreläsare
•
Fråga helst inte ”Vad kommer på tentan”
eller ”vilka sidor i boken kommer på
tentan” då det ofta orsakar irritation hos
föreläsaren.
Studieteknik
• Föreläsningskompendier och anteckningar
är ovärdeliga. Det som kommer på tentan
har nämnts under föreläsningen.
• Kursböcker är bra att använda som
uppslagsverk, men bör inte läsas pärm till
pärm.
Studieteknik
• Du lär dig genom att reflektera över
informationen och systematisera den i din
hjärna.
• Du kan återskapa alla exempel med
generella principer, inte tvärt om.
Studieteknik
• Ända in på termin 8 har folk misslyckats
med tentor för att de inte lärt sig en
studieteknik som passar dem.
• Alla kurser har olika studietekniker!
Räcker inte med en. Alla studerar olika.
Jämför er inte med varandra.
Studieteknik
Tips
Gå på studietekniksföreläsningen på
KEM011 av studentstudievägledarna.
Tentamen
• Tentamensdatum och tentagränser bestäms av
kursansvarig.
• Generellt ska en tentamen rättas inom 15
arbetsdagar (detta är inte alltid 3 veckor).
• Plugga inte natten innan en tenta.
• Utsätt dig helst inte för stadsmiljö precis innan
en tenta.
• Ta med något att äta/dricka.
Fusk
• Att fuska är bara att lura sig själv.
• Kan leda till avstängning.
• Skriv alltid dina arbeten själv, skriv alltid
källor vid referat.
• Skriv alltid allting med EGNA ord.
Interaktion med
klasskamrater
•
•
Känn ingen betygshets. Betygen har
mycket liten relevans i arbetslivet.
Samarbeta. Ju mer du lär ut till dina
klasskamrater, desto bättre lär du dig själv.
Engagemang
• Engagera er i föreningar kring
utbildningen.
• Ger erfarenhet, kontakter, CV-referenser.
• Studentkår, fackförbund,
intresseorganisationer, forskning.
Engagemang
• Studentkåren:
- Utbildningsråd
- Studiesocialt
- Idrott
- Orkester
- Mycket mer
Engagemang
• Sveriges Farmaceuter eller Unionen
- Fackförbund, för arbetstagarnas rättigheter.
- Koppling till arbetslivet.
- Påverka utbildningarna.
- Planera lokala arrangemang.
- Bli insatt i arbetslivet redan under
studietiden.
Att hitta rätt under
utbildningen
• Alla har fallenhet för olika saker.
• Om du tycker att ämnet är intressant går
det mycket enklare att lära sig det.
• Se till att umgås med människor som ger
dig energi och gör dig motiverad.
Att hitta rätt efter
utbildningen
• Testa på saker!
• Tycker du att arbete på apotek verkar
intressant - jobba extra eller sommarjobba.
• Vill du forska - leta upp någon som kan
handleda dig.
• Läkemedelsindustrin är svår att få inblick i
under utbildningen, men odla kontakter.
Rekommendationer
• Bli studentmedlem i ett fackförbund.
Lokala aktiviteter i exempelvis Sveriges
Farmacevtförbund på skolan.
• Sök alla stipendier du får syn på.
• Att vara medlem i studentkåren stödjer
deras arbete, som är viktigt för dig som
student.
Länkar
www.portalen.gu.se – Snabblänk till Studentportalen där du
kommer åt kurser, email, osv.
www.fass.se – Det mesta som är relevant om läkemedel.
www.pubmed.com – Hitta vetenskapliga artiklar.
https://vgrgu.port.se/alphaquest/app_gu/ - Klara
produktinformation om kemikalier (endast på GUs datorer).
Bra för riskdeklarationer.
Länkar
www.dagensapotek.se – Nyheter inom
apoteksvärlden
www.svenskfarmaci.se – Liknande sida som Dagens
Apotek. Drivs av Sveriges Farmacevtförbund.
Avslutande ord
• Möjligheterna finns öppna för dig. Det är
din inställning och motivation som sätter
gränserna.
Återkoppling
• Matias Ekstrand:
[email protected]
• Emel Ahmet:
[email protected]

similar documents