VANET Vehicular Ad

Report
VANET
Vehicular Ad-Hoc Network
Mateusz Hołenko
Plan prezentacji
•
•
•
•
•
•
•
sieci Ad-Hoc
MANET
VANET
zastosowania sieci VANET
problemy i wyzwania
technologie
dotychczasowe badania
Mobile Ad-Hoc Network
SIECI TYPU MANET
Ad-Hoc
• bezprzewodowe sieci ad-hoc
– brak stałej infrastruktury
– każdy węzeł bierze aktywny udział w działaniu sieci
• zastosowania
– pole walki
– akcje ratunkowe
– punkty dowodzenia
– sieci sensorowe
Charakterystyka sieci Ad-Hoc
•
•
•
•
•
•
mobilność (ang. mobility)
wiele przełączeń (ang. multihopping)
samoorganizacja (ang. self-organization)
zarządzanie energią (ang. energy conservation)
skalowalność (ang. scalability)
bezpieczeństwo (ang. security)
MANET
• manet (ang. mobile ad-hoc network)
– węzły poruszają się w dowolnych kierunkach
– łącza między węzłami ulegają ciągłym zmianom
Vehicular Ad-Hoc Network
VANET
VANET
• specyficzne zastosowanie idei MANET
• różnice / specyfika
– węzły poruszają się w sposób zorganizowany
– częste i szybkie zmiany struktury sieci
– brak problemu ograniczenia energii
– brak ograniczenia na wydajność węzłów
– komunikacja głównie jedokierunkowa
– wysoka zdolność komunikacyjna węzłów
VANET
Ilustracja: Eichler, Car-to-Car Communication
Uczestnicy Sieci
• węzłami są pojazdy wyposażone w nadajniki
radiowe krótkiego zasięgu
– pojazdy prywatne
– pojazdy transportu publicznego
– pojazdy specjalne (uprzywilejowane)
• opcjonalna infrastruktura przydrożna (ang. RSU,
road-side unit)
Ilustracja: Labiod, Wireless ad hoc and sensor networks
Komunikacja
• rodzaje komunikacji
– Vehicle-to-Vehicle (V2V)
– Vehicle-to-Infrastructure (V2I)
Ilustracja: Labiod, Wireless ad hoc and sensor networks
Zastosowania VANET
• zapewnienie bezpieczeństwa
– ostrzeganie przed możliwością kolizji
• monitorowanie odległości od innych pojazdów
• monitorowanie zmiany pasa ruchu
– ostrzeganie przed naruszeniem zasad ruchu
• przekroczenie limitu prędkości
• wyprzedzanie w niedozwolonych miejscach
• przejazd na czerwonym świetle
– wsparcie dla kierowcy
• wsparcie dla lewoskrętu
Zastosowania VANET
• zarządzanie ruchem
– redukcja korków
– wsparcie dla nawigacji
– wsparcie dla płatnych usług drogowych
• płatne odcinki dróg
• opłaty za wjazd do miasta / centrum miasta
• opłaty za parkowanie
Zastosowania VANET
• dostarczanie informacji
– informacje drogowe
– informacje pogodowe
– ostrzeżenia o utrudnieniach / remontach
– informacje turystyczne
• komunikacja
– dostęp do Internetu
– komunikacja między pojazdami
VANET
PROBLEMY I WYZWANIA
Problemy i Wyzwania
• VANET jest wciąż tylko koncepcją
– ale bardzo obiecującą koncepcją
• Problemy
– protokoły routingu
– efektywne rozprowadzanie informacji
– skalowalność systemu
– szybkie i niezawodne działanie
– zapewnienie bezpieczeństwa danych
– opracowanie globalnych „otwartych” standardów
Technologie
• Wireless Access in Vehicular Environment
– IEEE P1609 WAVE (5,9 GHz DSRC)
• 7 kanałów po 10 MHz
• 27 Mbps każdy
• dodatkowy kanał dla zastosowań bezpieczeństwa
• IEEE 802.11p
• Bluetooth
• WiMAX (IEEE 802.16)
Dotychczasowe Prace
•
•
•
•
•
Car-2-Car Consortium
Network-on-Wheels (NOW) group
Crash Avoidance Metrics Partnership (CAMP)
Fleetnet
Global System for Telematics (GST)
Źródła
• Pathan, Security of Self-Organizing Networks: MANET, WSN,
WMN, VANET
• Houda Labiod, Wireless ad hoc and sensor networks
• Mohapatra, Krishnamurthy,
Ad hoc networks: technologies and protocols
• Eichler, Schroth, Eberspächer, Car-to-Car Communication
• wikipedia
– http://en.wikipedia.org/wiki/VANET
– http://en.wikipedia.org/wiki/MANET
pytania?
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

similar documents