Wyklad_-STP_2012_04

Report
Protokół drzewa
opinającego
mgr inż. Łukasz Dylewski
[email protected]
Agenda
•
•
•
•
Czy potrzebuje STP ?
Kilka słów o STP
BPDU
STP a Porty
Nadmiarowość
Celem stosowania topologii nadmiarowych jest eliminacja
wyłączeń sieci wywoływanych przez pojedyncze punkty
awarii. Wszystkie sieci wymagają nadmiarowości, jeśli
mają być bardziej niezawodne.
Nadmiarowość
Burze rozgłoszeniowe
Pętle w sieci
STP – Spanning-Tree Protocol
1. Protokół drzewa opinającego ustanawia węzeł główny,
który jest nazywany mostem głównym.
2. Protokół drzewa opinającego konstruuje topologię,
w której do każdego węzła w sieci prowadzi dokładnie
jedna ścieżka.
3. Korzeniem drzewa jest most główny.
4. Połączenia nadmiarowe, które nie są częścią drzewa o
najkrótszych ścieżkach, są blokowane.
STP – Spanning-Tree Protocol
Połączenia, które powodują powstanie pętli, przechodzą do
stanu blokowania.
Ramki danych odebrane na zablokowanych łączach są
odrzucane.
Tworzenie topologii za pomocą komunikatów BPDU (ang.
Bridge Protocol Data Unit).
Jednostki BPDU są odbierane nawet na zablokowanych
portach.
STP – BPDU
Zadania BPDU:
• Wybrać jeden przełącznik główny, który będzie pełnił
rolę korzenia drzewa opinającego.
• Obliczyć najkrótszą ścieżkę od danego przełącznika do
przełącznika głównego.
• W każdym segmencie sieci LAN wyznaczyć przełącznik
wyznaczony (ang. designated switch), który w topologii
będzie najbliżej przełącznika głównego.
• Przełącznik wyznaczony obsługuje całą komunikację
między daną siecią LAN a mostem głównym.
STP – BPDU
STP – BPDU: Pola
STP – BPDU: Pola
STP – BPDU: Pola
STP – BPDU: Pola
STP – BPDU: Pola
STP – BPDU: Pola
STP – BPDU: Pola
STP – BPDU: Algorytm
STP – Priorytet vs. MAC
• Wartość w polu Priorytet: 1 – 65536.
• Wartość niższa jest lepsza.
• Domyślna wartość dla switchy Cisco to 32768.
• Modyfikacja wartości o 4098.
• Jeżeli priorytet ma wartość domyślną to bierzemy pod uwagę
adres MAC.
• Adres MAC o najniższej wartości jest najlepszy.
STP – Priorytet vs. MAC
STP – Priorytet vs. MAC: Konfiguracja
STP – Priorytet vs. MAC – Weryfikacja
STP – Zmiany topologii
STP – Porty: Klasyfikacja
STP – Typy portów
Root ports – porty będące najbliżej Root Bridge.
Designated ports – wszystkie porty non-root, które mogą
przesyłać ruch sieciowy.
Non-designated ports – wszystkie porty ustawione w tryb
Blocking aby zapobiec powstawaniu pętli.
Disables ports – porty wyłączone administracyjnie.
STP – Porty: Koszt
STP – Porty: Koszt
STP – Porty: Koszt – Weryfikacja
STP – Porty: Priorytet
W przypadku gdy dwa switche połączone są dwoma lub
więcej portami, port o wyższym numerze może przejść
w stan Non-designated.
STP – Stany portów
STP – Stany portów
Blokowania (ang. blocking) - porty mogą jedynie odbierać
jednostki BPDU.
Nasłuchiwania (ang. listening) - przełączniki ustalają, czy
istnieją inne ścieżki do mostu głównego. Ścieżka, która nie
jest ścieżką o najniższym koszcie prowadzącą do mostu
głównego, przechodzi z powrotem do stanu blokowania.
W stanie nasłuchiwania nie są przesyłane dane i nie są
zapamiętywane adresy MAC.
Zapamiętywania (ang. learning). W tym stanie dane nie są
przekazywane,
ale
adresy
MAC
są
odbierane
i zapamiętywane.
STP – Stany portów
Przekazywania (ang. forwarding). W tym stanie dane
użytkowe są przekazywane, a adresy MAC są w dalszym
ciągu zapamiętywane.
Wyłączenia (ang. disabled). Stan wyłączenia może
wystąpić, gdy port zostanie wyłączony przez administratora
lub ulegnie awarii.
STP – Stany portów
STP – Stany portów: Liczniki
STP – Porty: Cisco PortFast
STP – Porty: Cisco PortFast
STP – Cisco Rapid-PVST+
• Rapid-PVST+ - implementacja Cisco standardu RSTP
• Konfiguracja STP na switch Cisco2960 Konfiguracja
Materiały WWW
STP – Cisco Rapid-PVST+ – Weryfikacja
STP – Cisco vs. IEEE
Domyślnie na
urządzeniach Cisco
Domyślnie na innych
urządzeniach
STP – IEEE: RSTP
• RSTP (IEEE 802.1w) – rozwinięcie standardu IEEE
802.1D.
• Szybsza zbieżność.
• Dwa rodzaje BPDU co pozwala na bezproblemową
współprace w sieci IEEE 802.1D i 802.1W.
• Nie wykorzystuje liczników czasowych z IEEE 802.1D.
STP – IEEE: RSTP
STP – IEEE: RSTP
STP – IEEE: RSTP – Porty
STP – IEEE: RSTP – Porty
STP – IEEE: RSTP – Porty
STP – IEEE: RSTP – Porty
STP – IEEE: RSTP – Edge Ports
• Nie można podłączyć do switcha
• Natychmiastowa transmisja
• Działają podobnie do Cisco PortFast
STP – Podsumowanie
STP – Podsumowanie
KONIEC

similar documents