Inne metody wierce*

Report
Wiercenia bez płuczkowe (suche)
Wiercenie bezpłuczkowe (suche) – zwierciny z
dna otworu usuwane są za pomocą specjalnego
narzędzia czerpiącego – tzw. „łyżki”. Łyżkę
stanowi rura stalowa zakończona od dołu
zaworem klapowym lub kulkowym. Opuszczona
na dno otworu napełnia się zwiercinami, po
czym zostaje wyciągnięta na powierzchnię ziemi
i opróżniona.
Zastosowanie płuczki wymaga użycia przewodu
z rur, natomiast przy wierceniach suchych świder
zapuszcza się do otworu na żerdziach lub na
linie.
Wiercenia strzałowe
(ang. Shot Drilling)
Wiercenia te stosowane są do uzyskania otworów
strzałowych, czyli otworów, w których umieszcza
się ładunki wybuchowe.
Wiercenia odbywają się za pomocą wiertnic, które
umożliwiają wiercenia poziome, pionowe (w dół lub
w górę) oraz ukośnie.
Wiercenia te znajdują zastosowanie przede
wszystkim :
 w kopalniach odkrywkowych lub głębinowych
 w kamieniołomach
 podczas drążenia tuneli metodami strzałowymi
Ułożenie prowadnicy wiertnicy:
a. wiercenie poziome,
b. wiercenie nachylone,
c. wiercenie pionowe
Wiertnica z własnym napędem
spalinowym:
1 – prowadnica,
2 – silnik posuwu,
3 – łańcuch posuwu,
4 – wiertarka obrotowoudarowa,
5 – żerdź wiertnicza z
koronką,
6 – dźwignia sterowania
procesem wiercenia,
7 – wysięgnik,
8 – siłownik podnoszenia
wysięgnika,
9 – siłownik skrętu
10 – podwozie
gąsienicowe
11 – stanowisko maszynisty
wiertniczego do
przejazdu,
12 – dźwignie sterujące
i wskaźniki kontrolne
Wiercenia udarowe
(ang. Percussion Drilling)
Jest to rodzaj techniki wiertniczej, polegającej na drążeniu otworu
wiertniczego za pomocą uderzeń w skałę.
Stosuje się je w skałach twardych i zwięzłych (piaskowce, łupki, wapienie),
głównie przy wierceniu studni głębinowych, rzadziej przy prowadzeniu robót
poszukiwawczych.
Obecnie udar jest generowany hydraulicznie lub pneumatycznie.
Systemy wiercenia udarowego:
 Dolny młotek (napędzany najczęściej pneumatycznie).
 Górny młotek (wiertarki hydrauliczne na wiertnicach i pneumatyczne ręczne).
 System Coprod (system opatentowany przez Atlas Copco stanowi połączenie
zalet wiercenia dolnym i górnym młotkiem, ma system podwójnej żerdzi, z
których jedna przenosi udar a druga obrót).
Sonda udarowa WSU-63
DPL LEKKA
DPM ŚREDNIA
DPH CIĘŻKA
DPSH BARDZO
CIĘŻKA
MASA MŁOTKA
[KG]
10
30
50
63,5
WYSOKOŚĆ
SPADANIA [MM]
500
500
500
750
ŚREDNICA
KOWADŁA
(PODBABNIKA)
[MM]
100
125
125
125
MASA KOWADŁA
(PODBABNIKA)
[MM]
5,9
12
12
12
75
100
120
133,5
22
32
32
32
TYP SONDY
MASA
URZĄDZENIA Z
MŁOTEM [KG]
ŚREDNICA
ŻERDZI [MM]
Wiercenia wibracyjne
Wiercenia wibracyjne – polegają na przekazywaniu przez wibrator na sondę drgań o
dużej częstotliwości i zagłębianiu się jej w skałę w wyniku osłabienia spójności skały.
Przy wierceniach wibracyjnych skała na dnie otworu urabiana jest za pomocą udarów
mechanicznych (drgań) o wysokiej częstotliwości (1200–2500 udarów na minutę),
które są wywoływane urządzeniem wibracyjnym i przekazywane bezpośrednio przez
przewód wiertniczy na narzędzie urabiające skałę.
Udary te mogą być przekazywane bezpośrednio przez przewód wiertniczy na narzędzie
urabiające skałę – wtedy urządzenie takie nazywa się wibratorem, albo też mogą być
przekazywane pośrednio przez młot i kowadło – wtedy urządzenie takie nazywa się
wibromłotem.
Wiercenia wibracyjne stosowane są w zasadzie do wiercenia w skałach miękkich
i kruchych.
Jeśli na narzędzie urabiające skałę oprócz siły osiowej zostanie przekazany
i moment obrotowy, wtedy metoda ta może być stosowana i do wiercenia w skałach
twardych.
Wiercenia wibracyjne mogą być stosowane tylko przy wierceniu otworów do
głębokości 100 m. W przypadku większych głębokości wibratory wgłębne
(wibrowierty) umieszcza się na spodzie otworu.
Wiercenia geologiczno-inżynierskie
Wiercenia geotechniczne w postaci małośrednicowych otworów
badawczych wykonywane są w celu ustalenia gruntowo-wodnych
warunków podłoża w miejscu planowanej inwestycji.
Wraz z postępem prac badawczych następuje analiza nawierconych
typów gruntów oraz wyznaczanie ich przestrzennego zalegania. Próby
gruntu pobrane podczas prac terenowych trafiają do laboratorium,
gdzie podlegają ocenie pod względem parametrów geotechnicznych.
Wiercenie dostarcza także niezbędnych danych dotyczących poziomu
występowania zwierciadła wód gruntowych, oraz miąższości warstw
wodonośnych.
W zależności od głębokości odwiertu, stopnia skomplikowania budowy
geologicznej, warunków hydrogeologicznych oraz możliwości dotarcia
w miejsce wiercenia, wykorzystujemy system wiercenia ręcznego lub
mechanicznego.
Wiercenia geologiczne
Polegają na przeprowadzeniu wstępnych prac
projektowych, wykonaniu badań geologicznych
oraz przedstawianiu wyników tych prac w
dokumentacjach geologiczno-inżynierskich,
ekspertyzach geotechnicznych, opiniach
geotechnicznych oraz raportach
środowiskowych.
Wiertnica samochodowa H30S
Bibliografia :
 www.exalo.pl
 www.nafta1.home.pl
 www.wikipedia.org
 www.naftowka.pl
 www.polska.cat.com
 www.nbi.com.pl
Dziękujemy za uwagę 
Prezentację wykonali uczniowie klasy II w :
 Piotr Korab
 Piotr Ludwin
 Grzegorz Pabis
 Artur Krowiak
Wszelkie prawa zastrzeżone ®

similar documents