Cloud computing – chmura obliczeniowa Definicje

Report
Definicje:
 model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez
zewnętrzne organizacje.
 przetwarzanie w chmurach (ang. cloud computing) to wynajęcie/
wypożyczenie infrastruktury komputerowej (sprzętu) oraz aplikacji,
udostępnionych za pośrednictwem Internetu. Podstawą rozliczenia się za te
usługi jest ich realne wykorzystanie.
 to styl obliczeń, w którym dynamicznie skalowalne (zwykle
zwirtualizowane) zasoby są dostarczane jako usługa za pośrednictwem
Internetu. Użytkownik nie musi mieć wiedzy na temat tego, w jaki sposób
ta usługa jest realizowana, nie musi też zajmować się aspektami
technicznymi niezbędnymi do jej działania.
Trzy rodzaje chmur

prywatne (ang. private cloud), będące częścią organizacji, aczkolwiek
jednocześnie autonomicznym dostawcą usługi.

publiczne (ang. public cloud), będące zewnętrznym, ogólnie dostępnym
dostawcą (np. Amazon.com, Google, Microsoft, itd.).

hybrydowe (ang. hybrid), będące połączeniem filozofii chmury
prywatnej i publicznej. Pewna część aplikacji i infrastruktury danego
klienta pracuje w chmurze prywatnej, a część jest umiejscowiona w
przestrzeni chmury publicznej.
 Kolokacja – wynajęcie jedynie dobrze klimatyzowanego pomieszczenia z kablem od
Internetu i prądem. O sprzęt i oprogramowanie musi zadbać użytkownik.
 Iaas (Infrastructure as a Service) – użytkownik wynajmuje nam oprócz pomieszczenia
również sprzęt, ale nadal do nas należy wgranie w niego całego niezbędnego
oprogramowania.
 PaaS (Platform as a Service) – użytkownik dostaje to, co w poprzednim modelu, jednak
wzbogacone o działającą platformę aplikacyjną, na której może oprzeć swoje
rozwiązanie. Do tej kategorii zalicza się właśnie platforma Windows Azure.
 SaaS (Software as a Service) – w tym przypadku użytkownik otrzymuje już działającą
aplikację, z której jedynie korysta.
 S+S (Software + Services) – jest to model, który swoim charakterem stanowi w zasadzie
sposób podejścia do klienta. Opiera się on w głównej mierze na modelu SaaS i polega na
połączeniu klasycznego sposobu korzystania z aplikacji, czyli wersji pudełkowych
(software), ale w razie potrzeby nie zamyka możliwości użycia produktu w wersji online
(Service).
Korzyści z wykorzystywania
chmury obliczeniowej
 uniwersalny dostęp – użytkownik może korzystać z usług z każdego miejsca
na świecie, używając dowolnego sprzętu i (wspartego) systemu.
 oszczędność – cała infrastruktura jest w rękach usługodawcy w związku z czym
nie ma potrzeby wydatku na jej utrzymanie przez konsumenta (co w
szczególności przydaje się gdy korzystamy z takowej nieczęsto), ponadto może
być umieszczona w miejscach gdzie np. są niskie rachunki za prąd; z drugiej
strony chmury obliczeniowe mogą powodować nadmierny ruch w sieci.
 wydajność – jest monitorowana przez odpowiednie jednostki, ale może być
także obniżona przez nadmierne wykorzystanie istniejącej sieci.
 niezawodność – może być osiągnięta poprzez rozproszenie serwerów
udostępniających usługę; niemniej przypadki zawsze się zdarzają i
użytkownicy nie mogą na to nic poradzić.
 skalowalność – może być szybko dostosowywany do wymagań
użytkownika ponieważ użytkownicy mogą robić to, co aktualnie potrzebują
robić; pomaga to osiągnąć niższe koszty w eksploatacji.
 chętne używanie – użytkownik nie jest skazany na tworzenie produktu czy
odpowiednią konfigurację jako, że używane produkty są łatwe do
opanowania i używania; z drugiej strony nie mamy dużego wpływu na
działanie aplikacji i jej zmianę (ponieważ to producent zarządza kodem) .
Minusy wykorzystywania cloud
computing
 bezpieczeństwo – wielu szefów działu informatyki obawia się przenoszenia
infrastruktury, danych i aplikacji do chmur oraz oddawania kontroli nad
nimi na zewnątrz organizacji ze względów bezpieczeństwa. Dokładniejsza
analiza pokazuje jednak, że podobnie jak w tradycyjnych rozwiązaniach
najsłabszym ogniwem jest użytkownik, a nie technologia. Odpowiednie
procedury są w stanie zagwarantować poziom bezpieczeństwa na takim
samym poziomie jak tradycyjne modele przetwarzania.
 wysokie koszty transferu danych – w niektórych przypadkach koszty
zapewnienia łączy odpowiedniej przepustowości mogą decydować, że cloud
computing będzie nieopłacalny.
 wydajność aplikacji – umieszczenie w chmurze aplikacji, w których
opóźnienie musi być minimalne, jak np. te wykorzystywane przez banki czy
firmy inwestycyjne do zarządzania akcjami giełdowymi, może być
ryzykowne. Nawet niewielkie opóźnienia transferu informacji z chmury na
komputery pracowników mogą przekładać się na znaczne straty finansowe.
 skalowalność kusi małych – dla bardzo dużych firm obietnice lepszej
utylizacji zasobów i możliwości skalowania nie są aż tak kuszące.
Posiadając już ogromną, złożoną i zwykle heterogeniczną infrastrukturę,
przejście do chmury nie wydaje tak atrakcyjne jak dla małej czy średniej
firmy, która się rozwija.
 problemy z działem IT – usługowy model przetwarzania danych odbierany
jest przez wielu informatyków jako zagrożenie. Propozycję wykorzystania
cloud computing odbierają jako próbę odebrania im pracy. Jeśli dział IT nie
jest otwarty na podejście usługowe, jeśli nie udało się przekonać ludzi, że
przyniesie im to więcej korzyści niż problemów, lepiej w ogóle nie
zaczynać
Platforma Windows Azure (wcześniej wykorzystywana nazwa to Azure
Services Platform) – jest to platforma cloud computingowa firmy Microsoft
stworzona w modelu PaaS (Platform as a Service). Udostępnia ona
mechanizmy pozwalające przetwarzać dane (Windows Azure Compute), a
także je składować (Windows Azure Storage, SQL Azure).
Komponenty platformy Windows
Azure:
 Windows Azure – zapewnia środowisko uruchomieniowe dla aplikacji oparte na
systemie operacyjnym bazującym na Windows Server, a także przestrzeń do
składowania danych.
 SQL Azure – zapewnia możliwość używania relacyjnej bazy danych
zaimplementowanej do uruchamiania w chmurze.
 Windows Azure Platform AppFabric – zapewnia mechanizmy dla
połączenia oraz komunikacji międzyprocesowej aplikacji uruchomionych
zarówno w chmurach, jak i lokalnie. Tymi mechanizmami są:
- Service Bus – pozwala tworzyć chmurę hybrydową i zapewnia
bezpieczne
połączenie między zasobami zdalnymi i lokalnymi
- Access Control Services – mechanizm odpowiadający za kontrolę
dostępu do usług
- Caching – rozproszony cache «w pamięci»
 W środowisku uruchomieniowym Windows Azure możemy wydzielić trzy
główne części odpowiedzialne za podstawowe funkcjonalności całej
platformy. Te części to:
- Compute – odpowiada za zadania obliczeniowe hostowanych aplikacji,
- Storage - odpowiada za przechowywanie danych w chmurze,
- Fabric – odpowiada za zarządzanie i monitorowanie aplikacji
uruchomionych w
chmurze, a także nadzór maszyn działających w centrum obliczeniowym
Windows Azure to elastyczna platforma przetwarzania w
chmurze, która pozwala Ci skupić się na rozwiązywaniu
problemów biznesowych i zaspokajaniu potrzeb klientów.

similar documents