Orange Earth

Report
MARCH 1-31 2014
Huwag iiwanan
at laging
subaybayan ang
mga
nakasinding
kandila,
lampara at
kalan kapag
nagluluto.
Huwag iwanan
at laging
subaybayan ang
mga
nakasinding
kandila,
lampara at
kalan.
Iwasan ang pagiimbak ng mga
likidong
madaling
magliyab sa
loob ng mga
tahanan.
Ugaliin ang
pagsasagawa ng
Fire Evacuation
Drill sa inyong
mga tahanan
upang
mapaghandaan
ang mga dapat
gawin kapag may
sunog.
PLACE
YOUR
LOGO
HERE
“Isulong ang Kaunlaran,
Sunog ay Iwasan
Kaalaman at Pag-iingat ang
Kailangan.”
Munting paalala mula kina:
PLACE YOUR
PICTURE HERE
(CITY MAYOR)
CSUPT NIMFA D CUARTEL
Regional Director BFP R4-A
PLACE YOUR
PICTURE HERE
(PFM/CFM/MFM)

similar documents