Průchod světla fotoaparátem

Report
ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ (III. ČÁST)
Název školy
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.1007
Autor
Mgr. Soňa Patočková
Název šablony
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název DUMu
Základy fotografování (III. část)
Stupeň a typ vzdělávání
Střední škola
Vzdělávací oblast
Informační a komunikační technologie
Vzdělávací obor
79-41-K/41 Gymnázium ,
Tematický okruh
Počítačová grafika
Druh učebního materiálu
Výukový materiál
Cílová skupina
Žák, 2. ročník
Anotace
Výukový materiál je určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium. Výukový
materiál je nutno doplnit výkladem. Žák se bude orientovat v problematice základů fotografování.
Vybavení, pomůcky
-
Klíčová slova
Fotografie, kompozice, objektiv, zrcadlovka, kompakt.
Datum
5. 9. 2013
www.zlinskedumy.cz
FOTOGRAFICKÉ PŘÍSTROJE A JEJICH SLOŽENÍ
Základní složení fotografického přístroje
• objektiv (optika): soustava čoček, popřípadě
zrcadel způsobující průchod světla až na
matnici přístroje
• clona: součástí objektivu; slouží pro
nastavování množství světla procházejícího
objektivem
FOTOGRAFICKÉ PŘÍSTROJE A JEJICH SLOŽENÍ
Základní složení fotografického přístroje
• černá komora: součást fotoaparátu, ve které
je umístěna část filmu za uzávěrkou
• matnice: optický prvek, na který dopadají
optické paprsky. Slouží k zachycení reálných
obrazů pro lokalizaci a ostření
FOTOGRAFICKÉ PŘÍSTROJE A JEJICH SLOŽENÍ
Základní složení fotografického přístroje
• zrcátko a hranol: pro lom světla (pouze u
jednookých zrcadlovek); při zaostřování a hledání
objektu se světlo po průchodu objektivu odrazí
tak, aby v okénku hledáčku byl stejný záběr, jako
bude zachycen na filmu po stištění spouště
• spoušť: stisknutí způsobí otevření závěrky,
nastavení potřebné clony a u jednooké zrcadlovky
sklopení zrcátka
FOTOGRAFICKÉ PŘÍSTROJE A JEJICH SLOŽENÍ
Základní složení fotografického přístroje
• navíjecí mechanismus pro film: způsob
navíjení filmu (ruční nebo automatický)
• spoušť: stisknutí způsobí otevření závěrky,
nastavení potřebné clony a u jednooké
zrcadlovky sklopení zrcátka
HISTORIE FOTOGRAFIE
Pohled na běžný fotoaparát.
Zdroj: ANG, Tom. Základy digitální fotografie. 1. vyd. Computer Press, 20132014, 224 s. ISBN 978-80-251-4149-6
HISTORIE FOTOGRAFIE
Pohled na běžný fotoaparát.
Zdroj: ANG, Tom. Základy digitální fotografie. 1. vyd. Computer Press, 20132014, 224 s. ISBN 978-80-251-4149-6
PRŮCHOD SVĚTLA FOTOAPARÁTEM
• princip je jednoduchý
• objekt je osvětlován světelným zdrojem
• světelné paprsky odražené od tohoto objektu
jsou přenášeny přes objektiv, clonu a závěrku
na filmový pás
PRŮCHOD SVĚTLA FOTOAPARÁTEM
Průchod světla fotoaparátem.
Zdroj: ANG, Tom. Základy digitální fotografie. 1. vyd. Computer Press, 20132014, 224 s. ISBN 978-80-251-4149-6
OPAKOVÁNÍ
Co je to objektiv?
Jak prochází světlo fotoaparátem?
ZDROJE A PRAMENY
1)
2)
3)
4)
ANG, Tom. Základy digitální fotografie. 1. vyd. Computer Press, 20132014, 224 s. ISBN 978-80-251-4149-6.
MYŠKA, Miroslav. 333 tipů a triků pro digitální fotografie. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2012, 224 s. ISBN
978-802-5122-105.
FREEMAN, Michael. Okem fotografa. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 192 s. ISBN 978-802-5128-145.
LAFORET, Vincent. Velká kniha reportážní fotografie: jak vznikají snímky, které řeknou víc než slova. Vyd. 1.
Brno: Computer Press, 2012, 240 s. ISBN 978-80-251-3720-8.

similar documents