Barwy i zapachy świata

Report
BARWY I ZAPACHY ŚWIATA
Aleksandra Welik kl. II lic.
ODBIERANIE ŚWIATŁA PRZEZ LUDZKIE OKO
BUDOWA PRĘCIKA I CZOPKA
ZAKRES BARW WIDZIALNYCH DLA
CZŁOWIEKA
PORÓWNANIE CECH PRĘCIKÓW I CZOPKÓW
PRĘCIKI
CZOPKI
Widzenie nocne
Widzenie dzienne
Średnio 90 milionów
Średnio 4,5 milionów
Chromoproteida/pigment: rodopsyna
Chromoproteida/pigment: jodopsyna
Bardzo duża czułość; Czułość na światło rozproszone
Niewielka czułość; Czułość tylko na światło
bezpośrednie
Ich brak powoduje ślepotę zmierzchową
Ich brak powoduje ślepotę
Mała ostrość
Wysoka ostrość; lepsza rozdzielczość
Wolna reakcja na światło
Szybka reakcja na światło
Posiadają więcej pigmentu niż czopki, dlatego
wykrywają słabsze światło
Posiadają mniej pigmentu niż pręciki, dlatego potrzebują
więcej światła do otrzymania obrazów
Jeden typ światłoczułego barwnika
Trzy typy światłoczułego barwnika (u ludzi)
KREWETKA MODLISZKOWA
NAJBARDZIEJ SKOMPLIKOWANA BUDOWA OKA WŚRÓD ZWIERZĄT
SYSTEM ADDYTYWNY RGB
(ang. Red, Green, Blue)
WZÓR NA KOLOR RGB
numer koloru = R * 65536 + G * 256 + B
Gdzie R, G i B przyjmują wartość od 0 do 250
PRYZMAT
SYSTEM SUBTRAKTYWNY CMYK
(ang. Cyan, Magenta, Yellow, blacK/Key Colour)
WYDRUK W SEPARACJI CMYK
WIDZENIE ŚWIATA PRZEZ KOTY I PSY
Pole widzenia u człowieka wynosi 180o, zaś np. u kotów
wynosi ono 200o(zdjęcie), a u psów nawet do 250o(rys.).
WIDZENIE ŚWIATA PRZEZ PTAKI
Ptaki posiadają 4 rodzaje czopków – mają one także zdolność widzenia w ultrafiolecie. Dzięki
temu widzą one o wiele więcej barw, niż człowiek.
DYFUZJA
Dyfuzja – proces samorzutnego rozprzestrzeniania się
cząsteczek lub energii w materialnym ośrodku – gazie, cieczy,
ciele stałym lub plazmie.
DYFUZJA ŚLEDZONA
DYFUZJA CHEMICZNA
BLOODHOUND
NAJLEPSZY WĘCH WŚRÓD PSÓW

similar documents