Makabayan KAPALIGIRANG PILIPINO - edtech1-7

Report
Makabayan
KAPALIGIRANG PILIPINO
Grade 4
Prepared by:
Ms. Bianca Sabrina C. Allawan
Layunin
• Malalaman ang heograpiya ng
bansa.
• Mapalawak ang kaalaman tungkol
sa sining at kultura ng bawat lugar
sa Pilipinas
• Malilinang sa katauhan ang
pagiging makabayan, makatao,
1st Grading
PILIPINAS: BAHAGI NG MUNDO
• Ang Mundo sa Solar System
• Ang Pilipinas Bilang Bahagi ng
Mundo
nd
2
Grading
Mga Rehiyon sa Pilipinas
• Mga Rehiyon sa Luzon
• Mga Rehiyon Sa Visayas
• Mga Rehiyon sa Mindanao
rd
3
Grading
Kultura ng mga
Pilipino
• Mga Sinaunang Pilipino
• Pamanang Kultura
• Ang Ugnayan ng mga
Sinaunang Pilipino at Dayuhan
• Ugnayang Pilipino at mga
Dayuhang Mananakop
th
4
Grading
Kulturang Pilipino: Itaguyod
at Mahalin
• Pagtataguyod at Pagpapaunlad ng
Kulturang Pilipino
• Karapatan at Tungkulin
• Mga Pilipinong Nagpapaunlad ng
Kultura sa Iba’t ibang Panahon
Quotation
“If you are a good listener and
are sincerely interested in what is
going on, you can still learn—even
from a boring teacher.”
-Young People Ask 1989
RESOURCES
• Microsof Encarta Encyclopedia
• http://home.google.com/Philippine_Skyli
ne_by_piLyongpiLay
• http://home.google.com/Philippine_Gru
nge_Flag_by_EnCleaver
• http://home.google.com/scale-solarsystem-for-powerpointwidescreen1920_full

similar documents