informatieavond 1 juli.

Report
Welkom
INFORMATIEAVOND
OPLEIDING DIERVERZORGING
OPLEIDING PARAVETERINAIR
je presentatietitel hier
dd-mm-jj
1
Doel deze bijeenkomst
• Mijn jaar(genoten)
• Handige informatie
klas, opleiding, coach
• Schooljaar 2014-15
BPV, boekenlijst, eerste dag
• Introductieweek
Herhaling en kennismaking
Informatieavond 0e-jaars
1-7-2014
2
Mijn jaargenoten
Klas; D1, PV1, D1-2
Mix: AVO-vakken (Nederlands, rekenen, Engels)
Informatieavond 0e-jaars
1-7-2014
3
Handige informatie; Crebo
Crebo: nummer van je opleiding
Dierverzorging niv. 4: 97790, 97711, 97730
Dierverzorging niv. 3: 97720, 97791
Dierverzorging niv. 2: 97330
Paraveterinair niv. 4: 97590
Informatieavond 0e-jaars
1-7-2014
4
Handige informatie; klas
Klas: (onder voorbehoud)
Dierverzorging niv. 4: PV1b
Dierverzorging niv. 3: D1
Dierverzorging niv. 2: D1-2
Paraveterinair niv. 4 (vmbo-tl): PV1a
Paraveterinair niv. 4 (vmbo-KB): D1
Informatieavond 0e-jaars
1-7-2014
5
Handige informatie; coach
Coach: eerste aanspreekpunt student en ouder
PV1a: Dhr. Van der Star
PV1b: Mw. De Vries
D1: Dhr. De Ridder
D1-2: Dhr. Schiffer
Informatieavond 0e-jaars
1-7-2014
6
Schooljaar 2014-15
Informatie nieuwe schooljaar
www.wellant.nl
wellant mbo
onze scholen
Wellantcollege Dordrecht
praktische informatie
Informatie schooljaar 2014-15
…. (doorklikken naar jouw opleiding)
Informatieavond 0e-jaars
1-7-2014
7
Opleiden tot een diploma
a. Proeve(n) van Bekwaamheid
PvB is praktijkexamen waarbij je laat zien dat je over
de vaardigheden, kennis en competenties beschikt
die bij je niveau en opleiding (het beroep) horen.
b. Overige diploma-eisen
Examens; Nederlands, Rekenen en MVT(s)
Eisen; Loopbaan en burgerschap
BPV-eisen
.
Informatieavond 0e-jaars
1-7-2014
8
Invulling onderwijs; vakspecifiek
-
Behalen basisvaardigheidexamens
Theorielessen: opdrachten/toetsen
Verzorgen dieren op school
BPV: voldoende dagen/opdrachten
Meedraaien WAF (niveau 3 en niveau 4)
Bijhouden portfolio (trajectplanner)
Aanwezigheid en houding
Informatieavond 0e-jaars
1-7-2014
9
Invulling onderwijs; overige vakken
- LB:
kerntaken/opdrachten/inspanningsplicht/
lessen
- Nederlands: landelijke diplomeringseisen
- Rekenen:
landelijke diplomeringseisen
- Engels/Duits: landelijke diplomeringseisen
Nulmeting (intaketoets) in eerste schoolweek via ‘studiemeter’
- Economie, biologie, informatica: schooleisen
Informatieavond 0e-jaars
1-7-2014
10
Diploma-eisen:
Samengevat:
beroep
Nederlands
moderne
vreemde taal
Rekenen
loopbaan &
burgerschap
Informatieavond 0e-jaars
1-7-2014
11
Jaarrooster:
- 4 periodes (4 X ander lesrooster)
- BPV (niveau 2: lintstage, niveau 3/4: blokstage)
- portfoliogesprekken, toetsen…
- alternatief rooster: excursies/projecten…
- lesrooster op intranet
Informatieavond 0e-jaars
1-7-2014
12
Trajectplanner (portfolio):
- Bewaren en ordenen van behaalde resultaten en
bewijsstukken;
- Een van de voorwaarden om PvB te mogen doen;
- Elke periode (4 periodes per jaar) ‘portfoliogesprek’
met coach: “wat heb ik afgerond, wat moet ik nog
afronden”.
- Student is zelf verantwoordelijk voor portfolio!!
Informatieavond 0e-jaars
1-7-2014
13
De coach:
- Naar PvB (diploma) coachen;
- Coachen op verantwoordelijkheid, zelfstandig
worden
- Reflectiegesprekken
- Portfoliogesprekken: vooruitgang bespreken
- BPV-bezoek
- Go / no-go-gesprek: mag je de Proeve doen?
- Adviseren en hulp bij keuzes
Informatieavond 0e-jaars
1-7-2014
14
BPV (stage):
- Doel van BPV
- Lintstage (niveau 2) of blokstage (niveau 3 en 4)
(grote blokstage + terugkomdag / kleine blokstage
zonder terugkomdag)
- Welke bedrijven zijn geschikt? www.aequor.nl
- Leerbedrijf zoeken
- Regelen van je stage:  overleg met coach
 ‘gele formulier’
 praktijk overeenkomst
Informatieavond 0e-jaars
1-7-2013
15
BPV (stage):
Wanneer tellen de gelopen dagen:
-
Indien er een ondertekende POK aanwezig is
Indien er een beoordeling aanwezig is
Indien er een ondertekende urenregistratie aanwezig is
Wat als je geen BPV-bedrijf kunt vinden:
BPV is officiële onderwijs tijd. Indien er geen bedrijf is, moet de
deelnemer op school zijn.
Informatieavond 0e-jaars
1-7-2013
16
Verlof, ziek melden, verzuim
Verlof:
Alleen met geldige reden. Aangevraagd via briefje bij coach
(er kan om een bewijs gevraagd worden)
Ziek melden:
Bel voor aanvang van eerste les de administratie, 078-6216400.
Ziek tijdens stage? Administratie + bedrijf bellen.
Weer beter? Student meldt dit bij de administratie!
Ongeoorloofd verzuim:
- Informeren bij ouders/verzorgers
- Na drie dagen/16 uur in 4 wkn: melding bij ‘Leerplicht’
Informatieavond 0e-jaars
1-7-2013
17
Wanneer officieel toegelaten?
Wanneer de volgende documenten bij ons binnen zijn:
-Kopie identiteitsbewijs
-Recente pasfoto
-Kopie diploma laatst gevolgde opleiding
-Kopie definitieve cijferlijst laatst gevolgde opleiding
-Onderwijsovereenkomst
-Juiste studiehouding in de maand september
Informatieavond 0e-jaars
1-7-2013
18
Ter informatie:
- Leerlingen krijgen aan begin schooljaar schoolmap
- Schoolmap = schoolgids, onderwijsgids, BPV-gids en
opleidingsplan
Schoolgids + onderwijsgids staan op website bij
MBO-Dordrecht/praktische informatie/roosters en
downloads.
- Kostenoverzicht is opgenomen in schoolgids.
Informatieavond 0e-jaars
1-7-2013
19
Heeft u nog vragen?
Goede reis naar huis
Prettige vakantie
Tot ziens op 1 september 2014
Informatieavond 0e-jaars
1-7-2013
20

similar documents