Presentatie 6-jr. techniekopleiding

Report
Informatieavond 3 juni 2014
Welkom
Programma
1. Welkom
2. Uitleg resultaten enquête techniekopleiding
3. Het bedrijfsleven aan het woord
4. De techniekopleiding vanaf leerjaar 3
5. Vragen
6. Afsluiting
Prijswinnaars scholenwedstijd
SMC Pneumatics BV
Resultaten enquête techniekopleiding
Dhr. Ruud Könemann
Het bedrijfsleven aan het woord
Dhr. Eric Smeets,
directeur van Mertens Bouwbedrijf
De techniekopleiding vanaf leerjaar 3
Dhr. Jan Mueters,
directeur van Het Kwadrant VMBO
Programma leerjaar 3
•
•
•
•
•
Techniek breed
AVO* én praktijk op het Kwadrant
3 x 1 week blokstage
LOB – oriëntatie op MBO
CSPE – Examen Techniek breed
*AVO – Vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde, Maatschappijleer en Natuurkunde
Programma leerjaar 4
•
•
•
•
•
Beroep specifiek
2 dagen AVO op het Kwadrant
2 dagen praktijk bij de Gilde Opleiding
1 dag Stage
VMBO Examen
Uitstroom naar niveau..
Basis diploma  Niveau 2
Kader diploma  Niveau 3
Kader+ diploma  Niveau 4
Opleidingen niveau 2 / 3
MEI – Metaal / Electro / Installatietechniek
Hout en Meubel – Timmeren / Metselen / Meubelmaker
INFRA – Infratechniek / Grond-, Weg- en Waterbouw
Mobiel – (Bedrijfs)Autotechniek / Mobiele werktuigen
Onderhoud – Service medewerker / Ondernemer klussenbedrijf
Opleidingen niveau 4
Middenkader Engineering (technicus)
Middenkaderfunctionaris Bouw
Middenkaderfunctionaris Infra
Technisch specialist (Bedrijfs)autotechniek
Mediavormgeving Art&Design
Technicus Landbouw mechanisatie

similar documents