powerpoint triade schooljaar 14

Report
SG De Triade
“Bouwen
op
Prestaties”
De Triade, bouwen op prestaties!
Alle niveaus van het vmbo in huis:
mavo, gemengd, kader, basis
Wil je lekker met je handen werken?
Wil je ook veel leren?
Bij ons kun je die twee
prima combineren!
“Bouwen op Prestaties”
Letterlijk:
• bouwen, dóen,
creëren, praktijk,
produceren, maken
• technisch én creatief
• álle leerlingen in de
onderbouw 8 uur
Figuurlijk:
• goede prestaties
leveren
• kennis opbouwen
• zelfvertrouwen hebben
• we halen het beste uit
álle leerlingen
De Triade, een school voor jou!
•
•
•
•
•
•
Praktijk voorop
Sportstroom
Onderwijs & Begeleiding op maat
Werken met tablets
Kleine school
In eigen huis (versneld) naar mbo
Nieuw examenprogramma
• 3 Profielen
• Economie
• Techniek
• Zorg en Welzijn
• Bij elk profiel 4 verplichte profieldelen
• Bij elk profiel 4 vrij in te vullen keuze delen. Deze
mogen uit andere sector komen
• Triade: techniek: BWI + PIE maar ook Ondernemen
(uit Economie)
Praktijk voorop
•
•
•
•
•
•
Bouwen, Wonen, Interieur (BWI)
Produceren, Installeren, Energie (PIE)
Profieldelen en keuzedelen
Creatieve invullingen
Leren ondernemen
Duurzaamheid
Gemengde leerweg en mavo
•
•
•
•
•
Doorstroom richting havo
Leren én doen
8 uur techniek/creatief in de onderbouw
Keuze voor technische mavo mogelijk
Perfecte voorbereiding op mbo
Sportstroom
•
•
•
•
•
Voor alle leerwegen
Extra uren sport
Clinics door professionals
Keuzevak l.o.2
Pluspunt bij keuze voor
- MBO Sport & bewegen
- Cios
Onderwijs op maat
•
•
•
•
•
Leerstof en uitleg afgestemd op de leerling
Minder klassikaal, meer individueel
Uitstel niveaukeus, opstroom mogelijk
Flexibele leerroutes
Werken met een tablet én met boeken
Begeleiding op maat
• 3 mentoruren per week
• 5 gesprekken ouders-leerling-mentor per jaar
• Zorg op Maat
-
Zorgadviesteam, intern en extern
Schoolmaatschappelijk werk
Remedial teaching
Examenvreestraining
Faalangsttraining
Weerbaarheidstraining
Leerjaar 1
• Mavo, gemengd, kader, basis:
– plaatsing op adviesniveau basisschool
– 8 lesuren per week techniek of creativiteit
– les op maat
• Wat kan de leerling aan?
• Welke leerstof of uitleg heeft de leerling nodig?
• Een niveau omhoog?
Leerjaar 2
• Mavo, gemengd, kader, basis:
– 8 lesuren per week techniek of creativiteit
– examen in twee keuzedelen, bijvoorbeeld
–
–
–
–
Interieur en Design
Meubelmaken
Schilderen
Zonne- en windenergie
– Les op maat
– Wat kan je aan?
– Wat heb je nodig?
– Een niveau omhoog?
– Eind jaar 2: kiezen voor PIE of BWI
Leerjaar 3: PIE of BWI
PIE
• Produceren, Installeren,
Energie
–
–
–
–
–
Metaal
Elektro
Installatietechniek
ICT/Tekenen in CAD
Leren ondernemen
BWI
• Bouwen, Wonen, Interieur
– Bouwen vanaf de fundering,
woninginrichting en alles
daartussenin
– Design
– Etaleren
– ICT/Tekenen in CAD
– Leren ondernemen
Leerjaar 3
Mavo, gemengd, kader, basis ronden allemaal twee
profieldelen en twee keuzedelen af.
Basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg:
• 13 uur BWI/PIE
• Nederlands
• Engels
• wiskunde
• rekenen
• natuurkunde
• maatschappijleer
• l.o.
• 2 uur mentoraat
Leerjaar 3
Mavo, gemengd, kader, basis ronden allemaal twee
profieldelen en twee keuzedelen af.
Gemengde leerweg:
5 avo-examenvakken
1 praktijkvak
•
•
•
•
•
•
•
•
11 lesuur BWI/PIE
Nederlands
Engels
wiskunde
natuurkunde
een keuzevak uit:
– Duits/geschiedenis
– economie
– biologie
l.o.
2 uur mentoraat
Technische mavo:
6 avo-examenvakken
1 praktijkvak
•
•
•
•
•
•
•
•
11 lesuur BWI/PIE
Nederlands
Engels
wiskunde
natuurkunde
twee keuzevakken uit:
• Duits/geschiedenis
• economie
• biologie
l.o.
2 uur mentoraat
Mavo doorstroom havo:
7 avo-examenvakken
1 praktijkvak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8 uur BWI/PIE
Nederlands
Engels
wiskunde
natuurkunde
biologie
economie
een keuzevak uit:
– Duits
– geschiedenis
l.o.
2 uur mentoraat
Leerjaar 4
Basis en Kader
– 14 uur BWI/PIE
Gemengd en Technische Mavo
– 4 uur BWI/PIE
– Maatschappijleer
– Examen in 5 of 6 avo-vakken
Mavo doorstroom havo
– Geen BWI/PIE meer
– Maatschappijleer
– Examen in 7 avo-vakken
Examen gehaald en dan?
Basis
Naar niveau 1 of 2 in het mbo
– binnen de muren van De
Triade bij het Regiocollege
– een mbo-school naar keuze
Kader
Naar niveau 2, 3 of 4 in het
mbo
– Binnen de muren van de
Triade op niveau 2 bij het
Regiocollege
– Een mbo-school naar keuze
Examen gehaald en dan?
Gemengd/ technische mavo
Mavo
slagingspercentage afgelopen jaren 100%
slagingspercentage afgelopen jaren 96%
• Technische mavo
• Met 7 avo-vakken geslaagd?
– mavo diploma mét volledig
afgerond beroepsvak:
4 profieldelen en 4 keuzedelen
– door naar mbo niveau 4 met een
grote voorsprong door
beroepsvak
– door naar de havo
• Gemengde leerweg
– diploma gemengd met volledig
afgerond beroepsvak:
4 profieldelen en 4 keuzedelen
– door naar mbo niveau 4 met een
grote voorsprong door
beroepsvak
– mavodiploma
• Met 6 avo-vakken geslaagd?
– mavo diploma mét certificaat
beroepsvak: 2 profieldelen en 4
keuzedelen
– door naar mbo niveau 4 met een
grote voorsprong door certificaat
beroepsvak
– door naar de havo
De Triade, bouwen op prestaties!
• Kleine school met veel aandacht voor elke
leerling
• Techniek, sport, creatieve vakken, leren
ondernemen
• Met voorsprong naar mbo door praktijkvakken
voor alle leerlingen
Tot ziens
op
De
Triade!
Open dagen:
• 17 januari van 19:00 tot 21:00
• 18 januari van 10:00 tot 12:00

similar documents