Nuorten ohjautuminen

Report
Nuorten ohjautuminen
Starttivalmennusverkoston
tapaaminen 13.5.2014
Joensuu
Starttiverstas-hanke
• Joensuun Nuorisoverstaan toteuttama hanke
• Osa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän
Nuorten tuki –hanketta
• Rahoitus: ELY-keskus, ESR ja alueen kunnat
• 2010-2014
• Tarjoaa starttivalmennusta 60 nuorelle
vuodessa
• Kehittää & mallintaa starttivalmennusta
toiminta-alueelle
Nuoret:
• 16-28-vuotiaita työttömiä tai tulottomia
• Ongelmia arjenhallinnassa ja
näköalattomuutta koulutuksen ja työelämän
suuntaan
• Nuorten päivärytmi voi olla hukassa tai heillä
on esimerkiksi: riippuvuuksia,
mielenterveysongelmia, oppimisvaikeuksia,
taloudellisia ongelmia ja hallitsematonta
velkaantumista tai rikostaustaa
• Koulutus ei vastaa työmarkkinoiden tarpeita
tai peruskoulun jälkeistä tutkintoa ei ole
lainkaan
• Kotiin jääminen ja eristäytyminen
+ Jatkoseuranta
tilanteen ja tarpeen
mukaan
Ohjaavat
tahot:
•TE-toimisto
•TYP
•Sosiaalityö
•Etsivät
•Nuorisoverstas
•Ohjaamo
•Kuraattorit &
opot
•MT-palvelut
•Asumispalvelut
•Sukulaiset &
ystävät
+ muut nuorten
palvelut
Starttivalmennusprosessi
Jatkopolut:
Väliarvio
Väliarvio
Sitouttaminen
Osallistaminen
1-3 kuukautta
1-3 kuukautta
tavoitteet
•tutustuminen
•elämäntilanteen
kartoitus
•omat toiveet
•tavoitteiden
asettaminen
•virastoasioiden
kuntoon laitto
•luottamuksen
rakentaminen
•toiminnallisuus
Arvio &
palaute
tarpeet
•toiminnallisuus
esim.
pienryhmässä
•sosiaalinen
vahvistuminen
•viikko- ja
vuorokausirytmin
tukeminen
•arjen realisointi
Voimaantuminen
& jatkopolut
1-3 kuukautta
Toiveet
verkostotyö
•väliarviointi:
tilanteen ja
tavoitteiden
tarkastelu,
realistisuus
•Konkreettisen
jatkopolun
löytäminen
•Työkokeilu
•Kuntouttava
työtoiminta
•Nuorisoverstas
•Ohjaamo
•Koulutus
•Palkkatukityö
Ohjautuminen
• Yhteydenotto
– Verkoston työntekijä ja/tai nuori
• Ensitapaaminen
– Toiminnan esittely ja nuoren tilanne
– Suostumus ja mahdollisesti muut lomakkeet
• Yhteistyön aloitus
– Sopimus ja työskentelyn aloitus
– Työnjako ja sovitut asiat
• Kuinka ohjautuminen määritellään?
• Seudulla (Outokumpu, Polvijärvi ja Liperi)
ohjautuminen on ollut alusta asti hieman eri
tavalla järjestetty
– Aluksi lähes aina sosiaalitoimiston kautta
– Myöhemmin pikkuverkostojen kautta
• Etsivä nuorisotyö luontainen
yhteistyökumppani starttivalmennukselle
Mistä nuoret ovat tulleet?
(2010-2013)
Ohjaamo
12
Työvoiman palvelukeskus
21
Joensuun Nuorisoverstas
22
Etsivä nuorisotyöntekijä
19
Mielenterveyskeskus
20
TE-toimisto
Aikuissosiaalityö
49
68
”Sudenkuoppia”
•
•
•
•
•
Nuori voi hävitä matkalla
Tietojen luovutus, salassapito ja suostumus
Mustasukkaisuus asiakkaasta
Päällekkäinen työ
Markkinoinnin ja jatkuvan tiedottamisen
tärkeys, organisaatiomuutokset
– Työntekijöille ja johdolle
Mihin nuoret ovat ohjautuneet:
• Realistinen jatkopolku voi löytyä monialaisen
verkoston yhteistyöllä
• Aktiivinen informaationvaihto ja yhteiset
tapaamiset
• Oikea-aikaisuus, tilaa kasvulle ja sosiaaliselle
vahvistumiselle
Mihin nuoret ovat ohjautuneet:
(2010-2013)
TYP
Työvoimakoulutus
9
5
Avo Amo/Ohjaamo
22
Nuorisoverstas (Työkokeilu)
22
TH/TEV
Työkokeilu
Koulutus
18
7
30
Jatkopolulle:
• Jatkoseuranta tilanteen ja tarpeen mukaan
– Yhteys tilanteen mukaan ja mahdollisuus palata
• Saattaen vaihto
– Palaute

similar documents