quae denique amare me ex tua praedicatione consueverit

Report
Epistula 4.19
Een voorbeeldige echtgenote
Een liefhebbende tante (1-5)
Een nichtje met voortreffelijke
eigenschappen (6-10)
Een nichtje met voortreffelijke
eigenschappen (10-13)
Onze dank voor een hoopvolle
toekomst (14-19)
Onze dank voor een hoopvolle
toekomst (19-22)
Een liefhebbende tante (1-5)
C. PLINIUS CALPURNIAE HISPULLAE SUAE S.
Cum sis pietatis exemplum, fratremque optimum et
amantissimum tui pari caritate dilexeris, filiamque eius
ut tuam diligas, nec tantum amitae ei adfectum verum
etiam patris amissi repraesentes, non dubito maximo
tibi gaudio fore cum cognoveris dignam patre dignam
te dignam avo evadere.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Een liefhebbende tante (1-5)
C. PLINIUS CALPURNIAE HISPULLAE SUAE S.
Cum sis pietatis exemplum, fratremque optimum et
amantissimum tui pari caritate dilexeris, filiamque eius
ut tuam diligas, nec tantum amitae ei adfectum verum
etiam patris amissi repraesentes, non dubito maximo
tibi gaudio fore cum cognoveris dignam patre dignam
te dignam avo evadere.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Een liefhebbende tante (1-5)
C. PLINIUS CALPURNIAE HISPULLAE SUAE S.
Cum sis pietatis exemplum, fratremque optimum et
amantissimum tui pari caritate dilexeris, filiamque eius
ut tuam diligas, nec tantum amitae ei adfectum verum
etiam patris amissi repraesentes, non dubito maximo
tibi gaudio fore cum cognoveris dignam patre dignam
te dignam avo evadere.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Een liefhebbende tante (1-5)
C. PLINIUS CALPURNIAE HISPULLAE
SUAE S.
Cum sis pietatis (1) exemplum,
fratremque optimum et
amantissimum tui (2) pari caritate
dilexeris (3), filiamque eius ut tuam
diligas, nec tantum amitae ei (4)
adfectum verum etiam patris amissi
repraesentes, non dubito maximo
tibi gaudio (5) fore cum cognoveris
dignam patre dignam te dignam avo
evadere (6).
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
1. Verklaar het gebruik van de naamval.
2. Verklaar het gebruik van de naamval.
Geef ook een letterlijke vertaling?
3. Benoem de vorm en verklaar het
gebruik ervan.
4. Welke naamval herken je hier? Bij
welke werkwoordsvorm sluit dit aan?
5. Verklaar het gebruik van de naamval.
6. Wie is het niet-uitgedrukte onderwerp
van de a.c.i.?
Vragen
Vertaling
Volgende
Een liefhebbende tante (1-5)
C. PLINIUS CALPURNIAE HISPULLAE
SUAE S.
Cum sis pietatis exemplum,
fratremque optimum et
amantissimum tui pari caritate
dilexeris, filiamque eius ut tuam
diligas, nec tantum amitae ei
adfectum verum etiam patris amissi
repraesentes, non dubito maximo
tibi gaudio fore cum cognoveris
dignam patre dignam te dignam avo
evadere.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Dierbare Calpurnia Hispulla
Omdat jij een toonbeeld van toewijding bent
en van jouw zeer voortreffelijke broer, (en)
die veel van jou hield, met gelijke liefde hebt
gehouden, en omdat jij van zijn dochter
houdt als was het je eigen dochter, en
omdat jij haar niet alleen de genegenheid
van een tante betoont maar ook [die] van
haar vader, die zij verloren heeft, twijfel ik er
niet aan dat het jou tot zeer grote vreugde
zal zijn wanneer jij zult weten (vernomen
zult hebben) dat zij zich ontwikkelt waardig
aan haar vader, waardig aan jou, waardig
aan haar grootvader.
Vragen
Vertaling
Volgende
Een nichtje met voortreffelijke
eigenschappen (6-10)
Summum est acumen summa frugalitas; amat me,
quod castitatis indicium est. Accedit his studium
litterarum, quod ex mei caritate concepit. Meos libellos
habet lectitat ediscit etiam. Qua illa sollicitudine cum
videor acturus, quanto cum egi gaudio adficitur!
Disponit qui nuntient sibi quem adsensum quos
clamores excitarim, quem eventum iudici tulerim.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Een nichtje met voortreffelijke
eigenschappen (6-10)
Summum est acumen summa frugalitas; amat me,
quod castitatis indicium est. Accedit his studium
litterarum, quod ex mei caritate concepit. Meos libellos
habet lectitat ediscit etiam. Qua illa sollicitudine cum
videor acturus, quanto cum egi gaudio adficitur!
Disponit qui nuntient sibi quem adsensum quos
clamores excitarim, quem eventum iudici tulerim.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Een nichtje met voortreffelijke
eigenschappen (6-10)
Summum est acumen summa frugalitas; amat me,
quod castitatis indicium est. Accedit his studium
litterarum, quod ex mei caritate concepit. Meos libellos
habet lectitat ediscit etiam. Qua illa sollicitudine cum
videor acturus, quanto cum egi gaudio adficitur!
Disponit qui nuntient sibi quem adsensum quos
clamores excitarim, quem eventum iudici tulerim.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Een nichtje met voortreffelijke
eigenschappen (6-10)
Summum est acumen summa
frugalitas; amat me, quod (1)
castitatis indicium est. Accedit
his (2) studium litterarum, quod
(3) ex mei (4) caritate concepit.
Meos libellos habet lectitat
ediscit etiam. Qua (5) illa
sollicitudine cum videor acturus,
quanto cum egi gaudio adficitur!
Disponit qui nuntient (6) sibi
quem adsensum quos clamores
excitarim (7), quem eventum
iudici tulerim.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
1. Hoe moet je dit hier vertalen? Waaraan
zie je dat?
2. Citeer de Latijnse woorden waarnaar dit
verwijst.
3. Hoe moet je dit hier vertalen? Waaraan
zie je dat?
4. Dit is geen ablativus. Hoe kan het dat dit
toch direct na ex staat?
5. Citeer het congruerende tekstelement.
6. Verklaar het gebruik van de modus.
7. Is dit een coniunctivus perf. of futurum
exactum? Waaraan zie je dat?
Vragen
Vertaling
Volgende
Een nichtje met voortreffelijke
eigenschappen (6-10)
Summum est acumen summa
frugalitas; amat me, quod
castitatis indicium est. Accedit
his studium litterarum, quod ex
mei caritate concepit. Meos
libellos habet lectitat ediscit
etiam. Qua illa sollicitudine cum
videor acturus, quanto cum egi
gaudio adficitur! Disponit qui
nuntient sibi quem adsensum
quos clamores excitarim, quem
eventum iudici tulerim.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Zij is zeer scherpzinnig, zeer bezonnen (Aan
haar is de hoogste scherpzinnigheid…); ze
houdt van mij, wat een teken is van kuisheid.
Daarbij komt haar interesse in de literatuur,
die zij uit liefde voor mij heeft opgevat. Mijn
geschreven werkjes heeft ze, leest ze steeds
weer, leert ze zelfs van buiten. Wat is zij
bezorgd (Door wat een bezorgdheid wordt
zij geraakt) wanneer zij ziet dat ik een
pleidooi ga houden, wat is zij blij (door hoe
grote vreugde …) wanneer ik een pleidooi
heb gehouden! Ze regelt [mensen] die haar
moeten berichten welke bijval, wat voor
gejuich ik heb opgewekt, welk resultaat in
(van) het proces ik heb behaald.
Vragen
Vertaling
Volgende
Een nichtje met voortreffelijke
eigenschappen (10-13)
Eadem, si quando recito, in proximo discreta
velo sedet, laudesque nostras avidissimis
auribus excipit. Versus quidem meos cantat
etiam formatque cithara non artifice aliquo
docente, sed amore qui magister est optimus.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Een nichtje met voortreffelijke
eigenschappen (10-13)
Eadem, si quando recito, in proximo discreta
velo sedet, laudesque nostras avidissimis
auribus excipit. Versus quidem meos cantat
etiam formatque cithara non artifice aliquo
docente, sed amore qui magister est optimus.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Een nichtje met voortreffelijke
eigenschappen (10-13)
Eadem, si quando recito, in proximo discreta
velo sedet, laudesque nostras avidissimis
auribus excipit. Versus quidem meos cantat
etiam formatque cithara non artifice aliquo
docente, sed amore qui magister est optimus.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Een nichtje met voortreffelijke
eigenschappen (10-13)
Eadem, si quando recito, in
proximo discreta (1) velo
sedet, laudesque nostras (2)
avidissimis auribus excipit.
Versus (3) quidem meos
cantat etiam formatque
cithara (4) non artifice (5)
aliquo docente, sed amore qui
magister est optimus.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
1. Verklaar het gebruik van de
naamval.
2. Naar wie verwijst dit?
3. Welke naamval is dit en
waaruit kun je dat afleiden?
4. Verklaar het gebruik van de
naamval.
5. Verklaar het gebruik van de
naamval.
Vragen
Vertaling
Volgende
Een nichtje met voortreffelijke
eigenschappen (10-13)
Eadem, si quando recito, in
proximo discreta velo sedet,
laudesque nostras avidissimis
auribus excipit. Versus quidem
meos cantat etiam formatque
cithara non artifice aliquo
docente, sed amore qui
magister est optimus.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Ook zit zij, als ik eens
voordraag, vlakbij aan het oog
onttrokken (afgescheiden) door
een gordijn en vangt met zeer
gretige oren de complimenten
op die ik ontvang. Mijn verzen
zingt ze zelfs en begeleidt ze op
de citer niet omdat een of
andere vakman haar lesgaf,
maar uit liefde, wat de beste
leermeester is.
Vragen
Vertaling
Volgende
Onze dank voor een hoopvolle toekomst
(14-19)
His ex causis in spem certissimam adducor, perpetuam
nobis maioremque in dies futuram esse concordiam. Non
enim aetatem meam aut corpus, quae paulatim occidunt
ac senescunt, sed gloriam diligit. Nec aliud decet tuis
manibus educatam, tuis praeceptis institutam, quae nihil
in contubernio tuo viderit, nisi sanctum honestumque,
quae denique amare me ex tua praedicatione
consueverit.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Onze dank voor een hoopvolle toekomst
(14-19)
His ex causis in spem certissimam adducor, perpetuam
nobis maioremque in dies futuram esse concordiam. Non
enim aetatem meam aut corpus, quae paulatim occidunt
ac senescunt, sed gloriam diligit. Nec aliud decet tuis
manibus educatam, tuis praeceptis institutam, quae nihil
in contubernio tuo viderit, nisi sanctum honestumque,
quae denique amare me ex tua praedicatione
consueverit.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Onze dank voor een hoopvolle toekomst
(14-19)
His ex causis in spem certissimam adducor, perpetuam
nobis maioremque in dies futuram esse concordiam. Non
enim aetatem meam aut corpus, quae paulatim occidunt
ac senescunt, sed gloriam diligit. Nec aliud decet tuis
manibus educatam, tuis praeceptis institutam, quae nihil
in contubernio tuo viderit, nisi sanctum honestumque,
quae denique amare me ex tua praedicatione
consueverit.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Onze dank voor een hoopvolle toekomst
(14-19)
His ex causis in spem certissimam
adducor, perpetuam nobis
maioremque in dies futuram esse
concordiam (1). Non enim aetatem
meam aut corpus, quae paulatim
occidunt (2) ac senescunt, sed
gloriam diligit. Nec aliud decet tuis
manibus educatam (3), tuis
praeceptis institutam, quae nihil in
contubernio tuo viderit (4), nisi (5)
sanctum honestumque, quae
denique amare me ex tua
praedicatione consueverit.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
1. Hoe vertaal je deze
woordcombinatie?
2. Hoe moet je dit in deze context
vertalen?
3. Waarmee congrueert het
participium?
4. Verklaar het gebruik van de
modus.
5. Hoe vertaal je dit in combinatie
met nihil?
Vragen
Vertaling
Volgende
Onze dank voor een hoopvolle toekomst
(14-19)
His ex causis in spem certissimam
adducor, perpetuam nobis
maioremque in dies futuram esse
concordiam. Non enim aetatem
meam aut corpus, quae paulatim
occidunt ac senescunt, sed gloriam
diligit. Nec aliud decet tuis manibus
educatam, tuis praeceptis
institutam, quae nihil in contubernio
tuo viderit, nisi sanctum
honestumque, quae denique amare
me ex tua praedicatione
consueverit.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Om deze redenen heb ik er het volste
vertrouwen in (word ik naar de zeer zekere
verwachting gebracht) dat er tussen (voor) ons
een voortdurende en van dag tot dag
groeiende (grotere) eendracht zal zijn. Zij
bemint namelijk niet mijn jeugd en mijn
lichaam, die langzamerhand aftakelen door
ouderdom (en oud worden), maar zij bemint
mijn roem. Er past ook niets anders bij iemand
die door jouw handen is opgevoed, door jouw
lessen is onderwezen, die in de omgang met
jou niets heeft gezien dat niet (behalve)
eerbiedwaardig en fatsoenlijk was, die ten
slotte van mij is gaan houden (gewend is
geraakt te …) door jouw prijzende woorden
[over mij].
Vragen
Vertaling
Volgende
Onze dank voor een hoopvolle
toekomst (19-22)
Nam cum matrem meam parentis loco vererere,
me a pueritia statim formare laudare, talemque
qualis nunc uxori meae videor, ominari solebas.
Certatim ergo tibi gratias agimus, ego quod illam
mihi, illa quod me sibi dederis, quasi invicem
elegeris. Vale.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Onze dank voor een hoopvolle
toekomst (19-22)
Nam cum matrem meam parentis loco vererere,
me a pueritia statim formare laudare, talemque
qualis nunc uxori meae videor, ominari solebas.
Certatim ergo tibi gratias agimus, ego quod illam
mihi, illa quod me sibi dederis, quasi invicem
elegeris. Vale.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Onze dank voor een hoopvolle
toekomst (19-22)
Nam cum matrem meam parentis loco vererere,
me a pueritia statim formare laudare, talemque
qualis nunc uxori meae videor, ominari solebas.
Certatim ergo tibi gratias agimus, ego quod illam
mihi, illa quod me sibi dederis, quasi invicem
elegeris. Vale.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Onze dank voor een hoopvolle
toekomst (19-22)
Nam cum matrem meam
parentis loco vererere (1), me
a pueritia statim formare
laudare, talemque (2) qualis
nunc uxori meae videor,
ominari solebas. Certatim
ergo tibi gratias agimus, ego
quod illam mihi (3), illa quod
me sibi dederis (4), quasi
invicem elegeris. Vale.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
1. Welke vorm kun je hier ook
lezen?
2. Hier is sprake van een ellips.
Welke Latijnse woorden zijn
weggelaten?
3. Welke werkwoordsvorm kun
je direct hierachter lezen?
4. Verklaar het gebruik van de
modus.
Vragen
Vertaling
Volgende
Onze dank voor een hoopvolle
toekomst (19-22)
Nam cum matrem meam
parentis loco vererere, me a
pueritia statim formare
laudare, talemque qualis nunc
uxori meae videor, ominari
solebas. Certatim ergo tibi
gratias agimus, ego quod illam
mihi, illa quod me sibi dederis,
quasi invicem elegeris. Vale.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Want, omdat jij mijn moeder
respecteerde zoals jouw eigen
moeder, was jij gewoon mij
meteen vanaf mijn kinderjaren
te vormen, te prijzen en te
voorspellen dat ik zo zou zijn
als ik nu ben in de ogen van
mijn vrouw. Daarom bedanken
wij jou om strijd, ik omdat jij
haar aan mij, zij omdat jij mij
aan haar hebt gegeven, alsof je
[ons] voor elkaar hebt
uitgekozen. Hartelijke groeten.
Vragen
Vertaling
Volgende

similar documents