Основи алгоритмізації і програмування

Report
Основи алгоритмізації і
програмування
Тема 3. Мови програмування (4 год)
СЕРЕДОВИЩЕ
ПРОГРАМУВАННЯ
ТА ЙОГО
ОСНОВНІ
ЕЛЕМЕНТИ
Мова Паскаль
1970 – Ніклаус Вірт (Швейцарія)
• мова для навчання студентів
• розробка програм “зверху-вниз”
Задача
Підзадача1
1.1
1.2
Підзадача2
1.3
2.1
2.2
Підзадача3
2.3
3.1
3.2
3.3
• різноманітні структури даних (масиви,
структури, множини)
Інтегроване середовище
програмування Turbo Pascal
Мова програмування Паскаль (Pascal) була створена
професором Федерального технічного університету
(Швейцарія) Ніклаусом Віртом у 1970 р. та названа на
честь французького математика XVII ст. Блеза Паскаля
— творця першої механічної обчислювальної машини.
Останньою версією мови Паскаль, що працює під
MS DOS та ОС Windows, став Паскаль 7.0 фірм Borland і
Microsoft (1992 p.). Наступні версії мови набули розвитку
в мові Delphi та працюють під ОС Windows.
Текстовий редактор;
Транслятор (компілятор);
Редактор зв'язків;
Бібліотека функцій;
Налагоджувач.
Файл
Призначення
turbo.exe
Файл завантаження інтегрованого
середовища програмування Турбо Паскаль
turbo.hlp
Файл з довідкою
turbo.tp
Файл конфігурації системи
turbo.tpl
Бібліотека стандартних модулів Турбо Паскаль
graph.tpu
Модуль графічних процедур та функцій
*.bgi
Драйвери різних типів відеосистем
комп'ютера.
*.chr
Файли векторних шрифтів
Перегляньте на аркушах паперу вашу Першу програму!!!
program my_first_program;
var name:string;
begin
write ('Вкажіть ваше імя і натисніть ЕНТЕР: ');
readln (name);
Writeln ('Шановний', name, '!');
writeln ('Вітаю вас з початком вивчення алгоритмізації');
writeln ('Для завершення програми програми натисніть ЕНТЕР ');
readln;
end.
Дійсно, текст програми, написаний на аркуші паперу, сам по собі не може бути
виконаний.
Для
зручності
роботи
користувача
з
Паскаль-програмами
створено
інтерактивне інтегроване середовище, яке об'єднало в собі можливості текстового
редактора для набирання текстів програм, компілятора для визначення помилок у
програмах та запуску програм на виконання в разі відсутності помилок, налагоджувача для
покрокового виконання програм і визначення складних помилок.
Основні компоненти екрану середовища
програмування Турбо Паскаль
Рядок головного
меню
Закрити вікно
Назва документу
Номер документу
Встановити
розміри екрану
Смуги прокрутки
Робоче поле
Координати курсора
Рядок стану
Розгляньте
та
заповніть
таблицю.
Для того, щоб запустити програму, потрібно натиснути
Run (Ctrl+F9):
Compile – компіляція програми з активного вікна
Compile (Alt+F9) – створення exe-файла програми, яка знаходиться активному вікні.
При виконанні вимог програми,
потрібно натиснути ENTER
Наприклад,
‘Введіть перше число…’ ENTER
‘Введіть ім’я…’ ENTER
При виході з режиму виконання програми (чорного вікна) в режим редактора
(синього вікна) потрібно натиснути ENTER.
При повторному виконанні програми можна скористатися комбінацією клавіш Alt+F5.
Якщо у програміста є необхідність постійного контролю результатів виконання
програми, можна відкрити віно користувача з допомогою меню Debug (процес пошуку
помилок називається “дебагом” (з анг. Bug – комаха, жук)), опції Output.
Виконайте
практично:
Наберіть в середовищі Турбо Паскль текст
програми на аркуші паперу, збережіть у
відповідну папку, скомпілюйте, запустіть на
виконання, використовуючи вивчені
“гарячі клавіші”.
Домашнє завдання
Перевірте себе!!!
1. Що означає термін «інтерактивне інтегроване середовище»?
2. Які функції виконує редактор в середовищі програмування?
3. Які функції виконує транслятор в середовищі програмування?
4. Які функції виконує налагоджувач в середовищі програмування?
5. Які основні функції інтегрованого середовища Turbo Pascal 7.0?
6. Якими «гарячими клавішами» інтегрованого середовища зручно
користуватися під час налагодження програми?

similar documents