TWEEDE FASE NOODZAKELIJK ? - AANSLUITING

Report
Voorlichting HAVO 5
Bas Smies
Teamleider HAVO 3, 4, 5
Fred Bouwhuis
Decaan
Leerlingbegeleiding HAVO 5
Wim Oud
Geert vd Veer
Dorine Witjes
Gerben Wynia
Fred Bouwhuis
Bas Smies
mentor
mentor
mentor
mentor
decaan
teamleider
Margreet de Graaf
Wilmi Bongers
Zorgcoördinator
Remedial Teacher
HAVO docententeam
Opbouw schooljaar
Blok 1 t/m 3:
 Afgesloten met toetsweek
 Schoolexamentoetsen (in SET week)
 Voor sommige vakken: PO’s en kennistoetsen tijdens
het blok
Blok 4:
 Examentraining
 Centraal Schriftelijk Examen
Herkansingen SET

Na blok 1, blok 2, blok 3

Alleen SET uit betreffende blok


Inhalen gemiste SET ingeroosterd op
herkansingsdagen
Ingehaalde SET kan niet herkanst worden
Studiebegeleidingsuren


Mediatheek
Vakondersteuningsuren
Kenmerken:
 Zelf inschrijven in CUP
 Totaal 27 lesuren per week
 Actieve deelname vereist
 Zelfde status als gewone les
Steunlessen

Nederlands, Engels en Wiskunde

In verband met nieuwe exameneisen 2012

Deelname verplicht indien noodzakelijk
Vinger aan de pols

Spijbelen & te laat komen

Afwezigheid bij toetsen

Magister: cijfers en absentiegegevens

Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag)

Inventarisatie werkhouding in week 41. Indien nodig
contact.
Profielwerkstuk








Onderzoek / ontwerp
80 slu
Begeleiding door vakdocent
PWS middagen
Voor Kerst verslag inleveren
Deadline definitieve verslag is 4 februari
Deadline niet gehaald? Cijfer = 1
Vervolgtraject tot 3,5
Presentatieavond di 22 maart
Profielwerkstuk
(poster of mondeling)


Muziek
Berekening en afronding SE
Mee naar H5: gemiddeld toetscijfer H4 en PO–cijfers
van H4
 H5:
(3 blok H5 + 1 blok H4)/4 = gem. Blokcijfer
(PO H4 + PO H5)/2 = gem. PO cijfer
 GB en GPO worden afgerond op 1 decimaal
 Weging meestal 80% : 20 %
 Afronding: op één cijfer achter de komma
(5,45 wordt 5,5)

Examenvakken zonder CE
Sluiten af in HAVO-4
 Maatschappijleer (combinatiecijfer)
 CKV (voldoende of goed)
Sluiten af in HAVO-5
 LO (voldoende of goed)
 Informatica
 BSM
 NLT
Centraal Examen









Blok 4: voorbereiding CE
Week 17: oefenexamenweek
Laatste schoolweek voor CE: facultatief les
CE: maandag 16 mei t/m vrijdag 27 mei
In de sporthal
3 uur zonder pauze
Eten en drinken toegestaan
Examenstress
Meer informatie volgt t.z.t.
Berekening Eindcijfers


Voor vakken zonder CE: Afronden op geheel
getal (5,45 wordt 5,5 wordt 6!)
Voor vakken met CE: Gemiddelde CE + SE
afronden op geheel getal (5,5 + 5,4 wordt 5,45
wordt 5!!)
Combinatiecijfer



Enkele kleine vakken worden gecombineerd tot één
eindcijfer
Daardoor goede balans grote en kleine vakken
Combinatiecijfer bevat:
 Maatschappijleer
(HAVO 4)
 Profielwerkstuk (HAVO 5)
Slaag/zakregeling
Geslaagd:

LO en CKV voldoende of goed

Onderdelen combinatiecijfer zijn 4 of hoger

Er is voldaan aan:

Onvoldoendes
Compensatiepunten
geen
0 of meer
1X5 (4,5-5,4)
0 of meer
1X4 (3,5-4,4)
2 of meer
2X5 (4,5-5,4)
2 of meer
1X5 (4,5-5,4) en 1X4
(3,5-4,4)
3 of meer
Bij berekenen compensatie: 0 decimalen
Tweede Tijdvak

Herexamen

Herprofilering (hoger cijfer)

Inhalen. Bij meerdere examens inhalen eventueel
ook in derde tijdvak
Geslaagd!



Diploma-uitreiking: donderdag 30 juni (onder
voorbehoud)
Vervolgopleiding
Begeleiding studiekeuze in H5:
- LOB, bezoek open dagen
Doorstromen naar VWO-5







Aangeven bij teamleider
Frans of Duits moet zijn gevolgd
Beoordeling door docenten
Iedereen positief: toelating tot V5
Gemengd advies: toelating tot V5 onder
voorwaarden (contract)
Vakkenpakket moet aansluiten
Vrijstellingen: ANW, Ma, CKV
Gezakt, en dan . . .
HAVO-5 doubleren:
 Vrijstelling
voor PWS en SE-vakken (als
vak voldoende is afgesloten)
Deelcertificaten + VAVO
HBO + HAVO (enkele studies)
MBO
Meer informatie bij de examenuitslag
Vragen?
DECAAN
F. Bouwhuis
HAVO
VWO
 MBO
 HBO

Wat ga ik studeren?
Interessetests
Beroepentests
 Via een gespecialiseerd testbureau
bijv. De Twente Gelder Groep
 Via internet:
www.123test.nl www.testheaven.nl www.qompas.nl
www.loopbaanadviseurs.nl
(de tests zijn niet allemaal gratis!)
 Een voorbeeld van een site waar je verschillende
opleidingen op een handige manier kunt vergelijken
en waar je de Open Dagen kunt vinden
is studiekeuze123.nl
WELKE
MOGELIJKHEDEN
HEB IK NA
C&M E&M N&G N&T
Een overzicht van alle vervolgopleidingen, per profiel, vind je op:
It’s learning > LOB > vervolgopleidingen HBO & WO
C&M





Journalistiek
International Business and Languages
PABO
Lerarenopleiding VO
HBO-rechten
E&M






Accountancy
MER
Fiscale Economie
Modemanagement
Hoger Toeristisch Recreatief Onderwijs
Hoger Hotelonderwijs (met een extra taal)
N&G





Biologie en Medisch Lab.onderzoek
Verpleegkunde
Milieukunde
Fysiotherapie
Biotechnologie
N&T





Algemene operationele technieken
Autotechniek
Industrieel product ontwerpen
Luchtvaarttechnologie
Werktuigbouwkunde
INSCHRIJVEN
BIJ DE HOGESCHOOL
VIA STUDIELINK.NL
Als je gaat studeren aan een hogeschool of universiteit in Nederland, dan
moet je je eerst aanmelden (inschrijven). Aanmelden bij de hogeschool of
universiteit doe je via www.studielink.nl. (Eerst een DigiD aanvragen!)
Daarna kun je studiefinanciering aanvragen bij de Informatie Beheer Groep.
Aanmelden voor een studie bij voorkeur voor 1 december bij Studielink.nl
Toelating tot het HO


Diploma HAVO/VWO
Aanvullende eisen
Voor sommige hbo-opleidingen moet je over specifieke vaardigheden, kennis of eigenschappen
beschikken.
Dit zijn de zogenaamde aanvullende eisen die door de opleiding zelf worden gesteld.
De hogeschool zal je testen op de aanvullende eisen en bepaalt vervolgens of je wordt toegelaten.
Bij aanvullende eisen moet je je voor 15 januari aanmelden bij de hogeschool
bijv. bij Logopedie – Hoger Hotelonderwijs
zie: ib-groep.nl/particulieren/studeren/aanvullende_eisen.asp

Loten: sluitingsdatum 15 mei
Is je gemiddelde een 8 of hoger dan word je direct toegelaten
STUDIEFINANCIERING
Prestatiebeurs:
Je basisbeurs, de Ov-studentenkaart en een eventuele aanvullende beurs ontvang je eerst als lening.
Uitgezonderd de aanvullende beurs in de eerste twaalf maanden: deze is een gift.
De prestatiebeurs wordt omgezet in een gift als je binnen tien jaar je diploma haalt.
Basisbeurs
Aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van de ouders)
(Lening)
OV- Studentenkaart
studiefinanciering
basisbeurs
aanvullende beurs
95,61
thuiswonend
266,23
221,00
uitwonend
240,92
Maandbedragen september t/m december 2010. Alle genoemde bedragen zijn maximaal.
Voor verdere informatie zie: ib-
groep.nl/particulieren/sf/studiefinanciering.asp
Opleidingsfixus (alleen in het wo)
Instellingsfixus (te veel studenten voor een bep. studie in een bep.
plaats)
LOTING
Lotingsstudies van vorig jaar
O.a.:
 Fysiotherapie
 Journalistiek (o.a. Windesheim)
 Mondzorgkunde
Bij al deze studies gaat het om een Instellingsfixus

Zie voor meer info
http://www.ib-groep.nl/particulieren/studeren/loten/loten_hbo.asp
De informatie over de loting van 2010-2011 zal begin 2011
beschikbaar zijn!
Decentrale selectie





Naast de specifieke selectiecriteria, die door de universiteiten en
hogescholen worden vastgesteld, gelden ook nog een aantal algemene
voorwaarden
de school bepaalt zelf welke kandidaten het beste voldoen
je doet ook mee aan de centrale loting voor dezelfde opleiding
je mag maar voor 1 opleiding/instelling meedoen aan de decentrale
selectie
Je voldoet op tijd aan de aan de vooropleidings- en pakketeisen
De sluitingsdatum inschrijving is afhankelijk van de studie
zie: ib-groep.nl/particulieren/studeren/decentrale_selectie.asp
o.a.
Journalistiek [HS Utrecht [email protected]] > Aanmelden voor 1 maart!!
Fysiotherapie
Mentorgroep dhr. Oud: 1.29
Merna Almakindji
Teuntje Asveld
Fiona Berloth
Didier van Ek
Daphne Everts
Kim La Père
Mark Pannekoek
Linda Talya
Hülya Türkmen
Doreen Wezenberg
Melissa Yaslar
Mentorgroep dhr. vd Veer: 1.06
Hamza Altuntas
Semih Ayvaci
Derk Herben
Joselien Seller
Maarten Smits
Iris Verhoek
Dion Vonkerman
Marit Wielhouwer
Mentorgroep mevr. Witjes: 1.07
Anne Bootsma
Kenneth Bos
Onno Fiechter
Sander Guichelaar
Jordi Heere
Rien Masselink
Stijn Nijland
Anna Schäfer
Kiki Wesseling
Raphael Youssef
Mentorgroep dhr. Wynia: 1.23
Matthijs Aardema
Abdollah Alikouzay
Djashwand Budhram
Jolien van Dijk
Laurens van Essen
Arjan Haverkate
Mina Katab
Sander Overbeek
Jeroen Lohuis
Eva Oral
Niels Peters
Cindy Reekers
Mart Tiemes
Nima Vatankhahgadim
Kim Welberg

similar documents