ii. hướng dẫn sử dụng phòng đa phương tiện

Report
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV TP.HCM
CHÀO CÁC BẠN SINH VIÊN!
(HTTP://LIB.HCMUSSH.EDU.VN)
1
2

-
-
Các trang thiết bị trong phòng đa phương
tiện :
40 máy tính HP có cấu hình mạnh, tốc độ xử lý
cao (RAM 2GB, CPU dual core 1.8GHz), hỗ
trợ các khe cắm USB và các khe cắm các loại
thẻ nhớ, đầu đọc DVD.
Máy tính được cài phần mềm học tiếng Anh
LangMaster, phần mềm nghe nhạc, xem phim
và các phần mềm văn phòng dùng để sọan thảo
văn bản.
3
- Một máy in trắng đen A3, A4
- Một máy chiếu overhead
- Một máy chiếu optoma
- Một máy scan và nhiều thiết bị khác
- 40 máy tính được nối mạng internet đường truyền
ADSL tốc độ cao gồm có 2 đường truyền (1 ADSL
của ĐHQG, 1 ADSL của ĐHKHXH&NV)
- Ngoài hệ thống mạng đi dây còn có hệ thống mạng
Wifi (không dây) dùng để nối mạng các máy tính
với nhau và để sử dụng internet.
-1 Tivi Plasma 40’’
-2 máy nghe nhạc JVC
-2 đầu đọc DVD
4
1. PC :

GV hướng dẫn các khe cắm thiết
bị, DVD.
5
2. Printer :
- GV hướng dẫn sử dụng máy in. Cho VD tạo lệnh
in trong Word
6
3. Máy cassette JVC
GV hướng dẫn sử dụng máy JVC, cách sử dụng
băng, đĩa, remote chính xác.
7
4. TIVI :
-
-
Tivi chỉ chiếu những kênh cơ bản phục vụ học tập để nâng cao trình
độ tiếng Anh (HBO,CNN..) và kiến thức khoa học (VTV2,
DISCOVERY..).
Các chương trình sẽ được trình chiếu theo một thời gian nhất định.
Lịch phục vụ được cập nhật trên webside của thư viện
8
1.
2.
3.
4.
5.
Người sử dụng có nhu cầu sử dụng phòng Đa
phương tiện phải tham gia lớp tập huấn sử dụng
phòng Đa phương tiện do thư viện tổ chức, sau đó
mới được cấp “Thẻ đọc đa phương tiện”.
Khi vào phòng Đa phương tiện phải xuất trình
“Thẻ đọc đa phương tiện”.
Đọc kỹ bảng hướng dẫn trước khi sử dụng trang
thiết bị tại phòng.
Các thiết bị lưu trữ di động: USB, thẻ nhớ, … phải
được quét virus trước khi sử dụng.
Ngoài các kênh truyền hình đã được thư viện cài
đặt sẵn, người sử dụng không được tự ý dò lại các
kênh truyền hình khác.
9
7.
8.
9.
10.
11.
Không được điều chỉnh âm thanh của tivi quá mức qui định.
Xem xong tắt máy và để remote đúng vị trí ban đầu .
Thời gian truy cập: 60 phút / 1 lượt (nếu có người sử dụng
khác chờ máy).
Nếu có nhu cầu sử dụng các loại dịch vụ có thu phí phải liên
hệ với thủ thư và trả lệ phí theo quy định.
Không được sử dụng máy vào các mục đích sau:

Trao đổi email, chat hoặc soạn thảo văn bản trên máy (trừ
GV, CBCNV).

Truyền đi những thông tin có tính chất nguy hại đến an
ninh quốc gia, không truy cập vào Website có nội dung
xấu, không xem các loại băng, đĩa có nội dung không lành
mạnh, nội dung phản động, nội dung sai quy định của
pháp luật.
Thực hiện đúng các bước quy định trong quy trình nghiệp vụ.
10
 Giờ mở cửa : Từ thứ hai đến thứ sáu
- Sáng từ 7h30 đến 11h30
- Chiều từ 13h đến 17h.
Riêng thứ hai, tư, sáu mở cửa đến 20h.
 Một số điều cần lưu ý:
- Hệ thống wireless có thể cho phép SV truy cập Internet bằng laptop trong
khuôn viên thư viện.
-SV muốn kết nối Internet phải liên hệ với thủ thư để được cấp 1 địa chỉ IP vào
Internet.
- Khi cần sử dụng các trang thiết bị như remote TV, headphone, máy
cassette.v.v… các bạn phải đăng ký với CBTV. Nếu phát hiện thiết bị có vấn đề
cần phải báo ngay với CBTV để truy cứu trách nhiệm người sử dụng trước.
Nếu không báo, bạn sẽ là người chịu trách nhiệm về trang thiết bị bạn đã mượn.
11



Đăng ký xem tivi theo lịch: nếu có nhu cầu xem
các chương trình tivi, bạn đọc đăng ký với CBTV.
Đăng ký sử dụng phòng hội thảo với mục đích
thảo luận nhóm:
Thư viện chỉ cho phép đăng ký phòng thảo luận
nhóm khi các nhóm thảo luận có sử dụng các tài
liệu đa phương tiện: CD,DVD, VCD,…liên quan
đến đề tài hoặc chủ đề cần thảo luận hoặc một
chương trình được phát sóng trên các kênh
truyền hình.
12



Khi các nhóm đăng ký sử dụng phòng hội
thảo, nếu có nhu cầu sử dụng thiết bị của
phòng Đa phương tiện thì phải đăng ký với
CBTV trước 2 ngày.
Những trường hợp chỉ thảo luận đơn thuần
không cần xem tivi hoặc không sử dụng tài
liệu đa phương tiện, bạn đọc có thể đến các
phòng đọc tự do và phòng thảo luận nhóm
của thư viện để thảo luận.
Khi sử dụng phòng hội thảo và xem tivi
người sử dụng phải trả phí dịch vụ cho thư
viện.
13
A.
+
+
Hướng dẫn sử dụng chương trình quét virus
trước khi sử dụng máy tính :
Tác hại của virus: làm hư hỏng dữ liệu được lưu
trữ trong USB hay ổ cứng. Virus có thể làm hư cả
hệ điều hành của máy tính, làm máy tính họat
động không ổn định. Điều nguy hiểm là virus có
tốc độ lây lan rất nhanh qua đường truyền, gây
ảnh hưởng đến dữ liệu của từng cá nhân và của
cả hệ thống máy tính trong cùng đường mạng.
Máy tính số 37 của phòng đa phương tiện có cài
đặt chương trình diệt virus là Kaspersky (có bản
quyền). Bạn đọc phải quét virus các thiết bị cá
nhân như USB, thẻ nhớ,…trước khi sử dụng tại
các máy tính khác của phòng.
14







Để quét virus bằng phần mềm Kaspersky ta có 2
cách:
Cách 1. Quét gián tiếp:
Bước 1: Double click vào biểu tượng My Computer
trên màn hình Desktop. Ta sẽ thấy biểu tượng ổ đĩa
USB hay thẻ nhớ bên trong My Computer.
Bước 2: Click chuột phải vào biểu tượng ổ đĩa USB
hay thẻ nhớ chọn dòng chữ “Scan for viruses” khi
đó máy tính sẽ tự quét virus.
Cách 2. Quét trực tiếp:
Bước 1: Double click vào biểu tượng chữ “ K “dưới
thanh Taskbar, chương trình Kaspersky sẽ được kích
họat
Bước 2: Check vào ổ đĩa mà ta muốn quét virus chọn
tab Scan thì ổ đĩa mà ta chọn sẽ được quét virus.
15
Hướng dẫn sử dụng chương trình
quét virus trước khi sử dụng máy tính (tt)
:
A.



Nếu USB hay thẻ nhớ bị nhiễm virus, trên góc
phải của desktop sẽ xuất hiện 1 bảng thông báo
màu đỏ.
Đánh dấu check vào dòng “Apply to all”. Click
vào tab Delete trên bảng thông báo. Quá trình
diệt virus sẽ đươc thực hiện .
Lưu ý : Mỗi chương trình quét virus chỉ giúp ta
hạn chế virus chứ không hoàn toàn diệt được tất
cả các lọai virus.
Vì vậy, để USB không bị nhiễm virus, các bạn
nên kết hợp nhiều chương trình để quét virus và
phải cập nhật thường xuyên các phiên bản mới
nhất.
16


Windows media player : phần mềm xem phim,
nghe nhạc.
Acrobat Reader : phần mềm xem file văn bản
dạng ảnh (file có đuôi .pdf).

Lạc Việt từ điển.

Phần mềm học tiếng Anh LANGMaster.

Internet Explore (IE) : trình duyệt web (Laø “cöûa soå
vaøo theá giôùi”, cho pheùp truy caâp WWW moät caùch sinh ñoäng)
17












Giao dieän cuûa trình duyeät
Môû web site
Click “file”
Choïn “new” -> “window”
Göûi trang web
Click “file”
Choïn “send”
Löu moät trang web
Click “file”
Choïn “save as”
Ñaùnh teân file Vaøo “file name”
Choïn “file type” (web page, complete)
18














Löu hình aûnh
Click chuoät phaûi vaøo hình aûnh
Choïn “Save picture as”
Ñaët teân file
Choïn file type (JPEG hoaëc Bitmap)
Choïn nôi löu
Click “save”
Löu “Target” (Ñích)
Moät “target” laø 1 hyperlink
Click chuoät phaûi vaøo target muoán löu
Choïn “Save target as”
Ñaët teân file
Choïn nôi löu
Click “save”
19













Löu ñòa chæ Website trong favorites:
Choïn Favorites
Choïn Add to favorites
Choïn teân löu
Choïn New Folder
Choïn Creat in
Toå chöùc caùc website favorite:
Click “favorites”
Choïn “organize favorites”
Taïo folder “Create folder”
Ñoåi teân “Rename”
Chuyeån sang folder khaùc “ Move to folder”
Xoùa folder
20
Caøi ñaët laïi caùc thoâng soá cuûa trình duyeät
 Caøi ñaët trang “start page” maëc ñònh

 Click “Tools” -> “Internet Options”





Choïn “General tab”
Ñaùnh URL vaøo thanh ñòa chæ cuûa Home page
Xem/caøi ñaët History
Choïn “History” treân toolbar
Click “tools” ->”Internet options” ->”General tab” -> ñaùnh soá ngaøy vaøo
oâ”Days to keep pages in history”
21




A. Internet laø gì?
Laø maïng toaøn caàu keát noái haøng trieäu maùy tính
vôùi nhau. Một khi đã kết nối vào Internet,
máy tính của bạn sẽ là một trong số các
thành viên của hệ thống mạng khổng lồ
này;
Caùc maùy tính keát noái vaø liên kết vôùi nhau döïa
treân caùc giao thöùc của Internet. Khi bạn truy cập
vào 1 trang web thì có nghĩa là bạn đang
truy xuất dữ liệu tại 1 máy tính nào đó
trong mạng Internet nằm bất kì đâu đó
trên thế giới;
Khoâng ai kieåm soaùt Internet!
22

Caùc phöông phaùp tìm tin treân web:

Phöông phaùp tìm tin baèng töø khoùa: söû duïng caùc töø
khoùa vaø caùc coâng cuï tìm kieám ñeå tìm thoâng tin.
Từ khóa là một từ hoặc cụm từ được rút trong
tên chủ đề hoặc chính văn tài liệu, nó phản
ánh một phần nội dung hoặc toàn bộ nội
dung của chủ đề hoặc tài liệu đó.


Phöông phaùp tìm tin theo chuû ñeà: söû duïng caùc danh baï
web ñeå tìm thoâng tin. Ñaây laø phöông phaùp tìm theo caùc
ñeà muïc chuû ñeà coù tính thöù baäc.
23

Danh baï Web (Directory)

Danh baï- laø moät baûng tra veà caùc website
ñöôïc toå chöùc moät caùch heä thoáng.

Saép xeáp theo chuû ñeà (theo caáu truùc caáp
baäc);
24






Danh baï thöông maïi/Phoå thoâng
Bao quaùt nhieàu chuû ñeà, daønh cho ngöôøi söû duïng ñaïi
chuùng
Thöôøng do caùc toå chöùc kinh doanh xaây döïng
Danh baï chuyeân ngaønh/Khoa hoïc
Thöôøng taäp trung vaøo caùc chuû ñeà heïp vaø ñöôïc choïn
loïc;
Ñöôïc xaây döïng vaø duy trì bôûi caùc chuyeân gia.
25





Khi baét ñaàu tìm kieám treân web
Ñeå xaùc ñònh caùc töø caàn tìm
Tìm thoâng tin cô baûn veà moät chuyeân ñeà
Ñeå tìm moät caùch toång quaùt
Löôùt qua caùc chuû ñeà ñeå xem moät caùch toång quaùt
26



Academic Info – www.academicinfo.net
INFOMINE – http://infomine.ucr.edu/
About.com- www.about.com
Yahoo! – search.yahoo.com/dir
LookSmart – www.looksmart.com
0pen Directory Project – dmoz.org
http://home.vnn.vn
http://www.hcm.fpt.vn
27

Coâng cuï tìm kieám ñöôïc söû duïng khi:

Tìm kieám thoâng tin chi tieát/ñaëc tröng
Caàn coù nhieàu lieân keát nhöng khoâng quan taâm laém veà
chaát löôïng





Tìm kieám moät caùch tổng hợp
Coù theå tìm vaán ñeà quan taâm baèng moät bieåu thöùc tìm
ñôn giaûn
Mở rộng nguồn thoâng tin cần tìm kiếm
Muoán tìm ñöôïc caøng nhieàu keát quaû caøng toát
28
MOÄT SOÁ COÂNG CUÏ
www.hotbot.com
TÌM KIEÁM TRÊN
WEB
www.yahoo.com
www.lycos.com
www.netscape.com
www.google.com
www.altavista.com
29

Công cụ tìm kiếm
www.google.com

Thứ tự xeáp haïng caùc kết quả tìm kiếm theo tần số xuất
hiện của từ tìm kiếm

Là CSDL raát lôùn

Cho pheùp tìm theo nhieàu kiểu khaùc nhau (tìm tin töùc, hình
aûnh, dieãn ñaøn,…)
30
31

Logic Bool

Laø phöông phaùp keát hôïp caùc thuaät ngöõ tìm baèng caùc toaùn töû

Döïa treân qui taéc toaùn hoïc : (a + b) = c

Caùc toaùn töû Bool:



AND,
OR,
NOT
32

Ví dụ: Tìm caùc taøi lieäu ñoàng thôøi chöùa caû 2 töø
: “văn hóa” và “Phật giáo”
AND
Văn hóa and Phật giáo
33
Ví dụ: Tìm caùc taøi lieäu chöùa moât trong hai töø
“Triết học” Hoặc “Trung Quốc”
Triết học OR Trung Quốc
34
Ví dụ: Tìm caùc taøi lieäu chöùa töø thöù nhaát : “Trái
cây” Nhöng khoâng chöùa töø thöù hai “Quả táo”
Trái cây NOT Quả táo
35
Tìm nhoùm töø:
 Sử dụng khi muốn tìm kiếm chính xác một
cụm từ (thuật ngữ tìm kiếm)


Daáu (“”) ñöôïc söû duïng trong phaàn lôùn caùc coâng cuï
tìm kieám ñeå tìm moät nhoùm töø, ví duï :
“Dân số Việt Nam”
36

Thöû caùc bieåu thöùc tìm khaùc nhau cho ñeán khi coù ñöôïc keát quaû
phuø hôïp

Thöû caùc coâng cuï tìm kieám khaùc nhau ñeå coù nhieàu keát quaû tìm
37
VÍ DỤ : HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM TRÊN TRANG
GOOGLE: WWW.GOOGLE.COM.VN
38
VÍ Dụ : HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM TRÊN NÂNG
CAO TRÊN TRANG GOOGLE
39
 Vì
sao phaûi ñaùnh giaù thoâng tin treân Internet?

Web laø moät “phöông tieän töï xuaát baûn” khoâng phaûi laø
moät “aán phaåm ñöôïc ñaùnh giaù”

Web khoâng phaûi laø moät thö vieän vaø chaát löôïng caùc
trang web khaùc nhau

Khoâng coù moät toå chöùc naøo chòu traùch nhieäm veà tính
chính xaùc cuûa thoâng tin treân Internet
40
TIEÂU CHÍ ÑAÙNH GIAÙ: TAÙC GIAÛ
Ai laø taùc giaû trang web? laø trang web caù nhaân?
 Xem URL ñeå tìm manh moái (%,~)
- Xem URL ñeå ñoaùn toå chöùc sôû höõu trang web
- Xem Domain name? (.edu, gov, .com, .org)
 Thoâng tin caù nhaân cuûa taùc giaû
 Thoâng tin veà nhaø taøi trôï trang web
- Toå chöùc taøi trôï coù thích hôïp vôùi ñeà taøi cuûa
trang web?

41








Muïc ñích cuûa web site
Thoâng baùo, thuyeát phuïc, kinh doanh, giaûi trí
Ñoái töôïng muïc tieâu
Nhaø khoa hoïc, sinh vieân, treû em
Quan ñieåm
Trình baøy caû 2 maët cuûa moät vaán ñeà
Trình baøy moät caùch coâng baèng
Lieân keát vôùi caùc web site trình baøy nhöõng quan
ñieåm khaùc
42

Tính chính xaùc

Danh saùch taøi lieâu tham khaûo/trích daãn
Lieân keát ñeán caùc nguoàn taøi lieäu khaùc veà cuøng ñeà taøi


Ñöôïc caùc site coù uy tín lieân keát
 Link
search (Google, AltaVista)

Deã daøng söû duïng

Caáu truùc chaët cheõ vaø caùch vieát roõ raøng
Caùc lieân keát ñöôïc caäp nhaät

43



Web site coù bao quaùt vaán ñeà quan taâm?
Web site coù phuø hôïp vôùi yeâu caàu tin?
Noäi dung web site coù saùt vôùi muïc ñích/muïc tieâu cuûa web site?



Thôøi gian web site ñöôïc taïo laäp?
Thôøi gian ñöôïc caäp nhaät laàn cuoái?
Möùc ñoä caäp nhaät coù phuø hôïp vôùi muïc ñích söû
duïng?
44

Toång hôïp caùc tieâu chí ñaùnh giaù vaø quyeát ñònh website coù phuø
hôïp vôùi muïc ñích nghieân cöùu?
Baøi taäp: Tìm thông tin treân Internet
 Choïn moät chủ đề
 Söû duïng caùc coâng cuï tìm kieám ñeå tìm chủ đề ñaõ choïn:
1. Quoác ca cuûa CHND Trung Hoa: teân baøi haùt vaø taùc giaû?
2. Hieän nay Vieät Nam coù bao nhieâu km ñöôøng boä?
3. Ai laø vua cuûa Vieät Nam naêm 1010?

45
46
47

similar documents