Chuong 1 GV

Report
Chương 1
NHẬP MÔN
HÀNH VI TỔ CHỨC
GV: TS.GVC PHAN THÒ MINH CHAÂU
E.mail: [email protected]
Một người phụ nữ hàng ngày đi bán vé số để nuôi gia đình, tính
tình thân thiện, vui vẻ nên chị đã có nhiều khách hàng quen, trong
số đó có anh Tuấn là người đã nhiều lần mua giúp chị những tờ vé
số vào những ngày mua bán ế ẩm. Nhiều khi chị “cầu cứu” và anh
cũng đồng ý mua giúp những tờ vé số cuối ngày mà chị chưa bán
được và việc mua bán này cũng chỉ trao đổi qua điện thoại, chiều
về anh mới ghé ngang dò vé số và trả tiền.
Vào một chiều nọ, khi giờ xổ số đã gần đến mà vé vẫn còn quá
nhiều , chị điện thoai mời anh mua một lô vé số mà chị bảo là số
rất đẹp, anh đồng ý và hứa chiều sẽ đến dò vé số và trả tiền. Chiều
hôm đó khi đài đã công bố kết quả xổ số, chị đã dò giúp anh và
giật mình vì trong 20 tấm vé số đó, đã có nhiều vé trúng và tổng số
tiền trúng thưởng lên tới 6,6 tỷ đồng.
Câu hỏi:
1. Theo em, người phụ nữ này sẽ hành động như thế nào?
2. Hành động đó xuất phát trên cơ sở nào?
“Hồi
đó tới giờ tôi bán vé số bị
ế, anh Tuấn mua ủng hộ dù
không trúng vẫn trả tiền đầy
đủ
Mấy tờ vé số này ảnh
chưa trả tiền, trúng hay
trật cũng là của ảnh, tôi
mà không trả thì thiên hạ
coi tôi ra gì nữa!”
Chị Phạm Thị Lành
Bán thiếu “bằng miệng” 20 tờ vé số cho một khách quen, đến khi số vé này
trúng giải lên tới 6,6 tỉ đồng, người bán vé số nghèo vẫn giao đủ số vé cho
người trúng.
Mục tiêu học tập :
1. Hiểu được vai trò của nhà quản trị trong tổ chức
2. Nắm vững khái niệm và cách tiếp cận môn hành vi tổ chức
3. Hiểu được tầm quan trọng của việc nghiên cứu hành vi tổ chức
4. Hiểu rõ các phương pháp nghiên cứu môn hành vi tổ chức
NỘI DUNG
1
Nhà quản trị và các vai trò của nhà quản trị
2
Vai trò của con người trong hoạt động quản trị
3
Khái niệm và các tiếp cận về hành vi tổ chức
4
Sự cần thiết của nghiên cứu hành vi tổ chức
5
Những khoa học đóng góp vào môn hành vi tổ chức
6
Phương pháp nghiên cứu của hành vi tổ chức
7
Những thách thức của hành vi tổ chức trong môi
trường toàn cầu
8
Câu hỏi ôn tập & thảo luận
1.1 Nhà quản trị và các vai trò của
nhà quản trị
 Tổ chức là tập hợp có hệ thống của
con người nhằm thực hiện những
mục tiêu nhất định.
 3 đặc tính chung
1. Có mục đích tồn tại (cụ thể hoá thành
các mục tiêu)
2. Có nhiều người (>=2)
3. Có cơ cấu xác định (thể hiện bằng tính
kỷ luật và các chuẩn mực)
1.1 Nhà quản trị và các vai trò của
nhà quản trị
 Nhà quản trị là những người có quyền
điều hành và ra lệnh cho những người
khác, và phải chịu trách nhiệm trước
kết quả công việc của những người đó

1.
2.
3.
3 cấp quản trị
Cấp cao
Cấp giữa
Cấp thấp
 Hành vi của họ ra sao?
1.1 Nhà quản trị và các vai trò của
nhà quản trị
1. Kỹ năng tư duy (nhận thức) : khả
năng phân tích thông tin, nhận
diện bản chất vấn đề, đề ra những
giải pháp hợp lý.
2. Kỹ năng nhân sự : nghệ thuật phát
hiện, thu phục và sử dụng con
người.
3. Kỹ năng kỹ thuật : mức độ am hiểu
nghề nghiệp và nắm bắt các kỹ
năng cần thiết trong công việc.
1.1 Nhà quản trị và các vai trò của
nhà quản trị
Người đại diện
Quan hệ nhân sự
Người lãnh đạo
Người liên lạc
Tiếp nhận thông tin
Vai trò thông tin
Phổ biến thông tin
Truyền đạt thông tin
Doanh nhân
Vai trò quyết định
Giải quyết xung đột
Phân phối tài nguyên
Thương thuyết
1.2 Vai trò của con người trong
hoạt động quản trị
• Là chủ thể của hoạt động quản trị
1. Sáng tạo và thực hiện những công việc
cụ thể hướng tới mục tiêu
2. Quyết định giải quyết các vấn đề
• Là đối tượng của quản trị
1. Chịu sự tác động của quản trị
2. Thực hiện các tương tác trong tổ chức
và xã hội
 Là yếu tố quyết định trong tất cả các
hoạt động quản trị
1.3 Khái niệm và các tiếp cận về
hành vi tổ chức
 Hành vi tổ chức là khoa học nghiên cứu hành vi
của con người trong công việc (tại nơi làm việc)
 Hành vi tổ chức là khoa học nghiên cứu hành vi
của con người tại nơi làm việc, sự tác động ảnh
hưởng giữa con người và tổ chức nhằm HiỂU
VÀ DỰ ĐOÁN HÀNH VI CỦA CON NGƯỜI
trong tổ chức.
 Hành vi tổ chức là lĩnh vực nghiên cứu giúp tìm
hiểu những tác động của hành vi cá nhân,
nhóm và cơ cấu trong tổ chức để từ đó cải
thiện hiệu quả làm việc của tổ chức
1.3 Khái niệm và các tiếp cận
về hành vi tổ chức
Hành vi tổ chức là một ngành khoa học
nghiên cứu về những ảnh hưởng của cá
nhân, nhóm và tổ chức đến hành vi với
mục đích là áp dụng những kiến thức
này vào việc nâng cao hiệu quả làm việc
của tổ chức.
Đối tượng nghiên cứu của Hành vi tổ
chức là gì?
1.3 Khái niệm và các tiếp cận về
hành vi tổ chức
Hành vi tổ chức
nghiên cứu hành
vi trên cả 3 cấp
độ trong một thể
thống nhất
Tổ chức
Nhóm
Cá nhân
1.3 Khái niệm và các tiếp cận về
hành vi tổ chức
Chức năng giải thích : lý giải các
hành vi của cá nhân, nhóm, tổ
chức trong sự tương tác với nhau
Chức năng dự đoán : dự đoán
những kết cục sau các hành động
nhất định nào đó
Chức năng kiểm soát : tìm cách
điều chỉnh hành vi cá nhân, nhóm
hay tổ chức theo các mục tiêu đề ra
1.4 Sự cần thiết của nghiên cứu
hành vi tổ chức
Sự thành công của tổ chức
1. Là một quá trình làm việc với con người
2. Bên cạnh những nguyên tắc cơ bản là
những biến số liên quan con người
3. Hành động của nhóm người diễn ra
phức tạp  “lợi ích nhóm”
 Nghiên cứu hành vi tổ chức là nghiên
cứu, giải thích và dự đoán hành vi con
người trong bối cảnh tổ chức.
1.4 Sự cần thiết của nghiên cứu
hành vi tổ chức
1
2
3
• Hiểu được hành vi cá nhân trong tổ chức
• Dự đoán hành vi cá nhân
• Thay đổi hành vi theo mong đợi trong tổ chức.
1.5 Những khoa học đóng góp
vào môn hành vi tổ chức
Tâm lý học
tính cách, nhận thức,
động viên, sự thoả mãn,…
Cá nhân
nhóm, xung đột,
văn hóa tổ chức
Thay đổi hành vi, thái độ khi
ở trong nhóm
Chính trị học
Nhóm
Xung đột, Quyền lực
Quan hệ chính trị
Tổ chức
Nhân chủng học
Những giá trị, Những thái độ
Văn hóa, …
Hành vi
tổ chức
1.6 Phương pháp nghiên cứu của
hành vi tổ chức
Phương pháp
Quan sát
•
•
•
•
Dễ thực hiện
Nhanh chóng,
thông tin Phong phú
Dễ ngộ nhân, thiên vị
Nghiên cứu
tương quan (bảng
hỏi, phỏng vấn …)
• Độ tin cậy cao
• Chỉ ra các mối quan
hệ
• Xác định được các
biến liên quan
Nghiên cứu thực
nghiệm
• Chỉ ra nguyên nhân
• Độ chính xác cao
• Khả năng thiết kế
nghiên cứu đa dạng
1.7 Những thách thức của Hành vi
TC trong môi trường toàn cầu
•
•
•
•
Áp lực Kinh tế của toàn cầu hóa
Môi trường đa văn hóa trong quản trị
Nhu cầu khách hàng tăng cao
Đối mặt với “tính chất tạm thời” của môi
trường thay đổi
• “Chất lượng cuộc sống” – cân bằng giữa
công việc và cuộc sống của nhân viên
• Môi trường làm việc tích cực, thách thức
• Hành vi đạo đức ngày càng được chú
trọng
Câu hỏi ôn tập
1. Hành vi tổ chức là gì? Tại sao nó cần phải được nghiên
cứu nghiêm túc?
2. Đối tượng nghiên cứu của hành vi tổ chức là gì?
3. Trong các khoa học tác động đến hành vi tổ chức bạn
đánh giá cao vai trò của khoa học nào ? Tại sao?
4. Phương pháp nghiên cứu hành vi tổ chức nên sử dụng
như thế nào?
5. Trong các thách thức của hành vi tổ chức trong nền kinh tế
hội nhập, bạn quan tâm đến thách thức nào? Tại sao?
ĐỀ TÀI THẢO LUẬN
Mở rộng khái niệm và phạm vi nghiên cứu
1. Tại sao môn Hành vi tổ chức
ngày càng trở nên quan trọng
đối với các tổ chức, nhất là các
doanh nghiệp ?
2. Hành vi tổ chức của các tổ chức
phương tây và các tổ chức
Phương Đông có sự giống nhau
và khác nhau như thế nào?
GHI NHỚ
Những vấn đề cơ bản
Tại sao phải
nghiên cứu
hành vi tổ
chức ?
Hành vi tổ
chức là gì?
Những thách
thức của hành vi
tổ chức trong
môi trường hội
nhập là gì?
NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN
Sau buổi học chương 1
Ôn lại nội
dung lý
thuyết đã học
Giải đáp
những vấn
đề gv đặt ra
Thảo luận
những vấn
đề phát sinh
Cảm ơn sự theo
dõi của bạn !
Your Logo

similar documents