Resource Centres for Rare oral Diseases

Report
Odontologisk Videncenter, Århus Universitetshospital og Rigshospital
TNL’s Udviklingsdag
Odense 9.10.2010
Rapport fra de Odontologiske Videncentre 2002-2009
hvad kan vi bruge centrene til ?
Jette Daugaard-Jensen og Hans Gjørup
Odontologisk Videncenter, Århus Universitetshospital og Rigshospital
2001 Lov om Tandpleje (§6b, 6c)
2006 Sundhedsloven (§162, 163)
Odontologisk Videncenter, Århus Universitetshospital og Rigshospital
TAKO-centret, Oslo
MUN-H-Centret,
Göteborg
Kompetenscenter,
Jönköping
Aarhus, København
Odontologicenter, Umeå
Odontologisk Videncenter, Århus Universitetshospital og Rigshospital
Hvem kan henvises:
Odontologiske diagnoser (GruppeA):
Børn og unge med odontologiske
lidelser, der ubehandlet medfører
varige funktionsnedsættelser (§ 162)
 Tanddannelsesforstyrrelser
 Frembruds – og fældnings
problemer
 Agenesi af mindst 13 tænder
Medicinske diagnoser (Gruppe B): Patienter med sjældne, medfødte tilstande
og handicap, og vidtgående odontologiske problemer, der relaterer sig til
grundsygdommen (§163)
Odontologisk Videncenter, Århus Universitetshospital og Rigshospital
Antal henvisninger 2002-2009
160
140
120
100
Aarhus
80
Copenhagen
60
40
20
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Odontologisk Videncenter, Århus Universitetshospital og Rigshospital
Odontologisk Videncenter, Århus Universitetshospital og Rigshospital
Materiale: 1290 personer henvist i 2002-2009
Gennemsnitsalder: 12 år 6 mdr (6 mdr-73 år)
Mand/kvinde ratio: 1.06
Gruppe A:
553 personer med sjældne, medfødte odontologiske
diagnoser
Gruppe B:
737 personer med sjældne, medfødte medicinske
tilstande samt vidtgående odontologiske problemer,
der relaterer sig til grundsygdommen (§163).
70-80 forskellige medicinske diagnoser er repræsenteret
i denne gruppe.
Odontologisk Videncenter, Århus Universitetshospital og Rigshospital
Odontologisk Videncenter, Århus Universitetshospital og Rigshospital
90
Hyppigst henviste odontologiske diagnoser
i perioden 2002-09
80
70
60
50
40
30
Female
20
10
0
Gruppe A= 553 personer
Male
Odontologisk Videncenter, Århus Universitetshospital og Rigshospital
Hyppigst henviste medicinske diagnoser i perioden 2002-09
60
50
40
30
20
10
0
Gruppe B= 737 personer
Female
Male
Odontologisk Videncenter, Århus Universitetshospital og Rigshospital
Hvad kan vi bruge centrene til ?
Indsamle erfaringer og viden om behandling
af sjældne odontologiske tilstande.
Uredning, diagnostik og behandlingsplan
evt. behandling i regi af Videncentret
 Konsultativ virksomhed
Oprettelse af videndatabase
 Formidling af viden
Odontologisk Videncenter, Århus Universitetshospital og Rigshospital
Oligodontia
16 år gammel dreng med
agensi af 22 permanente
tænder
Odontologisk Videncenter, Århus Universitetshospital og Rigshospital
Temporær, fibre-forstærket komposite bro til
genopbygning af :
• Occlusion / funktion
• Selvtillid / livskvalitet
Odontologisk Videncenter, Århus Universitetshospital og Rigshospital
Hypohydrotisk ektodermal dysplasi
• 6 år –implantater i underkæben
• 11 år – Implantater i overkæben
Odontologisk Videncenter, Århus Universitetshospital og Rigshospital
Amelogenesis Imperfecta –
Odontologisk Videncenter, Århus Universitetshospital og Rigshospital
Amelogenesis Imperfecta – hypocalcifications type
Dreng 14 år
Odontologisk Videncenter, Århus Universitetshospital og Rigshospital
Forskningsaktiviteter:
• Phd.projekter
• Genetisk udredning af Amelogenesis Imperfecta
Hypocalcifikations type –familiestudie
• Samarbejde med medicinerne om undersøgelse af
patienter med Hypofosfatæmisk Rhakitis,
Osteogenesis Imperfecta , Møbius syndrom
• Udvikling af Traumedatabasen
• Sekundær retention af molarer – mutationsstudie
• Eruptionsanomalier
Odontologisk Videncenter, Århus Universitetshospital og Rigshospital
Konklusion:
• Centralisering af patienter med specielle behov for
behandling giver betydelig øget mulighed for et mere
ensartet og kvalitativt tilbud om diagnostik,
udredning, behandling og opfølgende evaluering
(kvalitetssikring) til gavn for patienterne.
• Centralisering øger mulighed for indsamling af
viden og erfaring om sjældne tilstande, en viden som
patienter, andre sundhedspersoner og politikere kan
have gavn af.
Dennisfor
the Menace
Tak
opmærksomheden
"It doesn't matter that you lost a
tooth, Joey it's only a demo!"

similar documents