Zarar Tespit Sunum İndir

Report
 Doğal afetler gerçekleştiğinde kamu kurum ve
kuruluşlar olarak çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.
 Bu çalışmalardan bir kısmı afet gerçekleştiği andan itibaren,
bir kısmı ise arama-kurtarma çalışmaları bittikten sonra gerçekleşir.
 Arama-kurtarma çalışmalarından sonra gerçekleştirilen çalışmalardan birisi
de zarar tespit çalışmalarıdır.
 Bu çalışmaların koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesi için Defterdarlık
başkanlığında 15 destek çözüm ortağı toplanarak bir hizmet grubu çalıştayı
gerçekleştirilmektedir.
1
AFET VE ACİL DURUM MÜDAHALE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
Zarar tespit hizmetleri için Maliye Bakanlığı,
tarafından ulusal düzeyde hazırlık yapılır.
MADDE 24:
Maliye Bakanlığı, zarar tespit hizmet grubu ana
çözüm ortağıdır. İlgili kurum ve kuruluşların katkısıyla afet ve acil durumların
sebep olduğu zararların mali ve iktisadi boyutunun tespitinden sorumludur.
MADDE 27:
MADDE 28:
(18) Afet sonrası, Maliye Bakanlığı tarafından mali analiz raporu
hazırlanır
2
 Zarar tespit çalışmaları için Defterdarlık başkanlığında 15 destek çözüm
ortağı toplanmaktadır. Bunlar şöyledir:
ZARAR TESPİT HİZMET GRUBU
GRUP BAŞKANI
Elazığ
Defterdarlığı
Elazığ Defterdarı
Erdoğan YILDIRANER
3
1.Bil.San.ve Tek.İl.Müd.
2.SGK İl Müdürlüğü
3.FEDAŞ
4.Gıda Tar.ve Hay.İl.Müd.
5. Fırat Kalkınma Ajansı
6.Ticaret İl Müdürlüğü
7.Sağlık İl Müdürlüğü
8.Kültür Müdürlüğü
9.Çevre ve Şeh.İl.Müd.
10. TCDD Gar Müd.
11.AKSAdoğalgaz
12.DSİ
13.Telekom Müd.
14.TCK 8. Bölge Müd.
15.Milli Eğt.Müdürlüğü
 Doğal afet gerçekleştikten 72 saat sonra, zarar tespit hizmet grubu
çalışmalarına başlar.
 Bu çalışmalar için destek çözüm ortaklarının
her birinden 3’er personel görevlendirilir.
 Zarar tespit hizmet grubu 24 saat çalışma
prensipli olmak üzere 3 vardiya halinde çalışır.
4
TAŞINIR
TARIM ARAZİSİ
TAŞINMAZ
Ticari-Sınai İşletmeler
ALYAPI-ÜSTYAPI
Diğerleri
5
DİĞERLERİ
 Afet sonrası zarar tespit çalışma gruplarının çalışma aşamaları şöyledir:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Toplanma
Zarar Tespit Hizmet grubu sekreteryasının oluşturulması
İlk durum zarar tespiti ve raporlama
Görev yerine intikal ve zarar tespit çalışmaları
Haberleşme sistemleri
Raporlama usulleri
6
 Afet meydana geldikten sonra hizmet grubunda görevli ana
çözüm ortağı olan Defterdarlık görevli personelleri çağrı
beklemeksizin toplanma merkezi olarak belirlenen İl Afet
ve Acil Durum Müdürlüğünde veya Defterdarlık Hizmet
Binası bahçesinde toplanacaktır.
 Ana çözüm ortağı personelleri toplandıktan sonra hizmet
grubunda görevli destek çözüm ortağı personellerin
organize edilmesi sağlanacaktır.
7
 İntikali sağlanan hizmet grubunun kalıcı sekretarya konteyneri kuruluncaya
kadar geçici olarak konuşlanma bölgesinde sekretarya için
çalışma alanı düzenlenir.
 Hizmet grubunun hem merkez hem de saha ile
irtibatını sağlayıp gerekli raporları almak,
derlemek ve göndermekten sorumlu olacak
hizmet grubu personelinden oluşturulacaktır.
8
 Afet meydana geldikten sonra hizmet gruplarının
konuşlanma alanına gelmesiyle birlikte ekiplerin
idari personelleri içerisinden seçilen veri giriş
personeli ilk durum tespitini yapmak için kayıt
tutmaya başlar.
 Raporlama usullerinde tanımlanan vardiyalı
saatlik, günlük, haftalık ve aylık periyotlarla
raporların
ilgili
hizmet
gruplarına
gönderilmesinin takiplerini yapar.
9
 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde veya Defterdarlık Hizmet Binası
bahçesinde
toplandıktan sonra ekip ve ekipmanların zarar tespit
çalışmalarının yapılacağı alanlara intikali sağlanacaktır.
 İhtiyaç duyulduğu takdirde Nakliye Hizmet
grubundan konuyla ilgili destek alınacaktır.
 Hizmet Grubunda görev alan personellerin
görev yerine intikali sonrasında plana uygun olarak
müdahale çalışmalarına başlanır.
10
 Zarar Tespit Hizmet Grubu haberleşme sistemi olarak öncelikle GSM
hatları kullanılacaktır.
 Eğer GSM hatları elverişli değilse telsiz sistemi kullanılacaktır.
 Doküman bilgileri için de öncelikle
e-mail üzerinden haberleşme sağlanılacaktır.
 Eğer internet hatları elverişli değil ise faks ile haberleşme sağlanılacaktır.
 Faks ile de haberleşme sağlanamazsa, kurye ile haberleşme sağlanılacaktır
11
 Zarar tespit hizmet grubunda bilgi akışı ile
ilgilenecek bir personel görevlendirilmesi gerekmektedir.
 Bu personel diğer ekiplerle de koordineli bir şekilde
çalışabilecek niteliğe sahip olmalıdır.
 Bu bilgi akışı ve koordineli çalışmalar sonrasında zarar tespit raporu
tamamlanır.
12
 Yapı denetimini arttırmak
 Doğal afet sonrası kayıpların telafi edilmesi için,
daha öncesinde yapılabilecek sigortaları özendirmek..
(örn: dask, zds, targem, işyeri sigortası)
 Toplumu doğal afetlerin öncesinde ve sonrasında
yapılabilecekler hakkında bilgilendirmek, bilinçlendirmek.
 Kamu spotlarını çoğaltmak
 Doğal afetler olmadan önce hizmet grupları ile sık sık toplantılar yapmak
13

similar documents