præsentation om migration

Report
Mexicansk migration til U.S.A.
Problemformulering:
Hvordan påvirker den mexicanske migration det amerikanske
samfund – politisk såvel som kulturelt og hvilken indflydelse har
denne migration på de mexicanske immigranter rent
identitetsmæssigt?
Konklusion:
Mexicanerne er en integreret og essentiel del af USA’s økonomiske
og politiske system, men mangler stadig at blive det socialt.
Denne følelse af at være marginaliseret andenrangsborger,
kommer til udtryk i mange af latinoforfatternes tekster . Desuden
påtager mange immigranter sig den ”rene identitet”, da de ikke
føler sig velkomne i det amerikanske samfund.
Anvendelse af fagenes fakulteter
Engelsk
Samfundsfag
Biografisk tilgangsmåde
Empiri (iagttagelser, data og
kilder)
Teori (faktorer, strategier,
identitetsbegreber)
Socialhistorisk tilgangsmåde
Psykoanalytisk tilgangsmåde
Kvalitativ metode
Kvantitativ metode
Samfundsmæssige faktorer der ligger til grund for migrationen:
•
•
Push-faktorer: Lav levestandard, økonomisk ustabilitet og udbredt fattigdom.
50 % af mexicanerne lever for under 1 $ om dagen. Dårlig sanitet og
sygdomme. Samtidig oplevede mange Latinamerikanske lande borgerkrige og
diktaturer i 1970’erne
Pull-faktorer: Mulighed for arbejde. Mulighed for at vedligeholde
familierelationer. USA ligger lettilgængeligt fra Mexico. Residual
velfærdsmodel, der giver gode økonomiske muligheder. Pluralistisk
integrationsstrategi (the melting pot). ”The Americano Dream”
”For Mexican immigrants the ties of family and religious faith are often more compelling
than national allegiance”
”Mrs. Rodríguez was never drawn to Texas by an American Dream. She was driven to leave
Mexico by the pain of the past”
Immigranternes samfundsmæssige situation:
Tekst-analyse:
• ”The Somebody” af Danny Santiago: Hovedpersonen Chato er opvokset i
en ghetto i Los Angeles. Han er bandemedlem og er blevet ”udsat” for
frivillig segregering. Som følge deraf, har han et etnocentrisk syn på
hans omgivelser og han har en ”ren identitet”.
• ”We Would Like You to Know” af Ana Castillo: Et digt rettet mod
amerikanerne. Hun maner fordommene til jorden. Hun gør sig til
talsmand for alle latinoerne. Digtet er skrevet på engelsk og ikke spansk
og herved bevisliggør hun, at mange latinoer også besidder ”bindestregsidentiteten”.
Diskussion af eksperternes og politikernes synspunkter
Samuel P. Huntington
”Mexican Americans feel increasingly
comfortable with their own culture
often contemptuous of American
culture”.
“The melting pot” – “Vegetable soup”
Gregory Rodriguez
”It is the irrational fear of the ”undesirable
other” that has always been – and
continues to be - the greatest threat to
American national unity”
Samuel P. Huntington’s udtalelser er imod
den amerikanske ideologi og vil ikke
fremme assimilering, som han ønsker.
A country built by immigrants will fail to
function without them.
Hvordan skal konflikten løses?
Republikanske Bill Frits mener,
at et 1125 km langt hegn vil
sikre den nationale sikkerhed.
Forslag om at illegale
immigranter skal melde sig selv,
de skal derefter betale bøder,
men får mulighed for ”Dual
citizenship”.
Immigranterne er nyttige i
tilfælde af økonomisk opsving –
”If you’re going to ramp
businesses up quickly, where are
you going to get the workers”?
Perspektivering
AT 5 ”Identitetsdannelse i det senmoderne samfund”
Hvordan ens identitet skabes af ydre omstændigheder, som bl.a.
globalisering. Hvordan narcissismeteorien passer på folk i
postmodernistiske samfund.
Danskfaglige – og samfundsfaglige metoder og teorier.

similar documents