Sunumu indirmek için tıklayın

Report
Raporlama ve İş Zekası Çözüm Platformu
• Kurumsal Raporlama ve Analiz,
• İş Zekası ve Stratejik Yönetim
Uygulamaları,
• Karneleme, KPI,
• Veri Madenciliği, ETL,
• Uygulama Geliştirme.
Dataruler Veri Madenciliği ve
İş Zekası uygulamalarında
uçtan uca çözüm üretmeye
imkan sağlayan,
geliştirilebilir, esnek ve
kullanımı kolay çözüm
platformları sunmaktadır.
Dataruler, Ar-Ge desteği ile
yenilikçilik özelliğini
ispatlamış % 100 yerli bir
yazılımdır.
Çözüm Platformları
Dataruler platformları,
herhangi bir veri kaynağına
konnektör alt yapısı ile entegre
olacak,
bu kaynaklardaki verileri
keşfettirecek, toplayacak, ıslah
Bilgi Sistemleri Üzerinde
Veri Toplama, Veri Analizleri ve
Raporlama
Çözüm Platformları
ettirecek,
analize elverişli hale getirilen verileri
ileri düzey analiz araç ve
yetenekleriyle analiz edecek,
analiz sonuçlarını kullanıcılara ve
hedef kitleye çok farklı format, ortam
ve görsellerle sunacak yetenek ve
araçlara sahiptir.
esnek ve geliştirilebilir platformlar
Dataruler veri toplama, analiz ve
raporlama ana fonksiyonlarını
Dataruler, bilgi sistemlerine entegre,
 veri toplama,
 veri analizleri,
 raporlama
fonksiyonlarının yerine getirilmesinde
esnek ve geliştirilebilir platform ve
araçlar sunmaktadır.
çok esnek bir yapıda dizayn
edebilecek,
dizayn edilen bu yapının yeni
ihtiyaç ve durumlara göre
revizyonunu ve geliştirilmesini
sağlayacak,
sürükle-bırak teknolojik alt
yapısıyla yazılım uzmanı
olmayanların rahatlıkla öğrenip
kullanabileceği bir yapı ve araçlar
sunmaktadır.
Dataruler kurumların bilgi
kaynakları üzerinde, bilgi
kaynaklarındaki verilerden bilgiye
geçiş sürecinin bütün aşamalarını
kapsayacak araçlarıyla,
kurumların bilgi sistemlerine ve
veri varlıklarına değer katmakta,
kurum hafızası olan verileri karar
destek sistemi olarak karar
mercilerine sunmakta,
kurum bilgi sistemindeki eksiklik ve
boşlukları doldurabilecek modüller
geliştirme yetenekleriyle yeni
yatırıma gitmeden bilgi sistemi
yatırımlarını, kullanım becerileri ve
veri değerlerini korumaktadır.
Veri Kaynakları
Çıktılar
Dataruler raporlama çözümlerinin
ana bilgi kaynağı kurumlardaki
mevcut bilgi sistemleridir.
Dataruler çözüm platformlarında
bu veri tabanlarına konnektörler alt
yapısıyla bağlanarak, ihtiyaç
duyulan kayıtların kopyası (veri
ambarları – datamartlar)
oluşturulmaktadır.
Dataruler raporlama ve analiz
araçlarıyla veri ambarlarının
sağladığı veriler kullanılarak
raporlar, karar alma modelleri ve
işletme performans göstergeleri
oluşturulur.
Veri Kaynakları Etkileşim Sistemleri
Dataruler, Veri madenciliği ve İş
Zekası uygulamasının üç ana
bileşeninden birincisi olan “Veri
•
•
Harici Veri Kaynaklarıyla Etkileşim Sistemleri
– Veritabanı Erişim Aracı
– Farklı Kaynaklara Ulaşım Sistemleri
• XML Veri Kaynağı Sistemi
• OCR Veri Kaynakları Yönetim Sistemi
• Tarayıcı Kaynakları Dönüşüm Sistemi
• PDF Çevirici Uygulaması
• Uygulama Yazılımları Bağlantı Sistemleri
– Spesifik Transfer Sistemleri
Dahili Veri Giriş Sistemleri
– Form Editörü
– Parametre Giriş Sistemi
– Spread Sheet Veri Giriş Sistemi
Kaynaklarıyla Etkileşim
Sistemleri”ne sahiptir.
Bu sistem içerisinde farklı
uygulama yazılımlarının ürettiği
ve farklı ortamlarda bulunan
verilere ulaşmak mümkün
olduğu gibi; Dataruler
platformunda kullanıcıların veri
girişlerini sağlayacak formları
oluşturmaya yönelik “Dahili
Veri Giriş Sistemleri” alt yapısı
da mevcuttur.
Veri Yönetim Sistemleri-ETL
Dataruler, Veri madenciliği ve İş
Zekası uygulamasının üç ana
bileşeninden ikincisi olan “Veri
•
•
•
•
•
•
Veri Keşfi
Zengin Query Oluşturma Sistemleri,
Veri Birleştirme (Data union),
Default yada Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar,
Özel Veri İşleme Sistemleri,
İşlem Nodları
– . Net Kod Editörü
– Dosya Çalıştırma İşlem Aracı
– Görev Tanımlama İşlem Aracı
• Hedef Tablo Oluşturma.
• Aktarım Komutları
Yönetim Sistemleri” ve “ETL”
noktasında çok güçlü araçlara
sahiptir.
Verilerin yönetimi ve veri
trafiğinin koordinasyonu
araçlarıyla bütün süreç otomatize
edilmekte,
Diğer dış veri yönetim sistemleri
ve Dataruler platformunda
oluşturulan veri yönetim araçları
senkron bir şekilde bilgi
sisteminin bir prosesi olarak ortak
bir amaç için kullanılarak sinerjik
bir yapı oluşturulabilmektedir.
Kullanıcı Etkileşim Sistemleri
• OLAP Analizleri
• Hesap Tablosu Uygulamalarının Sunum Ortamı Olarak
Kullanılması
• Powerpoint Sunumları
• Rapor Oluşturma Sistemleri
• Bilgilendirme Sistemleri
–
–
–
–
Faks Nodu
Mail Nodu
SMS Nodu
Kurumlar Bildirge Nodları
• Dashboardlar
• Yönetilebilir Uygulamalar ve Arayüzleri
• Ad-Hoc Raporlamalar
Dataruler, Veri madenciliği ve İş
Zekası uygulamasının üç ana
bileşeninden üçüncüsü “Kullanıcı
Etkileşim Sistemleridir”. Yani oluşan
analiz sonuçlarının son kullanıcılara
hangi araçlar kullanılarak, nasıl bir
formatta ve içerikte hazırlanacağı alt
yapılarıdır.
Dataruler esnek yapısıyla veri
işleme ve sunun yazılım ve
komponentleriyle kolay entegrasyon
sağlayarak bu yazılım ve
komponenetlerin yeteneklerini
çözüm sürecine entegre etmektedir.
Bu yapı ilgili yazılımlardan tek tek
elde edilebilecek katma değerden çok
daha yüksek katma değerlere
ulaşmaya imkan vermektedir.
Dataruler’ın vitrini olarak
Son Kullanıcı Etkileşim Arayüzleri
nitelendirilebilecek Raportör ile analiz
sonuçları, raporlar ve dashboardlar
hem masaüstü uygulamasında ve hem
de web uygulamasında son kullanıcı
• Raportör (Masaüstü
uygulaması)
• Raportör (Web uygulaması)
• Uygulama Yazılımları Eklentisi
(Exe Uygulaması)
ile buluşturulur.
Bu yapı ile son kullanıcılar istedikleri
sonuçtan o sonucu oluşturan bilgi
derinliklerine ve hesap detaylarına
bütünü kaybetmeden ve bilgi
derinliklerinde boğulmadan
ulaşabilirler.
Ayrıca, herbir çözüm herhangi bir
yazılımdan çalıştırılabilecek bir
program ve komponent olarak
kullanılabilmektedir.
Dataruler çözümleri herhangi bir dış
yazılımda bir raporlama ve analiz
katmanı gibi tasarlanabilir.
Dataruler, karar destek sistemi
çözüm üretiminde kollektif akıl
oluşturan uzmanları aynı platform
üzerinde buluşturarak ortak çalışma
Dataruler’ın veri madenciliği ve iş zekası
çözümlerine yönelik üç yenilikçi yaklaşımı
vardır;
1. Çözüm sayfasının yenilikçi özellikleri
yapmalarına,
uzmanlar ve çalışma ekibinin çözüm
oluşturma aşamaları ve çözüm
algoritmaları için düşünce ve
yorumlarını kaydedebilecekleri
editörler sunarak “yaptığını yaz,
yazdığını uygula” kalite prensibini
2. Kurumsal bilgi sistemlerine değer katma
çözüm süreçlerine uygulama imkanı
3. Çözüm adımlarının dokümantasyonu
Bu uygulama ile gizli bilgiler açık
sunmaktadır.
bilgiye dönüşerek kurumsal bilgi ve
hafıza oluşturulmakta ve kollektif
aklın istifadesine sunulmaktadır.
Dataruler Platformu Bilgi Sistemleri Entegrasyon,
Veri Toplama ve Analizleri Örnek Akış Şeması
Dataruler Platformu İşletme Bilgi Sistemi
Entegrasyonu Akış Şeması
x. Yazılım
y. Yazılım
z. Veri
Kaynağı
DATARULER PLATFORMUNDA
ÇÖZÜMÜN DİZAYNI
İLGİLİ VERİ TABANINA
BAĞLANARAK QUERY’LERİN
OLUŞTURULMASI
QUERY SONUÇLARININ
ÇIKTI TABLOSUNA
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
DATARULER ÇÖZÜM PLATFORMUNDA NOD’LAR İLE ÇÖZÜMÜN DİZAYNI

similar documents