8 Hudba pravěku a přírodních národů ()

Report
Jméno autora: Tomáš Procházka
Datum: 14. 10. 2011
Ročník: 8.
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor: Hudební výchova
Tematický okruh: Dějiny světové artificiální i nonartificiální hudby
Téma: Hudba pravěku a přírodních národů
Metodický list/anotace: prezentace určená k využití pedagogickým pracovníkem při výkladu
(Výstupy: žák zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami; vyhledává souvislosti mezi
hudbou a jinými druhy umění)
Hudba pravěku
a
hudba
přírodních
národů
http://mkdiehl.files.wordpress.com/2010/11/lascauxhuntersjpg.jpg
O hudbě pravěku si
můžeme udělat obrázek
díky archeologickým
vykopávkám a jeskynním
malbám.
http://www.osel.cz/popisek.php?popisek=12437&img=1
245961150.jpg
Paleolitická flétna z kosti supa je
stará 35 000 let.
http://kommitranders.dk/1d/1/nicolai
/swanbone_flutes.jpg
http://manhattaninfidel.com/__oneclick_uploads/2010/11/cavepainting.jpg
http://www.otterspecialistgroup.org/Bulletin/Volume25/Kruuk_200
8_Fig2.jpg
Mezi nástroji doby pravěké najdeme
kostěné píšťaly a flétny, hudební luky,
tlučky, škrabky, chrastidla, rohy,
štěrbinové a blánové bubny.
http://www.haaf.cz/OBR/
HISTORIE/1.jpg
http://www.mamuti.cz/admin
/foto/roh.jpg
http://www.mamuti.cz/a
dmin/foto/bubny2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_ab
bvHARSrt8/S6N_D5PhkI/AAAAAAAAAf4/p
mjejTFAPY4/s1600/Musical
+bow,+Dan,+Ivory+Coast,+p
.151.jpg
http://rgh.cc/albums/userpics/10184/Prehistoric_cave_painting%2C_eastern_Z
imbabwe.jpg
http://www.mamuti.cz/admin
/foto/sterbinovy_beben.jpg
Pravěká hudba mohla vzniknout
napodobováním zvuků přírody, údery
předmětů o sebe, vdechnutím do dutého
předmětu.
Pomocí tance a zpěvu přivolávali pravěcí
lidé dobrý lov, úrodu, zaháněli nemoc.
http://mmhpr.org/ss/ca/eng/g6/images/pd_g6_unit1_ps1.jpg
http://specialcollections.fiu.edu/new_gems/bzl/brazi
l18.jpg
http://images.sciencedaily.com/2008/07/080704130439-large.jpg
http://www.themeshouse.com/hortencioviei
ra/HVimages/268Bizaoraboesticado.jpg
A jak mohla pravěká hudba znít naživo? To sice bez
stroje času nezjistíme, mohli bychom si ale
poslechnout něco z hudby přírodních národů
současnosti či nedávné minulosti. Ta totiž používá
podobné hudební nástroje...
Austrálie
http://www.youtube.com/watch?v=DC9w4KWEgJE
Australští domorodci hrají na
didgeridoo.
http://www.pacificislandtravel.com/australia/ab
out_destin/aboriginals5.gif
http://hatonnspeaksthetruth.files.wordpress.com/2010/01/aboriginaldance.jpg?w=547
http://lucas2012infos.files.wordpress.com/
2011/07/aboriginals.jpg
a ještě jednou Austrálie
Tentokrát s trochou pohybu...
http://www.youtube.com/watch?v=rspN1MUcIOk
Nový Zéland
A speciální bojové tance Maorů...
Účel? Posílit sebe, zastrašit nepřítele!
http://www.youtube.com/watch?v=3BoNmpvkavo
Indiáni Severní Ameriky
http://www.youtube.com/watch?v=ByL0AMdkRqs&feature=related
Afrika
Bubeníci z Burundi. Rytmy k Africe patří dodnes...
http://www.youtube.com/watch?v=orm26nfxaUQ&feature=related
Použité zdroje
Obrázky – vše web [cit. 2011-10-13] :
http://www.osel.cz/popisek.php?popisek=12437&img=1245961150.jpg
http://kommitranders.dk/1d/1/nicolai/swanbone_flutes.jpg
http://www.haaf.cz/view.php?cisloclanku=2007060603
http://www.otterspecialistgroup.org/Bulletin/Volume25/Kruuk_2008.html
http://mkdiehl.wordpress.com/2010/11/09/
http://www.mamuti.cz/experimenty/hudba.aspx
http://www.kvitters.com/search/eastern%20Zimbabwe
http://manhattaninfidel.com/2010/11/page/2/
http://rockartblog.blogspot.com/2010/03/music-at-rock-art-sites.html
http://mmhpr.org/ss/ca/eng/g6/u1/g6u1_develop.html
http://specialcollections.fiu.edu/new_gems/bzl/index.html
http://www.themeshouse.com/hortenciovieira/hvgallery.html
http://www.google.cz/imgres?q=aboriginals&hl=cs&biw=1280&bih=685&tbm=isch&tbnid=XkT2keypRCYBWM:&imgrefurl=http://
http://lucas2012infos.wordpress.com/2011/07/16/aboriginals-their-flying-shiny-eggs-and-moon-man-tales/
http://www.pacificislandtravel.com/australia/about_destin/aboriginal_citzenship.asp
http://hatonnspeaksthetruth.wordpress.com/2010/01/31/we-are-entering-a-period-of-2000-years-of-light-photon-belt-regarding-the-last-time-thishappened-the-aboriginals-say-%E2%80%9Cmen-were-different-then-we-had-a-bridge-to-the-stars-%E2%80%9D/
Videa:
http://www.youtube.com/watch?v=DC9w4KWEgJE
http://www.youtube.com/watch?v=9lWJ9ZdKsrQ
http://www.youtube.com/watch?v=ByL0AMdkRqs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=orm26nfxaUQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rspN1MUcIOk

similar documents