Denetim planının hazırlanması hakkındaki sunum

Report
Münir Devriş TAMKOÇ
Tıb. Tek.
Denetim faaliyetlerinin
koordinasyonu
 MADDE 50 – (1) Biyosidal ürünlerin, aktif
maddelerinin, temel maddelerinin ve diğer
bileşenlerinin piyasa gözetim ve denetimi için EkXI’deki Biyosidal Ürün Denetim Formu kullanılır.
a) Müdürlük denetimlere ilişkin yıllık bir çalışma
planı hazırlayarak her yılın ilk üç ayı içerisinde
Bakanlığa bildirir.
Denetim faaliyetlerinin
koordinasyonu
b) Müdürlük raporlama yılını takip eden ilk üç ay
içerisinde gerçekleştirdikleri denetimleri içeren yıllık
rapor hazırlayarak Bakanlığa sunar. Müdürlükler
denetim faaliyetlerinin yıllık kayıtlarını tutarlar. Bu
kayıtlar aşağıdaki hususları içerir.
1) Denetlenen firmanın adı,
2) Denetlenen ürünün adı,
3) Ürünün menşei,
4) Denetim bulgularına istinaden alınan önlemler
ve yaptırım kararları.
Denetim Planı
T.C.
………………… Valiliği
Halk Sağlığı Müdürlüğü
………. Yılı Biyosidal Ürünler Denetim Planı
Denetimi
yapacak
birim
Halk
Sağlığı
Müd.
Ocak
I. Ana
Grup
1. Toplum
Sağlığı
II. Ana
Mer.
Grup
2. Toplum
Sağlığı
III. Ana
Mer.
Grup
3. Toplum
Sağlığı
IV. Ana
Mer.
Grup
Aktif
4. Toplum Madde
Sağlığı
İçermeyen
Mer.
Biy.Ürn.
5. Toplum
Sağlığı
I. Ana
Mer.
Grup
Şubat
Mart
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos
Eylül
Aktif
Madde
IV. Ana İçermeyen I. Ana
II. Ana
III. Ana IV. Ana
Grup
Biy.Ürn. Grup
Grup
Grup
Grup
Aktif
Aktif
Madde
Madde
İçermeyen I. Ana
II. Ana
III. Ana IV. Ana İçermeyen
Biy.Ürn. Grup
Grup
Grup
Grup
Biy.Ürn.
Nisan
II. Ana
Grup
III. Ana
Grup
III. Ana
Grup
IV. Ana
Grup
IV. Ana
Grup
Aktif
Madde
İçermeyen I. Ana
Biy.Ürn. Grup
II. Ana
Grup
III. Ana
Grup
Aktif
Madde
İçermeyen I. Ana
Biy.Ürn. Grup
II. Ana
Grup
III. Ana
Grup
I. Ana
Grup
II. Ana
Grup
III. Ana
Grup
II. Ana
Grup
III. Ana
Grup
IV. Ana
Grup
IV. Ana
Grup
Aktif
Madde
İçermeyen I. Ana
Biy.Ürn. Grup
IV. Ana
Grup
I. Ana
Grup
II. Ana
Grup
III. Ana
Grup
II. Ana
Grup
III. Ana
Grup
II. Ana
Grup
III. Ana
Grup
IV. Ana
Grup
Aktif
Madde
İçermeyen
Biy.Ürn.
II. Ana
Grup
III. Ana
Grup
IV. Ana
Grup
Aktif
Madde
İçermeyen I. Ana
Biy.Ürn. Grup
III. Ana
Grup
IV. Ana
Grup
IV. Ana
Grup
Aktif
Madde
İçermeyen I. Ana
Biy.Ürn. Grup
Aktif
Madde
İçermeyen I. Ana
Biy.Ürn. Grup
Aktif
Madde
İçermeyen I. Ana
Biy.Ürn. Grup
IV. Ana
Grup
Aktif
Madde
İçermeyen I. Ana
Biy.Ürn. Grup
II. Ana
Grup
Ekim
Kasım
Aralık
Aktif
Madde
İçermeyen I. Ana
II. Ana
Biy.Ürn. Grup
Grup
II. Ana
Grup
Denetim Planı
NOT
I. Ana
Grup
II. Ana
Grup
III. Ana
Grup
IV. Ana
Grup
Ürün Tipi 1,2,3,4,5
Ürün Tipi 6,7,8,9,10,11,12,13
Ürün Tipi 14,16,18,19
Ürün Tipi 21, 22
Ürün Tipi 15, 17, 23 (Kuş, Balık ve Diğer Omurgalıların kontrolü amacıyla kullanılan ürünler) Kurumumuzca
envantere kaydı yapılmayacaktır. Bu ürünlere ruhsat veya izin verilmeyeceğinden değerlendirilmeyecektir.
Ürün Tipi 20 ise Yönetmelikten çıkartılması nedeni ile değerlendirilmeyecektir.
Her müdürlük üretim yeri miktarı ve ürünlerin piyasaya arz edilmeleri yoğunluğunu
dikkate alarak ay içerisinde kaç defa bu denetimleri yapacağını belirtmesi gerekmektedir.
Denetimi yapan müdürlük ürünlerin illerinde bulunma yoğunluğuna göre denetim
sayısını arttırabilir. Örneğin denetlenilen bölgede IV. Ana grupta yer alan ürünler
bulunmuyor veya çok az bulunuyor ise bununla birlikte yoğunluğu çok olan I. Ana grupta
yer alan ürünler veya III. Ana grupta yer alan ürünler bu grupla birlikte değerlendirilebilir.
Aylık Denetim Raporu
 Piyasa Gözetim ve denetimine çıkan tüm personel
yaptığı denetimlerin uygunluğu veya uygunsuzluğuna
bakmadan denetim formundan elde ettiği bilgileri
aylık denetim formuna işler.
 Elde edilen bilgiler düzenli olarak biten ayın ilk haftası
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na gönderilir.
Aylık Denetim Raporu
T.C.
………………… Valiliği
Halk Sağlığı Müdürlüğü
………. Ayı Biyosidal Ürünler Denetim Raporu
Denetim
Denetim
Denetim Yapılan Ruhsat Yapılan
Sıra Yapılan Ürün
Sahibi Ürünün Denetim
No: İşyeri
Adı
Firma Menşei Şekli
…….
1 Bakkalı
Pasifik
HÜRTO Tarım Yerli
XIN
….
Üretim
Şikayet
Denetim
Yapılan
Analiz, Test
Ürün
veya
Mevzuata
Muayeneye
Uygun
Uygunsuzluğ Gönderildi
mu?
un Nedeni
mi?
Etiket ve
ruhsat bilgisi
Uygun
Yönetmeliğe
Değil
uygun değil Hayır
Denetim
Önlem
Bulgularına Alınan ve
İstinaden Yaptırım
Alınan
Kararları
Güvensizlik Denetimi Denetimi Önlemler ve Uygulanan
Tespit Edildi Yapan
Yapan Yaptırım Ürün
mi?
Personel Kurum Kararları Miktarı
Türkiye İdari para
Halk
cezası,
M.Devriş Sağlığı
toplatma,
Hayır
TAMKOÇ Kurumu imha
2530 Litre
2
Rutin
Toplatma
3
İnternet
Kaza
üzerine
yapılan
denetim
İmha
4
İdari para
cezası
Yıllık Denetim Raporunun
Hazırlanması
 Yapılan denetim sonuçlarının yıl sonunda
değerlendirilmesi ile elde edilen bilgiler bir araya
getirilerek yıl sonunda bir rapor hazırlanır.
 Hazırlanan bu raporda ürünlerin yapılan denetimleri
sonucu istatistikler hazırlanır.
 Hazırlanan istatistikten elde edilen bilgiler bir tablo ile
Kuruma gönderilecek rapor içinde yer alır.
Denetimlerde Uygun /Uygunsuzluk
 Denetimde uygun bulunan ürünlere ait Biyosidal Ürün
Denetim Formları Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna
gönderilmez. Sadece Aylık Denetim Raporuna işlenir.
 Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda
uygunsuzluğun tespit edildiği ürüne ait Biyosidal Ürün
Denetim Formu bir yazı ekinde işlem yapılmak üzere
ürünün okunaklı etiket örnekleri ile Kuruma
gönderilir.

similar documents