Analitik Bütçe Sınıflandırılması Sunumu

Report
ANALİTİK BÜTÇE
SINIFLANDIRMASI
5018 SAYILI KANUNDA BÜTÇE:
“BELİRLİ BİR DÖNEMDEKİ GELİR VE
GİDER TAHMİNLERİ İLE BUNLARIN
UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLARI
GÖSTEREN VE USULÜNE UYGUN
OLARAK YÜRÜRLÜĞE KONULAN
BELGE” OLARAK TANIMLANMIŞTIR.
BÜTÇE KODLAMASI NEDİR?
DEVLET FAALİYETLERİNİN;
- KURUMSAL,
- FONKSİYONEL,
- EKONOMİK,
KRİTERLERE GÖRE SINIFLANDIRILMASIDIR.
ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASININ YAPISI
- HARCAMA VE BORÇ VERMENİN KODLAMASI
*KURUMSAL KODLAMA
*FONKSİYONEL KODLAMA
*FİNANSMAN TİPİ KODLAMA
*EKONOMİK KODLAMA
- GELİRİN KODLAMASI
- AÇIK/FAZLANIN FİNANSMAN KODLAMASI
BÜTÇE KODLARININ GENEL GÖRÜNÜMÜ
KURUMSAL
FONKSİYONEL
FİN. EKONOMİK
I
I
II
III
IV
I
I
00 00 00 00
00
0
0
00
0
00 0
KURUMSAL
FONKSİYONEL
FİN. EKONOMİK
I
I
II
III
IV
I
I
39 01 00 01
09
4
1
00
2
03 5
KURUMSAL
FONKSİYONEL
FİN. EKONOMİK
I
I
II
III
IV
I
I
01
3
2
00
2
01 1
II
II
II
III IV
III IV
III IV
39 01 09 11
II III IV
0
00
II III IV
1
08
II III IV
1
01
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
DÖRT DÜZEYLİ VE SEKİZ HANELİ BİR KODLAMA
BENİMSENMİŞTİR.
-
-
-
BİRİNCİ DÜZEY, BAKANLIKLAR İLE ANAYASAL
OLARAK EŞDEĞER KURUMLARI VE BÜTÇE
TÜRLERİNİ BELİRLEMEKTEDİR.
İKİNCİ DÜZEY, BİRİNCİ DÜZEYDE TANIMLANAN
YÖNETİCİLERE KARŞI DOĞRUDAN SORUMLU
BİRİMLER İLE BÜTÇE TÜRLERİ KAPSAMINDA YER
ALAN KURUMLARI İFADE ETMEKTEDİR.
ÜÇÜNCÜ DÜZEY KODLAR, ANA HİZMET BİRİMLERİ
GİBİ İKİNCİ DÜZEYE BAĞLI BİRİMLERİ KAPSAR
DÖRDÜNCÜ DÜZEY KODLAR,
DESTEK VE LOJİSTİK BİRİMLERİ İLE POLİTİKALARI
UYGULAYAN BİRİMLERİ TANIMLAR.
KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI
01-37 Genel Bütçe
38-39 Yükseköğretim Kurumları
40-41 Özel Bütçeli Kurumlar
42 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
43 Sosyal Güvenlik Kurumları
44-45 İl Özel İdareleri
46-47 Belediyeler
48 Mahalli İdare Birlikleri
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
- DEVLET FAALİYETİNİN TÜRÜNÜ GÖSTERİR.
- DÖRT DÜZEYLİ ALTI HANELİ KOD GRUBUNDAN
OLUŞUR.
- BİRİNCİ DÜZEY, DEVLET FAALİYETLERİNİ 10 ANA
FONKSİYONA AYIRMAKTADIR.
- ANA FONKSİYONLAR İKİNCİ DÜZEYDE PROGRAMLARA
BÖLÜNMEKTEDİR.
- ÜÇÜNCÜ DÜZEY KODLAR NİHAİ HİZMETLERİ
GÖSTERMEKTEDİR.
- DÖRDÜNCÜ DÜZEY AÇILARAK MUHTEMEL İHTİYAÇLAR
İÇİN BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (BİRİNCİ DÜZEY)
O 01 Genel Kamu Hizmetleri
O 02 Savunma Hizmetleri
O 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
O 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler
O 05 Çevre Koruma Hizmetleri
O 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
O 07 Sağlık Hizmetleri
O 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
O 09 Eğitim Hizmetleri
O 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri
Üniversitemizde Kullanılan Fonksiyonel Kodlar
O 01.3.1.00 : Genel Personel Hizmetleri
O 01.3.2.00 : Genel Planlama ve İstatistik Hizmetleri
O 01.3.9.00 : Diğer Genel Hizmetler
O 03.1.4.00 : Kurumsal Güvenlik Hizmetleri
O 08.2.0.00 : Kültür Hizmetleri
O 09.4.1.00 : Üniversiteler ve Yükseköğretim Hizmeti Veren Kurumlar
O 09.4.2.00 : Doktora eğitimi veren yükseköğretim hizmetleri
O 09.6.0.00 : Eğitime Yardımcı Hizmetler
O 09.6.0.03 : Öğrencilerin Beslenmesine İlişkin Giderler
O 09.6.0.04 : Öğrencilerin Barınmasına İlişkin Giderler
O 09.6.0.05 : Öğrencilerin Sağlığına İlişkin Giderler
O 09.6.0.06 : Öğrencilerin Kültür Spor Faaliyetlerine İlişkin
Giderler
O 09.6.0.07 : Yüksek Öğretim Kurumunun Diğer Birimlerinin;
Diğer Giderler
O 09.8.8.00 : Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
O 09.8.8.01 :
O 09.9.9.00 : Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri
O 09.4.1.11 : Alınan Bağış ve Yardımlarla Yürütülecek Hizmetler
FİNASMAN TİPİ SINIFLANDIRMA
O HARCAMANIN HANGİ KAYNAKLA
FİNANSE EDİLDİĞİNİ GÖSTERİR.
O TEK HANELİ KODDAN İBARETTİR.
FİNANSMAN TİPİ KODLAR
1- GENEL BÜTÇELİ İDARELER
2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
3- DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR
4- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
5- MAHALLİ İDARELER
6- ÖZEL ÖDENEKLER
7- DIŞ PROJE KREDİLERİ
8- BAĞIŞ VE YARDIMLAR
EKONOMİK SINIFLANDIRMA
- DEVLET FAALİYETLERİNİN MİLLİ EKONOMİ ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİNE GÖRE GRUPLANMASIYLA OLUŞTURULMUŞTUR.
-
ALTI HANELİ VE DÖRT DÜZEYLİ KOD GRUBUNDAN OLUŞUR.
BÜTÇELEME ANLAYIŞI:
- AYRILABİLEN VE İZLENMESİ ANLAMLI OLAN BÜTÜN
MALİYETLER AYRI TERTİPLERDE BÜTÇELENMELİDİR.
- GEÇEN YILDAN KALAN VE ÖDENEMEYEN TUTARLAR,
CARİ YIL BÜTÇESİNİN İLGİLİ TERTİPLERİNDEN
ÖDENECEKTİR.
BİRİNCİ DÜZEY EKONOMİK KODLAR
01 PERSONEL GİDERLERİ
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
04 FAİZ GİDERLERİ
05 CARİ TRANSFERLER
06 SERMAYE GİDERLERİ
07 SERMAYE TRANSFERLERİ
08 BORÇ VERME
09 YEDEK ÖDENEKLER
GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
- GERİ ÖDEMESİZ KARŞILIKLI VEYA KARŞILIKSIZ
BÜTÜN TAHSİLATI İÇERİR.
- CARİ VE SERMAYE OLARAK İKİYE AYRILIR.
BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI
01 VERGİ GELİRLERİ
02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE
ÖZEL GELİRLER
05 DİĞER GELİRLER
06 SERMAYE GELİRLERİ
08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT
09 RED VE İADELER
TEŞEKKÜR EDERİM
Erkan KÜÇÜKKLILINÇ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
[email protected]

similar documents