ekosystém

Report
Autorem všech materiálů, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Hana Žídková, ZŠ a MŠ
Ostrava – Jih, Horymírova 100, příspěvková organizace.









ekosystém
ekosystém vodní
ekosystém suchozemský
ekosystém umělý
ekosystém přirozený
společenstvo
fytocenóza
zoocenóza
biom





společenstvo = soustava různých druhů
organismů, žijících v určitém čase na určitém
místě
společenstvo rostlin = fytocenóza
společenstvo živočichů = zoocenóza
v různém prostředí různá rozmanitost
organismů, různé uspořádání
ekosystém = základní stavební a funkční
jednotka přírody = společenstvo + neživé
prostředí





znovuobnovování
vlastní řízení
vývoj (sukcese)
probíhá v něm oběh
látek
existuje jednosměrný
tok energie

ekosystém
vodní rybník, řeka,
moře…
 suchozemský (les,
louka…)


ekosystém
přirozený = vliv
člověka je nepatrný,
hlavní zdroj energie je
sluneční záření (horská
louka, bažina, oceán…)
 umělý = velký vliv
člověka, dodatková
energie (Zoo, zahrada,
sídliště…)


biomy = soubory podobných ekosystémů,
charakter určují abiotické faktory, hlavně
sluneční záření
obrázek 1






oblast
severní polární oblast
= Arktida, jižní
polární oblast =
Antaktrida
podnebí
velmi nízké teploty,
sníh a led, střídání
polárních dnů a nocí
rostliny
nízké, v trsech
(zvyšování teploty),
řasy, mechy, lišejníky




živočichové
hustý kožich, peří,
silná vrstva
podkožního tuku,
někteří mění barvu
srsti
medvěd lední, liška
polární, lumík, tuleň,
mrož, sob polární,
kosatka, velryba,
keporkak
tučňák, rybák, sovice
sněžná, papuchalk,
alka
obrázek 2







oblast
Aljaška, sever Kanady,
Grónsko, severní
Skandinávie, severní
Sibiř
podnebí
tři čtvrtě roku zmrzlá
zem, krátké léto (asi 50
dní)
rostliny
žádné stromy, jen keře –
vrby, břízy (max. 1 m)
byliny: lomikámen,
dryádka




živočichové
komáři, čmeláci
lední medvěd, liška
polární, sob polární,
zajíc bělák, lasice
hranostaj, vlk, pižmoň,
lumík, rejsek, hraboš
orel mořský, bělokur
obrázek 3









oblast
Sibiř, sever Evropy,
Kanada, Aljaška
podnebí
dlouhá, studená zima,
krátké, vlhké léto, půda
chudá na živiny
rostliny
jehličnaté stromy: smrk,
borovice, jedle
listnaté: bříza, olše,
osika
mechy: ploník
byliny: borůvka,
brusinka, klikva




živočichové
mnoho druhů hmyzu
(kůrovec, pilořitka)
tetřev hlušec, křivka,
jestřáb
veverka, rosomák, rys,
los, zubr, medvěd
hnědý, sobol
obrázek 4







oblast
Evropa, Severní
Amerika
podnebí
střídání čtyř ročních
období
rostliny
javor, jasan, buk, dub
ladoňka, sasanka
hajní, křivatec,
prvosenka jarní,
traviny



živočichové
sojka, strakapoud, kos
černý, krahujec,
sýkora, sluka
netopýr, srnec, ježek,
myšice lesní, plch
lískový, veverka, liška
obecná, kuna
obrázek 5






oblast
pobřeží
Středozemního moře,
severní Afrika,
Japonsko, pobřeží
Austrálie
podnebí
suché horké léto,
mírná vlhká zima
rostliny
dub korkový,
olivovník, datlovník,
blahovičník, citrusy





živočichové
želva, scink
koala, ženetka, šakal
cikáda, sklípkani
mnoho druhů ptáků
obrázek 6







oblast
Evropa, střední Asie,
Severní Amerika
(prérie), Jižní Amerika
(pampy)
podnebí
poměrně suché,
nedostatek srážek,
časté požáry
rostliny
hlavně trávy (kavyl)
stromy jen málo, keře
častěji



živočichové
kojot, kočka stepní,
svišť, křeček, sysel,
velcí kopytníci: bizon,
kůň Převalského, osel
nandu, kur stepní,
tetřívek, orel, luňák
obrázek 7







oblast
Afrika, Austrálie
podnebí
střídání období dešťů
a sucha, poměrně
vysoké teploty
rostliny
hlavně traviny
dřeviny jako solitéry,
často trnité: akácie,
baobab, stromovité
pryšce, eukalypt




živočichové
antilopa, gazela,
pakůň, zebra, žirafa,
slon, klokan, lev,
hyena, levhart,
gepard, promyka
klubák, marabu,
pštros, sup
vruboun posvátný
(skarab), termiti
obrázek 8







oblast
Afrika, Severní Amerika,
Austrálie, Asie
podnebí
sucho, minimální srážky,
vysoká teplota ve dne,
nízká v noci, oázy
rostliny
přizpůsobeny nedostatku
vody – využívání vzdušné
vlhkosti, hluboké kořeny,
zásobárny vody
kaktus, opuncie, akácie,
palma (v oázách),
Welwitschia, „stepní
běžci“







živočichové
přizpůsobeni nedostatku
vody a vysokým teplotám
– dlouhé uši, voda
z potravy, koncentrovaná
moč, získávání vody
oxidací tuků
hadi: zmije rohatá,
chřestýš
štíři, pavouci
ještěrky: korovec, leguán
tarbík, fenek, velbloud
sova králičí
obrázek 9








oblast
kolem rovníku: JV Asie,
Afrika, J. a stř. Amerika,
Oceánie
podnebí
teplé, vlhké
rostliny
stromy velkého vzrůstu,
vzácná dřeva: eben,
mahagon
liány, bromélie,
orchideje
kávovník, kakaovník,
banánovník







živočichové
gorila, šimpanz,
orangutan, opice
(kočkodan, vřešťan,
malpa…), polopice
(lemuři)
tygr, jaguár, lenochod,
tapír, mravenečník,
vačice
tukan, kolibřík,
papoušci
ještěrky (gekoni),
krokodýli, hadi (krajta,
hroznýš…)
žáby (pralesnička)
motýli, brouci, pavouci
obrázek 10




podnebí
v mírném pásu
chladno po celý rok,
v tropickém pásu
sahají vegetační
pásma výše →
přizpůsobení řidšímu
vzduchu
rostliny
borovice kleč, hořec,
lomikámen, protěž
alpská, mechy,
lišejníky




živočichové
ovce tlustorohá,
kamzík, lama vikuňa,
kozorožec
svišť, pišťucha,
daman, puma, gorila
horská
kolibřík, kondor
obrázek 11







přírodní podmínky
různá teplota, množství
rozpuštěného kyslíku,
slunečního záření (podle
hloubky), přítomnost
minerálů a organických živin
vody stojaté (rybníky, jezera,
močály) a tekoucí (řeky,
říčky, potoky)
pásma řeky (liší se obsahem
kyslíku): pstruhové,
lipanové, parmové, cejnové
rostliny
jednobuněčné řasy,
mnonohobuněčné řasy:
vodní mor
orobinec, rákos, kosatec
žlutý, leknín bílý, stulík
žlutý, okřehek, vrba







živočichové
ryby: okoun, cejn, mník,
lipan, pstruh, štika, sumec,
parma, kapr, karas
savci: ondatra, bobr, rejsec
vodní, hryzec vodní, vydra
ptáci: kachna, potápka,
lyska, orlovec říční, labuť,
husa, skorec
obojživelníci a plazi: čolek,
skokan, ropucha, užovka
obojková
hmyz: vodomil, potápník,
vážka, šídlo, bruslařka,
klešťanka, chrostík, jepice
další bezobratlí: nitěnka,
pijavka, plovatka, bahenka,
okružák, škeble, velevrub
malířský, rak, buchanka,
perloočka
obrázek 12




přírodní podmínky
různá teplota vody podle
zeměpisné šířky, světlo
proniká do hloubky asi
200 metrů, hlouběji jen
určitá část spektra
rostliny
sinice, zelené, červené a
hnědé řasy







živočichové
bezobratlí: zooplankton,
koráli, sumýši, hvězdice,
medúzy, sasanky
korýši : krab, humr,
langusta, kreveta
ryby: treska, tuňák,
makrela, sardinka,
muréna, klaun, mořský
koník
paryby: žralok, rejnok
ptáci: albatros, fregatka,
kormorán, tučňák,
papuchalk, alka
savci: delfín, kosatka,
běluha, velryba, plejtvák,
keporkak, vorvaň, tuleň,
lachtan, mrož



společenstvo = různé
druhy organismů,
v určitém čase na
určitém místě,
fytocenóza, zoocenóza
ekosystém =
společenstvo + neživé
prostředí
znaky ekosystému:
znovuobnovování,
vlastní řízení, vývoj
(sukcese), oběh látek,
tok energie



ekosystém: vodní,
suchozemský
ekosystém: přirozený =
zdroj energie - sluneční
záření, umělý dodatková energie
biomy = soubory
podobných ekosystémů


Polární oblasti:
Arktida, Antaktrida,
nízké teploty, nízké
rostliny, řasy, mechy,
lišejníky, živočichové
hustý kožich, peří,
podkožní tuk (medvěd
lední, tuleň, sob,
kosatka, tučňák, sovice)
Tundra: Aljaška,
Kanada, sever Evropy a
Asie, většinu roku
zmrzlá zem, krátké léto,
jen keře (vrby, břízy) a
byliny (lomikámen),
komáři, liška polární,
sob, zajíc bělák, vlk,
pižmoň, lumík, bělokur


Tajga: Sibiř, sever Evropy,
Kanada, Aljaška, dlouhá,
studená zima, krátké,
vlhké léto, jehličnaté
stromy (smrk, borovice,
jedle), listnaté (bříza, olše),
mechy, borůvka, brusinka,
mnoho druhů hmyzu,
tetřev, křivka, jestřáb,
veverka, rys, los, zubr,
medvěd, sobol
Listnatý les mírného
pásma: Evropa, Severní
Amerika, čtyři roční
období, javor, buk, dub,
sasanka hajní, prvosenka
jarní, traviny, sojka,
strakapoud, kos, sýkora,
netopýr, srnec, ježek,
veverka, liška, kuna


Stálezelené tvrdolisté
lesy: pobřeží Středozemního
moře, Japonsko, pobřeží
Austrálie, suché horké léto,
mírná vlhká zima, dub
korkový, olivovník,
datlovník, citrusy, želva,
koala, šakal, cikáda,
sklípkani, ptáci
Stepi: Evropa, střední Asie,
Severní Amerika (prérie),
Jižní Amerika (pampy),
sucho, časté požáry, hlavně
trávy, keře, kojot, svišť,
křeček, sysel, bizon, kůň
Převalského, osel, nandu,
kur stepní, tetřívek, luňák


Savany: Afrika, Austrálie,
střídání období dešťů a
sucha, traviny, akácie,
baobab, eukalypt, antilopa,
gazela, pakůň, zebra, žirafa,
slon, klokan, lev, hyena,
levhart, gepard, marabu,
pštros, sup, vruboun
posvátný, termiti
Pouště a polopouště:
Afrika, Severní Amerika,
Austrálie, Asie, minimální
srážky, vysoká teplota ve
dne, nízká v noci, rostliny zásobárny vody (kaktus,
opuncie, akácie),
živočichové - dlouhé uši,
voda z potravy,
koncentrovaná moč, (zmije
rohatá, chřestýš, leguán),
štíři, pavouci, tarbík, fenek,
velbloud, sova králičí


Tropické deštné lesy: kolem
rovníku: JV Asie, Afrika, J. a
stř. Amerika, Oceánie, teplo,
vlhko, eben, mahagon,
kávovník, kakaovník,
banánovník, liány, bromélie,
orchideje, gorila, šimpanz,
orangutan, kočkodan,
vřešťan, lemuři, tygr, jaguár,
lenochod, mravenečník,
tukan, kolibřík, papoušci,
gekoni, krokodýli, krajta,
hroznýš, pralesnička, motýli,
brouci, pavouci
Hory: v mírném pásu
chladno po celý rok,
borovice kleč, hořec,
lomikámen, protěž alpská,
mechy, lišejníky, kamzík,
lama vikuňa, kozorožec,
svišť, daman, puma, gorila
horská, kolibřík, kondor


Sladkovodní ekosystémy:
různé podmínky vody,
stojaté a tekoucí, řasy,
orobinec, rákos, leknín,
stulík, okřehek, vrba, ryby
(okoun, cejn, pstruh, štika),
ondatra, bobr, vydra,
kachna, potápka, labuť,
husa, čolek, skokan, ropucha,
užovka obojková, potápník,
vážka, šídlo, nitěnka,
pijavka, plovatka, škeble,
rak, buchanka, perloočka
Moře a oceány: různá teplota
vody, množství světla,
sinice, řasy, koráli,
hvězdice, medúzy, sasanky,
krab, humr, langusta, treska,
tuňák, muréna, klaun,
mořský koník, žralok,
rejnok, albatros, kormorán,
tučňák, delfín, kosatka,
velryba, plejtvák, vorvaň,
tuleň, lachtan, mrož







Použitá literatura:
ČERNÍK, Vladimír; MARTINEC, Zdeněk; VÍTEK, Jan. Přírodopis 4 : pro 9. ročník základní
školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 2. vydání. Praha : SPN - pedagogické
nakladatelství, 2004. 88 s. ISBN 80-7235-261-X. [2011-11-11]
ČERVINKA, Pavel, et al. Ekologie a životní prostředí : učebnice pro střední odborné školy a
učiliště. 1. vydání. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2005. 120 s. ISBN
80-86034-63-1. [2011-11-11]
Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2011-11-11] jsou dostupné pod licencí Creative
Commons –
– na http://www.wikimedia.org.
obr. 1 – Antarktida
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Bransfield-Strait.jpg
obr. 2 – tundra, Grónsko
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Greenland_scoresbysydkapp2_hg.jpg
obr. 3 – tajga Aljaška
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Picea_glauca_taiga.jpg









obr. 4 – listnatý les, Slovinsko
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/A_deciduous_beech_forest_i
n_Slovenia.jpg
obr. 5 – olivový háj, Řecko
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Bush_in_fog.jpg/640
px-Bush_in_fog.jpg
obr. 6 – step, Kazachstán
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Steppe_of_western_
Kazakhstan_in_the_early_spring.jpg/640pxSteppe_of_western_Kazakhstan_in_the_early_spring.jpg
obr. 7 – savana, střední Afrika
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/TarangireNatpark800600.jpg/640px-Tarangire-Natpark800600.jpg
obr. 8 – poušť, Mongolsko
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Desert__Inner_Mongolia_edit.jpg/640px-Desert_-_Inner_Mongolia_edit.jpg
obr. 9 – tropický deštný les, jihovýchodní Asie
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Taman-Negara.jpg
obr. 10 – Himaláje
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/LhotseMountain.jos.500pix.j
pg
obr. 11 – řeka Jeziorka, Polsko
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Poland._Gmina_Kon
stancin-Jeziorna._Jeziorka_001.JPG/800px-Poland._Gmina_KonstancinJeziorna._Jeziorka_001.JPG
obr. 12 – Atlantský oceán
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/View_from_Low_Bea
ch%2C_Nantucket_MA.jpg/640px-View_from_Low_Beach%2C_Nantucket_MA.jpg

similar documents