Významné biomy světa a jejich organismy

Report
Významné biomy světa
a jejich organismy
Lukáš Hulec
Milan Flachs
Jan Váša
BIOMY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Polární pustina
Tundra
Tajga
Opadavý listnatý les
Tvrdolistý les
Step
Poušť
Savana
Tropický střídavě vlhký les
Tropický deštný les
Polární pustina
• Trvale pokryta ledem
• Ostrovy Severního ledového oceánu a
Antarktida
• Žádné vyšší rostliny
• Zvířata jen při pobřeží volného moře
(tučňáci, mořské ptactvo, ploutvonožci)
Tundra
• Trvale zmrzlá půda, v létě rozmrzá jen slabá
vrstva na povrchu
• Nejsevernější oblasti Evropy, Asie, Ameriky a
Antarktidy, Grónsko a přilehlé ostrovy
• Mechorosty, lišejníky, byliny a malé keříky
• Živočichové adaptováni na extrémní podmínky
Tajga
• Severský jehličnatý les
• Kanada, Sibiř, Skandinávie, Aljaška, Patagonie
• Jehličnaté stromy, v bylinném patře drobné
keříčky
• Větší savci (medvěd, vlk…)
Opadavý listnatý les
• Mírný podnebný pás – především severní
polokoule
• Listnaté stromy (buk,dub…), bohatý bilinný
systém
• Jelen, srnec, liška…
Tvrdolistý les
• Horké suché léto, deštivá zima
• Okolo Středozemního moře
• Těžko prostupná, trnitá, křovinatá
společenstva (Macchie…) dub korkový,
dub cesmínový, oleandr, pistácie
• Množství plazů, hmyzu
Step
• Travnaté oblasti mírného pásu
• Výkyvy teplot, málo srážek (nedovolí vznik
listnatého lesa)
• Rozsáhlá území Euroasie, Severní Ameriky,
Argentina
• Střední Asie-celiny, Severní Amerika-prérie, Jižní
Amerika-pampy, Maďarsko-puszta
• Traviny, byliny
• Hlodavci (sysel,…) Kopytníci (bizon,…), draví
ptáci
Poušť
• Nedostatek vody, neúrodná oblast
• Především v oblastech kolem obratníků
• Kaktusy a další sekulenty, u zdrojů vody
(oáza, okolí řek) může být klasičtější
vegetace
• Velbloud, fenek, štír, plazi
Savana
• Období dešťů, odbobí sucha
• Travnaté oblasti tropického a subtropického
pásu
• 2-4 m vysoké traviny, ojediněle stromy
• Hmyz (termiti,…), Býložravci (antilopa,…),
šelmy (lev,…), ptáci (pštros,…)
Savana
• Období dešťů, odbobí sucha
• Travnaté oblasti tropického a subtropického
pásu
• 2-4 m vysoké traviny, ojediněle stromy
• Hmyz (termiti,…), Býložravci (antilopa,…),
šelmy (lev,…), ptáci (pštros,…)
Tropický střídavě vlhký les
• Navazuje na tropický deštný les
• Afrika-na sever od rovníku, Venezuela, Brazílie,
Střední Amerika, Velké Antily
• Savanové lesy s baobaby, akácie, blahovičníky
• Herbivorní savci (slon), psovité a kočkovité
šelmy, hmyz
Tropický deštný les
• Trvale zalesněný, teplé a vlhké podnebí
• Amazonie, Přední a Zadní Indie, okolo řeky
Kongo
• Liány, mangovníky, fíkovníky, orchideje, mechy,
řasy, kapradiny,
• Primáti (orangutan,…), ptáci, (tukan,…), hadi
(anakonda,…), lenochod…

similar documents