Jüri Riives_Tööstusrevolutsioon_20.03.2014

Report
Neljas tööstusrevolutsioon – milleks
peame valmistuma
Targa tööstuse konverents
20.märtsil 2014
Prof. Jüri Riives
Innovative Manufacturing Engineering Systems Competence Centre IMECC is co-financed
by European Union Regional Development Fund (project EU30006)
Revolutsioon tööstuses

Tööstusrevolutsioon on murranguline ja
pöördeline periood tootmises,
tehnoloogias, transpordis,
materjalitehnikas, tootmiskorralduses, jms
Esimesed tööstusrevolutsioonid:
1.0 ja 2.0
1.0 18. sajandi keskpaik, kus
märgilise tähtsusega oli
aurumasina leiutamine ja
kasutuselevõtt tööstuses.
2.0 19. sajandi algus –
automaatliinide kasutuselevõtt H. Fordi poolt tema
autotööstuse tehastes ja
masstootmise arendamine,
millele järgnesid sotsiaalmajanduslikud süsteemid:
Fordism ja Taylorism.
Teel tööstusrevolutsioonini 3.0






1959. a. - esimene CNC tööpink
koos instrumendi magasini ja
tööriistade automatiseeritud
vahetusega – Milwaukee-Matic II
1969.a. programmeeritavad
loogilised kontrollerid
70.ndate algus CADD – McDonellDouglas
70.ndate algus esimene
mikroprotsessor Intel 4004 ja 8008
1987 Unix workstaton, Unigraphics
Arvutivõrgud tööstuses, ....
Tööstusrevolutsioon 3.0

1980-ndate aastate algus:
Computer Integrated Manufacturing (CIM) –
Raalintegreeritud tootmine:
Vertikaalselt ja horisontaalselt digitaalsüsteemide
vahendusel integreeritud tootmine, kasutades
paindlikke tootmissüsteeme
CIM praktikas
Olukorra iseloomustus
Reaalsus
Kõrge maksumus
Vajadused
Lihtsus
Suur keerukus
Kõrged
kompetentsinõuded
Väike maksuvus
Suur paindlikkus
Jõukad ettevõtted
suudavad
Vajalikud suured
tootmismahud
Dialoog tarbijaga
Globaalne kommunikatsioon
Paindlik automatiseerimine Kliendikesksus
ja suur tootlikkus tagatud
Intelligentsed lahendused
VKE-dele (samuti)
Arenduse megatempod
Kliendi vajaduste kiire kasv
Mobiiltelefone 2000.aastate
algusest
IBM Simon,
1994
Allikad:
http://et.wikipedia.org/wiki/Mobiiltelefon
http://et.wikipedia.org/wiki/Nutitelefon
HTC Touch Pro,
2009
Tööstus 4.0


Intelligentne tehas (Smart Factory) – kus
üksikud tootmismoodulid suhtlevad üle globaalja lokaalvõrgustike teineteisega ning on
suutelised iseseisvalt vajalikke otsuseid vastu
võtma.
Cyber-physical systems and the Internet of
Things
Tööstusrevolutsiooni 4.0
väljakuulutamine

07. Apr. 2013
Industry 4.0



U.S. Initiative known as the
Smart Manufacturing Leadership
Coalition
http://smartmanufacturingcoalation.org
Targad tehased (smart factories)






energiaefektiivsed ja ressursisäästlikud
tehnoloogiad
kiiresti ümberkonfigureeritavad ja adaptiivsed
tootmissüsteemid
uudsed automatiseerimise, protsesside
jälgimise- ja terviklikult integreeritud
infokommunikatsioonisüsteemid
kulusäästliku tootmise põhimõtted
kontaktivabad sensorite süsteemid
robotite massiline kasutamine
Robotid meie ümber
Reaalse ja virtuaalse integratsioon
Intelligentne tootmine
Fastems applications
Intelligentne tootmine
Intelligentne tootmine
Intelligentne tootmine
Tootmismoodulid suhtlevad omavahel
Väliskeskkonnaga suhtlus üle Interneti
Iseseisev otsuste vastuvõtmine
Tulemuste analüüs
Raporteerimine
Saksamaa tulevikuprojekt : Tööstus 4.0

Peakoordinaatorid:

Haridus- ja Teadusministeerium (BMBF)

Majandus- ja Tehnoloogiaministeerium (BMWi)

Kaasatud: Siseministeerium (BMI)

Eelarve: 200 milj. EUR
Eesti väljakutsed







Kompetentside arendamine (mitmeid
vajalikke kompetentse tänapäeval Eestis
ei õpetata)
Omanike muutusteks valmisolek
Töötajate ambitsioonikus
Rahvuslik tegevusprogramm
Prioriteetide seadmine
Vältida isoleeritust
Rahvusvaheline koostöö
Tööstus 4.0 mõju Eestile

Välispoliitiliselt

Kuidas meid
positsioneeritakse
Euroopas
Allikas: prof. E. Westkämper, Manufuture
Baden Württemberg
Tööstus 4.0 mõju Eestile

Majanduslikult





Töökohtade loomine
Rahvusvaheline koostöö
Teaduse arendus
Ühised projektid
Majanduskasv
Tööstus 4.0 mõju Eestile

Riigikaitse

“Mees – haubits” süsteemidelt
küberneetilistele süsteemidele
“Protsessor – robot”
“Protsessor – droon “ ....
IMECC & MECA prioriteedid




Tulemuslikud, intelligentsed ja odavad lahendused
töötlemis- ja koostamisprotsesside automatiseerimiseks
Komposiitide ja struktuursete nanomaterjalide
väljatöötamine ja kasutamine
Automatiseeritud tootmissüsteemid ja keerulised tooted
Osalemine rahvusvahelistes projektides ja
koostöövõrgustikes
Paindautomatiseeritud
tootmissüsteem Mehatroonikumis
Tootmise automatiseerimine
Arendustegevus
Robot-keevituse automatiseeritud töökohtade
väljatöötamine ja juurutamine tööstuses
Tootmistehnoloogia
Keevitustehnoloogia
Koostamisprotsesside terviklik
automatiseerimine
Intelligentse tootmise kontseptsioon
Tootmismooduli lahendused
Tootmise
tulemuslikkus
Keevitusrakised
Adaptiivne
koostamisprotsess
*Lahendused tekstiilitööstuses
* Lahendused masinatööstuses
Robot- töökoha
lahendud
Tööstuse automatiseerimise näiteid
Robot-keevitusmoodul koos intelligentsete
rakiste ja adaptiivjuhtimissüsteemiga
Vabavormiliste toodete koostamise intelligentne moodul
(koostöös Tech Group OÜ-iga)
Iseorganiseeruvad süsteemid reaalajas
monitooringu ja diagnostikaga
Stram
Bestnet
ELI
Norcar-BSB Eesti / ELIKO
Tänud
Jyri Riives
IMECC OÜ
Teaduspargi 8, Tallinn 12618, ESTONIA
Tel +372 672 7744, +372 501 0107
[email protected]
www.imecc.ee

similar documents