PowerPoint Sunusu - Fair Wear Foundation

Report
Hasan H. YAVUZ
Bahar Tekstil
İnsan K. Müdürü
 1960 Yılında Denizli'nin kuruldu
 1993 yılında DOSB’de fabrikasının
açılışını yaparak ilk ihracatını
gerçekleştirmiştir.
 Havlu, Bornoz ve Ev tekstili alanında Üretim yapmaktadır.
 Üretiminin %80’i ağırlıkla Avrupa ülkeleri ihraç etmektedir.
 230 personeliyle kaliteli üretimi politika edinmiştir.
 Ana Müşterilerimiz PUMA SE, Four Seasons, Promosyon Firmaları,
Mağazalar, Otel Grupları
 Firmamız ISO 9001, ISO 14001 OHSAS 18001, Oeko-Tex Standard 100
Belgelerine Sahiptir.
İşverenlerde Farkındalık
ÇSGB İş Teftiş Kurulu tarafından İşverenlere Denizli’de
Dosb’de dahil olmak üzere 2011/Haziran ayında 4 Bölgede
İşverenlere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi.
ÇSGB Yeni İletişim Modeli
Çalışma hayatının ana aktörleri olan işveren ve işçi örgütleri ile
olan diyalogun geliştirilmesi,
Sosyal tarafların denetim uygulamalarında aktif rol
almalarının sağlanması,
Çalışma hayatında ve özel olarak sektörlerde karşılaşılan
sorunların tespit edilmesi,
Tespit edilen sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesi,
Yürütülecek teftiş dışı faaliyetler ile çalışma hayatının ana
aktörleri olan işçi ve işverenlerin dışında kamuoyunda çalışma
ortamı ve koşullarının iyileştirilmesinin önemi konusunda
farkındalık yaratılması, hedeflenmektedir.
Firmamızda Proje Uygulaması
Firma ziyaret programı aşağıdaki şekilde olmuştur.
 Firma yetkilileriyle birlikte açılış toplantısı ve projenin
tanıtımı
Firma çalışanlarının çalışma alanında ziyareti ve
çalışma ortamının görülmesi
Firmamız Kadın işçilerden ¼ ile bire bir görüşülerek
çalışma ortamındaki sıkıntılarının öğrenilmesi ve
çalışan hakları ile ilgili bilgi verilmesi
Tespit edilen sıkıntılar ile ilgili işverenin
bilgilendirilmesi
Çalışan Kadın personele çalışma ortamı ve çalışan
haklarıyla ilgili eğitim verilmesi.
Firma Çalışanlarının Çalışma
Ortamında Ziyaret Edilmesi
 Firmamızda çalışan
personelin çalışma
alanında ziyaret edilerek
çalışma ortamları
değerlendirilmiştir.
 Gezi sırasında gebe
çalışanlarımıza «60
Soruda Kadın işçilere
özel çalışma koşulları»
isimli kitaplar
dağıtılmıştır.
Çalışanlarla bire bir görüşme
Firmamızda çalışan kadın personeller ile her biri 30
dakikadan az olmamak kaydıyla görüşmeler yapıldı.
Görüşmelerde çalışma ortamındaki sıkıntıları
Kadınlara özel sıkıntıları
Çalışma ortamı ile ilgili ailevi sıkıntıları
Çalışma ortamıyla ilgili görüş ve önerileri
Görüşülen konularındandır.
İşverenin Bilgilendirilmesi
 Çalışanlar ile görüşmeler sonrasında tespit edilen
sıkıntılar ile ilgili firma yetkilileri bir toplantı ile
bilgilendirilmiştir.
Konuşulan konulardan bazıları
 Çalışanları çalışma hayatıyla ilgili bilgi eksiklerinin
bulunduğu
 Kadın çalışanların özel durumlarıyla ilgili işvereni
bilgilendirmekten çekindiği
 Yönetmelik gereği vardiyalı çalışan personellerin
listesinin bakanlığa bildirilmesi gerektiği
Çalışanların Eğitimi
 Kandın çalışan personelimize tespit edilen sıkıntılar
ve çalışma hayatıyla ilgili 5 bölümden oluşan toplam
2.5 saatlik eğitimler ÇSGB İş müfettişleri tarafından
verilmiştir.
 Eğitim sonrası sorular cevaplandırılmıştır.
Çalışanlara ÇSGB’nin hazırlamış olduğu 6 adet kitapcık
personele dağıtılmıştır
Çalışanların Eğitimi
ÇSGB Kitapçıklar
ÇSGB Kitapçıklar
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal
adresinden «Yayınlar» bölümünden kitapçıklara ulaşılabilir.
Firmamıza Faydaları
 Çalışanlarımız ile aramızda daha iyi iletişim
kurmamızı sağladı
 Çalışma hayatı ile ilgili çalışanlarımız bilinçlendi.
 Firma yöneticilerimiz çalışanların sıkıntılarının
giderilmesinin üretim ve kaliteyi artıracağına
kanaat getirdi.
 Firma Prosedürlerimiz arasına Kadın istihdamı ile
ilgili bir prosedür ekledik
Firmamıza Faydaları
 Kadın çalışanlarımız çekindiği veya bilmediği için
işvereni bilgilendirmediğinden dolayı
kullanmadığı haklarını firmamıza bildirerek
kullanmaya başladı.
 Tüm Personelimin sosyal çalışma hayatıyla ilgili
her an her sorusuna cevap verebilecek «Sosyal
Çalışma» el kitabını hazırlayarak tüm personele
dağıttık.
Proje Sonucu ve Tespitler
 Toplam 32 ana işyeri ve taşeronları ziyaret
edildi.
 Ziyaret edilen işyerlerinde çalışan Toplam
10.000 kişi çalışma alanında görüldü
 Toplam 2000 çalışanla birebir görüşüldü ve
eğitim verildi.
 5.000 set Kitapçık dağıtıldı.
Proje Sonucu ve Tespitler
 Çalışanların çoğunun yasal haklarını bilmediği
tespit edildi ve Eğitimlerle giderilmeye
çalışıldı
 Yıllık izin kullanımında yanlışlıklar tespit edildi
ve işverenler bu konuda bilgilendirildi.
 İşyerlerinin çalışanların ikametgahlarına uzak
olmasının kadın çalışanlar açısından sıkıntılı
durumlara yol açtığı bu durumla ilgili yerel
yönetim bilgilendirildi ve çözüm üretilmesi
için talepte bulunuldu.
Proje Sonucu ve Tespitler
 Genellikle Emzikli kadın çalışanların süt izninin
ihlal edildiği tespit edildi. İşverenlerin bu
izinleri kullandırması için ihtarlarda
bulunuldu.
 Bazı yerlerde 16 yaşını tamamlamış 18
yaşından küçük genç işçilerin uygun işlerde
çalıştırılmadığı tespit edilerek işverenin derhal
çocuk işçilere uygun iş vermesi sağlandı ve
işveren ihtar edildi.

similar documents