Конвенција о заједничком транзиту

Report
KONVENCIJA O
ZAJEDNIČKOM TRANZITU
PUT KA ČLANSTVU U EU

Serbian Customs Administration
Tranzitni postupci u EU
zajednički tranzitni postupak (common
transit procedure) – 31 zemlja (27 EU + 4
EFTA + 8 specijalnih teritorija)
tranzitni postupak Zajednice (Community
transit procedure) – 27 zemalja članica EU
Serbian Customs Administration
Zakonski osnov u EU
Zajednički tranzit
Konvencija o zajedničkom tranzitu
Konvencija o pojednostavljenim formalnostima
u trgovini rоbоm
Tranzit Zajednice
Carinskim zakonom EU
Uredbom za sprovođenje carinskog zakona
Serbian Customs Administration
Zakonski osnov u Srbiji
Carinski zakon Republike Srbije
Tranzitni postupak čl. 118. i 125.
Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s
robom
Tranzitni postupak
Pojednostavljeni postupci
Serbian Customs Administration
Zašto pristupiti Konvenciji
Jedan od uslova za pristupanje EU
(potrebno je da država najmanje 1
godinu primenjuje NCTS da bi
pristupila EU)
Serbian Customs Administration
OSNOVNI POJMOVI
Tranzitni postupak može biti:
spoljni tranzit (T1)
unutrašnji tranzit (T2)
Vrste obezbeđenja
Referentni iznos
GRN,MRN,TAD...
Otpremna, odredišna, tranzitna
ispostava
garancijska ispostava
Serbian Customs Administration
STATUS ROBE
T1 – ROBA VAN ZAJEDNICE
T2 – ROBA IZ ZAJEDNICE
Serbian Customs Administration
Tranzitni postupak Zajednice
Članice Europske
unije
Članice European
Economic Area/
European Free
Trade Association –
EEA/ EFTA
T2
tranzitna
CI
T1
Članice kandidati
Potencijalne članice
kandidati
Ostale Europske
države
Serbian Customs Administration
OTPREMNA CARINARNICA
Otpremna carinarnica je mesto gde se prihvataju
deklaracije kojima se roba pušta u tranzitni
postupak. Otpremna carinarnica odgovorna je za
prihvatanje/ kontrolu / verifikaciju garancije i
puštanje pošiljke;
Otpremna carinarnica takođe je odgovorna za
razduživanje tranzitnog postupka (završetak
kretanja);
Otprema takođe može sprovesti otkazivanje i glavni
je inicijator postupaka urgencije i naplate.
Serbian Customs Administration
ODREDIŠNA CARINARNICA
Je carinarnica gde se roba koja je u
tranzitnom postupku mora pokazati
radi završetka postupka;
Odredišna carinarnica je odgovorna
za potvrdu prijema i kontrolu
pošiljke.
Serbian Customs Administration
TRANZITNA CARINARNICA
• Je carinarnica na graničnom
prelazu bilo na izlasku iz ili ulasku
u zemlju ugovornu stranu ili treću
zemlju.
Serbian Customs Administration
GARANCIJSKA CARINARNICA
Garancijska carinarnica je nadležna
za poslove provere kretanja koja nisu
dospela do odredišta u predviđenom
vremenskom roku.
Da li postoji jedna centralna
carinarnica ili više carinarnica zavisi
od svake Carinske uprave
Serbian Customs Administration
VRSTE OBEZBEĐENJA
pojedinačno
gotovinski depozit
garancija koju polaže garant (jemac)
kupon (vaučer)
zajednička garancija za tranzit
Serbian Customs Administration
Pojednostavljenja tranzitnog postupka
Upotreba generalnog obezbeđenja ili oslobađanje
od polaganja obezbeđenja
upotreba posebnih popisa pošiljki
upotreba posebnih plombi
izuzeće od propisanog plana puta
status ovlašćenog pošiljaoca
status ovlašćenog primaoca
primenu pojednostavljenih postupaka specifičnih
za robu:
Koja
Koja
Koja
Koja
se
se
se
se
prevozi
prevozi
prevozi
prevozi
železnicom ili velikim kontejnerima
vazduhoplovima
u vodnom saobraćaju
cevovodima i električnim vodovima
Serbian Customs Administration
USLOVI ZA POJEDNOSTAVLJENE
POSTUPKE
 OSNOVNI:
 Da lice ima sedište u R. Srbiji
 Da redovno koristi tranzitne postupke
 Da nisu kršile carinske ili poreske propise
 DODATNI:
 Da carinski organ lako i brzo vrši nadzor i sprovodi
kontrole
 Da podnosilac zahteva vodi evidenciju koja
carinskom organu omogućava efikasne kontrole
Serbian Customs Administration
GENERALNO OBEZBEĐENJE
 za više tranzitnih postupaka
 referentni iznos - jednak je iznosu
carinskog duga koji može nastati zа
rоbu kоju glаvni obveznik stavlja u
postupak tranzitа u toku periodа od
sedаm danа.
Serbian Customs Administration
STATUS OVLAŠĆENOG
POŠILJAOCA
 POSEDUJE GENERALNO OBEZBEĐENJE
 STAVLJA ROBU U POSTUPAK TRANZITA BEZ
DOPREMANJA CARINARNICI
 SAM IZDAJE TRANZITNA DOKUMENTA
Serbian Customs Administration
STATUS OVLAŠĆENOG PRIMAOCA
Lice ovlašćeno da u svojim
prostorijama ili na drugom navedenom
mestima prima robu stavljenu u
postupak tranzita bez pokazivanja robe
i pratećeg tranzitnog dokumenta
odredišnoj carinarnici.
Serbian Customs Administration
PREDNOSTI
Ubrzanje prometa na granici
Efikasniji postupak tranzita
Pojednostavljenje postupka tranzita za
poslovnu zajednicu
Rano otkrivanje i efikasnije suzbijanje
carinskih prekršaja
Prototip za buduće projekte e-carine
Serbian Customs Administration
PREDNOSTI
Brže sprovođenje postupka, brži protok
robe
Nema papirnih dokumenata
Smanjenje troškova i brže okončanje
tranzitnog postupka
Nadzor nad kretanjem pošiljke
Potvrda početka tranzitnog postupka od
strane carine je automatska
Glavni obveznik je elektronski
obavešten o okončanju tranzitnog
postupka
Serbian Customs Administration
Hvala na pažnji
PITANJA, KOMENTARI ...
Uprava carina
Bul. Dr. Zorana Đinđića 155a
11070 Novi Beograd
Serbian Customs Administration

similar documents