Presentasjon Zippy foreldremøte ()

Report
ZIPPYS VENNER
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Programmet har som mål å
lære barna
 å identifisere og snakke om følelser
 å mestre dagliglivets utfordringer
 å støtte andre som har det vanskelig
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Zippy´s Friends til Norge 2004
 Voksne for Barn lisens og
ansvar for programmet i
Norge
 Psykisk helse i skolen
2007
 Finansiert av
Helsedirektoratet
 577 skoler ved årsskiftet
2011-2012
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Hvorfor psykisk helse i skolen?
• Alle har en psykisk helse –
gode og dårlige dager
• Fysisk helse kontra psykisk helse?
• 6-7 av elevene i en klasse
kommer
til å slite i løpet av skoletiden
• Zippy - en mental vaksine,
lærer barna mestringsstrategier til
å takle hverdagens små og
store utfordringer
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
6 MODULER
24 timer

Følelser

Kommunikasjon

Vennskap

Å takle konflikter

Forandring og tap

Mestring
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Modul 1 Følelser
Mål: Å bedre barnas evne til å gjenkjenne negative følelser, og å identifisere
mestringsstrategier for å håndtere disse følelsene
Å
Å
Å
Å
være
være
være
være
lei seg
glad
sint eller irritert
sjalu
Å være nervøs
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Modul 2 Kommunikasjon
Mål: Å bedre barnas evne til å kommunisere sine følelser
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Modul 3
Venner og uvenner
Mål: Å bedre barnas ferdigheter til å få nye venner samt mestring av ensomhet
og avvisning.
Hvordan beholde en venn?
Å mestre ensomhet og
avvisning
Hvordan takle konflikter
med venner
Hvordan få nye venner
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Modul 4 Å takle konflikter
Mål: Å bedre barnas evne til å takle konflikter
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Modul 5 Å takle forandring og tap
Mål: Å bedre barnas evne til å mestre forandring og tap
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Modul 6 Vi mestrer det sammen
Mål: Å bedre barnas evne til å bruke et bredt utvalg
mestringsstrategier i ulike situasjoner
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Innhold i timene
Aktiviteten i timene
varierer mellom
historien om Zippy
-tegning
-rollespill
-øvelser
-lek
-samtale
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Zippyprinsipper

Positive ferdigheter forsterkes 

Det finnes ikke riktige eller
gale løsninger

-bare mer eller mindre nyttige
Barna praktiserer ferdighetene
sine i ulike settinger

Fokuser på løsningen - ikke
personen
Barna deltar, involveres og
lærer av hverandre

Lærerne lytter aktivt til barna 


Barn trenger repetisjon og
kontinuitet for å lære godt
Barna støtter og hjelper
hverandre i stedet for å
konkurrere
Barna evaluerer sin egen
mestring
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Pedagogiske prinsipper

Overføring av læring

Gjentakelse av
læringserfaringer

Samspill og dialog

Dele opplevelser og
erfaringer
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Evaluering av Zippys venner

I Danmark og Litauen 1998-99
Brian L. Mishara ,University of Quebec at
Montreal
Mette Ystgaard, Universitetet i Oslo

I Norge 2007-08
R-bup øst og sør

I Irland 2010
Aleisha M Clarke and Margareth M Barry,
National University og Ireland Galway
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Sammenligningen viste at:
elevene som deltok i
programmet viste tydelig
bedring i sosiale ferdigheter i
forhold til




samarbeid
positiv selvhevdelse
selvkontroll
evne til innlevelse i andres
situasjon
Danmark og Litauen 1998-99
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Bedre klassemiljø
 De foreløpige
funnene viser at
både lærere og
elever rapporterer
om et bedre
klassemiljø og bedre
sosial interaksjon.
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Hva kan dere som foreldre gjøre:
 Snakke med barna om følelser
 Oppmuntre barna til å tenke løsninger i stedet for hindringer
 Benytte samme tankesett som skolen (Zippyprinsipper,
oppfølgingsspørsmålene, løsningstrappa osv)
 Benytte foreldreoppgavene på vfb.no
 Lese bøker om følelser sammen med barna
 Be om å få zippyhistoriene hjem til lesing og samtale
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
SPØRSMÅL?
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

similar documents