Bedre klassemiljø

Report
ZIPPYS VENNER
Programmet har som mål
å lære barna
• å identifisere og snakke om følelser
• å mestre dagliglivets utfordringer
• å støtte andre som har det vanskelig
Hvorfor psykisk helse i skolen?
• Alle har en psykisk helse –
gode og dårlige dager
• Fysisk helse kontra psykisk helse?
• 6-7 av elevene i en klasse
kommer til å slite i løpet av
skoletiden
• Zippy - en mental vaksine,
lærer barna mestringsstrategier til
å takle hverdagens små og
store utfordringer
6 MODULER
24 timer
•
Følelser
•
Kommunikasjon
•
Vennskap
•
Å takle konflikter
•
Forandring og tap
•
Mestring
Modul 1 Følelser
Mål: Å bedre barnas evne til å gjenkjenne negative følelser, og å identifisere
mestringsstrategier for å håndtere disse følelsene
Å
Å
Å
Å
være
være
være
være
lei seg, å være glad
sint eller irritert
sjalu eller misunnelig
nervøs
Smakebit….
Illustrasjoner til modul 1
Modul 2
Kommunikasjon
Mål: Å bedre barnas evne til å kommunisere sine følelser
Modul 3
Venner og uvenner
Mål: Å bedre barnas ferdigheter til å få nye venner samt mestring av ensomhet og
avvisning
Hvordan beholde en venn?
Å mestre ensomhet og avvisning
Hvordan takle konflikter med
venner?
Hvordan få nye venner?
Modul 4 Å takle konflikter
Mål: Å bedre barnas evne til å takle konflikter
Modul 5 Å takle forandring og tap
Mål: Å bedre barnas evne til å mestre forandring og tap
Modul 6 Vi mestrer det sammen
Mål: Å bedre barnas evne til å bruke et bredt utvalg
mestringsstrategier i ulike situasjoner
Innhold i timene
Aktiviteten i timene
varierer mellom
historien om Zippy
-tegning
-rollespill
-øvelser
-lek
-samtale
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Zippyprinsipper
•
Positive ferdigheter forsterkes •
•
Det finnes ikke riktige eller
gale løsninger
•
-bare mer eller mindre nyttige
Barna praktiserer ferdighetene
sine i ulike settinger
•
Fokuser på løsningen - ikke
personen
Barna deltar, involveres og
lærer av hverandre
•
Lærerne lytter aktivt til barna •
•
•
Barn trenger repetisjon og
kontinuitet for å lære godt
Barna støtter og hjelper
hverandre i stedet for å
konkurrere
Barna evaluerer sin egen
mestring
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Internasjonal evaluering av
Zippys venner
• Danmark og Litauen
Brian L. Mishara ,University of
Quebec at Montreal
Mette Ystgaard, Universitetet i
Oslo
• Irland
Aleisha M Clarke and Margareth
M Barry,
National University og Ireland
Galway
Internasjonal evaluering
• Bedre mestringsevne
•
•
•
•
Bedre sosiale ferdigheter
Høyere emosjonell kompetanse
Bedre klassemiljø
Styrket lærer – elevforhold Irland 2010
• Verktøy til lærer i vanskelige situasjoner
Irland 2010
Norsk evaluering av Zippys venner
• R-bup øst-sør
v/Mette Ystgaard og
Solveig Holen
• Skoler i Trondheim,
Bodø og Østfold
• Elever, lærere og
foresatte involvert
Bedre klassemiljø
Zippys venner har en positiv
effekt på mestring
rapportert av foreldre og
barna selv.
Lærere rapporterer om:
• Bedre klassemiljø og
faglig fungering
• Mindre mobbing og
plaging
• Bedre samhold i klassen
• Mindre utestenging
Holen 2012
Tips til foreldre:
•
Snakke med barna om følelser
•
Oppmuntre barna til å tenke løsninger i stedet for problemer
•
Benytte foreldreoppgavene på vfb.no
•
Lese bøker om følelser sammen med barna
•
Be om å få zippyhistoriene hjem til lesing og samtale
SPØRSMÅL?

similar documents