Museologi

Report
Implementering
&
lokal efteruddannelse
Torben Benoni & Lise Mark
Intrface Generalforsamlingskursus
Maj 2013
13.30-14.15
Efteruddannelseskursus til et helt lærerkollegium
-Basal museologi (hvilken teori er nødvendig?)
-Hands-on (fra teori til undervisningspraksis)
14.15-14.45
Smagsprøver på ”hands-on” øvelser fra lærerkurset
14.45-15.15
Museologi-kit: Udlevering og gennemgang
15.15-15.30
Spørgsmål, ideér og perspektiver

 12.25 – 12.45 Teorioplæg om basal museologi
 13.00 – 13.45 Workshop 1: Hands-on
Hold 1: Naturhistorisk Museum
Hold 2: Antikmuseet
 14.00 – 14.45 Workshop 2: Hands-on
Hold 1: Antikmuseet
Hold 2: Naturhistorisk Museum
 14.45 – 15.30
Plenum i Stakladen:
Kaffe, kage og opsamling
 Lektie læst hjemmefra: Fra Museumsgrundbogen
 Om museets 5 søjler/funktioner
 Om at læse en udstilling-1:
4 Kommunikationsstrategier
 Om at læse en udstilling –2:
3 Udstillingsprincipper
 Hvorfor relevant for alle lærere?

Indsamle kulturarven

Registrere den

Bevare den

Forske i den…

Formidle
inkl.
fokus Kommunikationsstrategier
udstille den
Udstillingsprincipper
 Målgruppe(r)
 Tema, titel
 Udbytte/formidlingsmål
Kommunikationsstrategi/formidlingsgrundlag:
1. Laissez-faire tilgangen
2. Transmissionstilgangen
3. Konstruktivistisk tilgang
4. Narrativ tilgang
 Gæsten: nysgerrig, selvhjulpen, opsøgende
 Formidlingsmål: induktivt, subjektivt
 Udstillingen: ikke bestemt rute
 Eksempel: “Det uperfekte barn” Steno Museet
 Gæsten: mgl. viden, passiv, skal informeres
 Formidlingsmål: øge gæstens viden
 Udstilling:autoritativ, ofte fastlagt rute
 Eksempel: “Verdensbilleder“, Steno Museet
 Gæsten:I centrum -mødes og udfordres
 Formidlingsmål: gæst konstruerer ny viden
 Udstillingen: medspiller, nedtonet autoritet
 Eksempel:
Moesgaard Museum,
særudstillingen
“Rethink Information”
 Gæsten: medfortællende/medskabende
 Formidlingsmål: at gæsten kan koble egne
historier til udstillingens
 Udstillingen:ramme til fortælling(er)
 Eksempler:
Enter Ung 2010
Kvindemuseet,
Kære Krop – Svære
Krop, Stenomuseet
 Didaktisk informerende/undervisende princip
 Affektivt dramatiserende princip
 Æstetisk skønheds/nydelses-princip
Århus Bymuseum (møntudstilling)
Jødisk Museum,
Berlin
Ny tilbygning af
Daniel Liebeskind
Her:
Holocaust Tower
“Rethink Information”
– Contemporary Art and Climate Change
“Acid Rain”, Kunsthallen Nikolaj
“Cascade”, Moesgaard Museum
Fra særudstillingen Blod, Stenomuseet
 Alle 1.g’ere på vores skole læser om og
arbejder med de 3 udstillingsprincipper
(AT: “Verdensbilleder:Renæssancen”)
 Museumsbesøg kan tilføre meta-faglighed
(bevidsthed om metode /videnskabsteori)
til det faglige udbytte. Elever får redskaber
til at forholde sig kvalificeret til udstillingen
(såvel mål og midler) med et fagligt sprog.
 Ideelt til AT-forløb, fx ved studieture
1. Hands-on øvelser:
a. Intuitiv og induktiv ‘udstillingsåbner’
b. Udstillingsprincipper
c. Kommunikationsstrategier
2. Elev-’kit’ til undervisningsbrug (generaliseret)


!
Læsestof
Udstillingsprincipper
Kommunikationsstrategier
Forslag til arbejdsopgaver
Formidlingsjagt: Det skønne, det vilde & det
meget underlige
Formidlingsjagt: Udstillingsprincipper
(Formidlingsjagt: Kommunikationsstrategier)
 Partnerskab med Stenomuseet
 Iscenesættelse af A-bomben
 Studieretningstoning: Museumsklasse
 Museumssafari med 1.x
 1.x bygger museum
 ATb – museologi for alle 1.g’ere
 Den intelligente montre

similar documents