mandag 26.03.12

Report
GOD MORGEN !
ABIR
PATTHAWEE
SARA
KHALED
IDRIS
RAHEL
MUHAMMAD
NASSER
MUHAMED
ZEMEDE
YORDANOS
HAMED
HVORDAN HAR DU HATT DET I HELGEN?
HAR DU VÆRT UTE I HELGEN?
HAR DU SPIST NOE EKSTRA GODT I HELGEN?
HAR DU GJORT NOE SPESIELT I HELGEN?
ALF PRØYSEN
Alf Prøysen (født 23. juli 1914 på Rudshøgda i Ringsaker, død 23. november 1970 i Oslo) var
en av Norges fremste kulturarbeidere, visesangere og forfattere.
Prøysen ble født inn i en husmannsfamilie på husmannsplassen Prøysen (oppkalt etter landet
Preussen) på Rudshøgda i Ringsaker kommune i Hedmark fylke. Vekslingen mellom
storgården og husmannsplassen ble det litterære miljø hvor de aller fleste av hans sanger,
stubber og noveller utspiller seg. Hans opprinnelige navn var Alf Olafsen, men tok navnet
Prøysen etter husmannsplassen som han og hans familie bodde på. Det meste av sitt voksne
liv bodde han i Nittedal med kone og to barn.
Spørsmål til teksten:
1.
Hva heter mannen på bildet?
ALF PRØYSEN
2.
Når ble han født?
3.
Hvor ble han født?
23. JULI
4.
5.
Når døde han?
(RUDSHØGDA
Hvor dødeI) RINGSAKER
han?
23. NOVEMER 1970
I OSLO
1914
6.
Hva er han kjent for?
KULTURARBEID, SOM VISESANGER OG FORFATTER
7.
Hva het denne mannen opprinnelig?
8.
Hvorfor endret han navn?
Alf Olafsen
9.
10.
Hvor bodde han det meste av sitt voksne liv?
bodde på Prøysen, en husmannsplass.
Hvem bodde han med i sitt voksne liv?
Nittedal
MED KONE OG 2 BARN.
Forfatterskapet
Allerede fra debuten med novellesamlinga Dørstokken heme i 1945, og dernest med DDrengstu'viser i 1948 har Alf
Prøysen hatt en særskilt publikumsappell; Drengstu'viser solgte i 120 000 eksemplarer bare i utgivelsesåret. Romanen
Trost i taklampa solgte 60 000 det året den kom ut. Han nådde også ut til mange med sine tekster i «Lørdagskroken» i
Arbeiderbladet og i Magasinet for alle.
Barnebøkene er blitt lest av hele generasjoner av barn, og bøkene om Teskjekjerringa ble også en nordisk suksess.
1950-tallets store massemedium var radioen. Sammen med Anne-Cath. Vestly og Thorbjørn Egner bidro Prøysen til å
løfte barnekulturen gjennom sitt arbeid med Barnetimen for de minste. Hans regelmessige bidrag til den populære
Søndagsposten var også med på å gjøre ham til en av tidens «mediekjendiser» . Sammen med Anne-Cath. Vestly var
han også skuespiller i en serie for barn i fjernsynets barndom, Kanutten og Romeo Clive (1963).
Prøysen sang sjøl visene sine til eget gitarakkompagnement. Han var vel kjent med den folkelige visetradisjonen, og
han bruker virkemidler fra skillingsvisene i mange av sine egne viser. Men han anvender alltid klisjéene på en
kunstnerisk original måte, og virkningen er ofte ironisk og sarkastisk.
I april 1947 spilte han inn sin første 78-plate: «Bare Pappa hadde tid» (A.M.)/«Frøken gi meg himlens nummer»
(Charles K. Harris) med Columbia Salongorkester (Columbia GN 995).
Alf Prøysen hadde ikke til hensikt bare å underholde. Særlig i de tidlige tekstene, som i novellesamlinga Dørstokken
heme, viser han fram standssamfunnet på flatbygdene i grell belysning. Like mye som de faktiske klasseforskjellene
mellom storbønder og husmenn, handler det om sjøljustisen blant husmanns- og tjenestefolk. Det er en streng jantelov
som møter dem som prøver å bryte med innarbeidede mønster. I de senere novellesamlingene møter vi en mer
forsonlig Prøysen.
Hans eneste roman, Trost i taklampa, tematiserer sosial og psykologisk undertrykkelse. Her går Prøysen imot de fleste
som skrev om bygda på denne tida, og framstiller flukten fra landsbygda som et frigjøringsprosjekt. Det ironiseres over
bygderomantikeren som prøver å framstille utflytterne som svikere, og det er utflytteren Gunvor Smikkstugun som er
helten. Trost i taklampa ble også dramatisert av Prøysen og Asbjørn Toms. Fortellinga ble filmatisert i 1955, og er i
tillegg oppført som hørespill og musikal.
Mange har beklaget at Prøysen aldri rakk å skrive flere romaner. Samtidig foredlet han sjangeren «lørdagsstubb», et
ukentlig kortprosabidrag i Arbeiderbladet, til en egen litterær sjanger som han behersket og gjorde til en fullverdig
litterær form. Fire tematiske utvalg utkom på 1970-tallet, og med en ny innsats i 1998 finnes nå alle lørdagsstubbene i
bokform.
Mye av Prøysens diktning både på vers og i prosa er skrevet på hedmarksdialekt. Det har vært diktet på dialekt i lang
tid, både i Norge og andre land, men Prøysens talent og popularitet hadde betydning for den aksepten vi i dag har for
bruk av dialekt.
Alf Prøysens mor ble engang spurt om hun mente sønnen hennes skrev om bestemte personer. Hennes svar var
dekkende og treffende nok: «Hæin har skrivi om oss æille, akkurat som vi er...». [1]
Prøysens forfatterskap er blitt ulikt oppfattet. Noen oppfatter ham som en ren idylliker og solskinnsforfatter, mens andre
ser ham som en melankoliker som med dempede virkemidler framstiller angst og usagte bindinger i og mellom
mennesker. Ulike tolkninger av sangen Hæin Lars æ på Hamar kan illustrere dette. Tilsynelatende enkle barneviser
som kan være meget raffinerte og ha dyp mening. De har potensial til å vokse med barnet - det fremste kjennetegnet
på god diktning for barn. Eksempler er «Teddybjørnens vise» og «Kveldssang for Laffen».
I 1970 mottok Prøysen Norsk kulturråds ærespris og Kultur- og kirkedepartementets hederspris for barne- og
ungdomslitteratur. Departementets hederspris ble tildelt posthumt og er (2006) bare utdelt denne ene gangen.
Spørsmål til teksten
1.
Når levde Alf Prøysen?
2.
3.
Hva er grunnen til at Alf Prøysen er kjent?
Hva vet
om «Trost 1970
i taklampa»?
23. juli 191423.du
november
KULTURARBEIDER,
SANGER,spilte gitar,
FORFATTER
EN ROMAN
UTGITT
-LAGET SOM
, MANGE SOLGT, 60 000
MANGE PLASSER
HØRESPILL,
FILM
,
MUSIKAL
OM SOSIAL OG PSYKOLOGISK
UNDERTRYKKELSE
4.
5.
6.
Hva vet du om «Teskjekjerringa»?
, NORDISK
suksess
Hvilket språk har Prøysen brukt når han har skrevet
sine verk?
BARNEBØKER
Hvilket instrument behersket Alf Prøysen?
HEDEMARKSDIALEKT
GITAR
konsert i Numedalshallen 28.03.12
Møt opp i klasserommet
1235
Kl
PÅ ONSDAG I
viss du vil gå til hallen med resten av klassen og Wenche.
De som ikke er i klasserommet kl 1235, må gå til hallen på egen hånd.
Konserten slutter klokka
Da tar vi 10 minutters pause, før vi fortsetter med undervisningen.

similar documents