bph liječenje

Report
BENIGNA HIPERPLAZIJA
PROSTATE
Prof. dr. sc. Željko Kaštelan
Klinika za urologiju KBC Zagreb
Stavovi i/ili mišljenja izreceni u ovom predavanju, nisu nužno
stavovi/mišljenja GlaxoSmithKline-a.
BPH
•
SMETNJE MOKRENJA
•
KVALITETA ŽIVOTA
UTJECAJ BPH NA KVALITETU ŽIVOTA
Izbjegavaju kazalište,
kino, crkvu itd.
Sa BPH
Bez BPH
Izbjegavaju sport na otvorenom
Izbjegavaju prostor bez toaleta
Ne spavaju dovoljno
Ne mogu voziti 2 sata
Limitirana tekućina prije spavanja
Limitirana tekućina prije putovanja
0
10
20
Postotak muškaraca
30
40
Garraway WM et al. Br J Gen Pract 1993; 43: 318–321
BPH
INCIDENCIJA
41-50 god.
20%
51-60 god.
50%
>80 god.
90%
BPH
ČIMBENICI RIZIKA
•
•
•
•
NASLJEĐE
ALKOHOL
NIKOTIN
PRETILOST
BPH
ETIOLOGIJA
• DOB
• ANDROGENI
• Primarni androgeni stimulator rasta prostate je
dihidrotestosteron (DHT)
• DHT ima ključnu ulogu u nastanku BPH
TESTOSTERON
POVEĆANJE PROSTATE
AKTIVACIJA
DIHIDROTESTOSTERON
DHT
Anderson JB et al. Eur Urol 2001; 39: 390–399
Andriole G et al. J Urol 2004; 172: 1399–1403
BPH
ČIMBENICI PROGRESIJE BOLESTI
•
VOLUMEN PROSTATE
•
PSA
•
DOB
BPH
SIMPTOMI BOLESTI
SMETNJE MOKRENJA:
1.
OPSTRUKTIVNE
2.
IRITATIVNE
BPH
DIJAGNOSTIKA
•
•
•
•
IPSS
DRE
KREATININ
URINOKULTURA
BPH
DIJAGNOSTIKA
•
•
•
PSA
UZV UROTRAKTA
UROFLOW
BPH
CILJ LIJEČENJA
•
SMANJITI INTENZITET SIMPTOMA
•
OMOGUĆITI BOLJI MLAZ
•
OMOGUĆITI BOLJE PRAŽNJENJE MJEHURA
•
OČUVATI FUNKCIJU BUBREGA I MJEHURA
BPH
LIJEČENJE
1.
PRAĆENJE BOLESNIKA
2.
FARMAKOTERAPIJA
3.
MINIMALNO INVAZIVNO LIJEČENJE
4.
OPERATIVNO LIJEČENJE
BPH
TERMOTERAPIJA
1.
TUMT
(mikrovalovi)
2.
TUNA
(radiovalovi)
3.
HIFU (ultrazvuk)
BPH
LASER
1.
VLAP
2.
ILC
3. DIODNI LASER
BPH
OPERATIVNO LIJEČENJE
1.
POTPUNA RETENCIJA MOKRAĆE
2.
HEMATURIJA
3.
KAMENCI
4.
UROINFEKCIJA
5.
ZASTOJNA UROPATIJA
Inhibitori 5
(alfa reduktaze)
Alfa blokatori
Ublažuju
simptome,
povećavaju
protok urina,
reduciraju veličinu
prostate
hormonskim
mehanizmom
Ublažuju
simptome,
povećavaju protok
urina opuštajući
glatki mišić
prostate i vrata
mjehura blokadom
simpatičke
aktivnost
Adapted from Roehrborn CG Curr Opin Urol 2001;11:17-25; National Cancer Institute. NIH Publication No. 99-4303, 1999.
INHIBITORI 5 - AR
• UBLAŽAVAJU SMETNJE MOKRENJA
• POBOLJŠAVAJU KVALITETU ŽIVOTA
• SMANJUJU RIZIK NASTANKA KOMPLIKACIJA
BOLESTI
5-ALFA-REDUKTAZA INHIBITORI
(5ARI)
Dva tipa 5ARI:
• Dutasteride - Avodart - inhibira 5AR Tipa I & II
• Finasteride - Proscar - inhibira 5AR Tipa II
5AR2
Testosteron
5AR1
PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
• PREPOZNATI SIMPTOME BOLESTI
• ANAMNEZA
• OSNOVNA DIJAGNOSTIČKA OBRADA
• KONZULTACIJA UROLOGA
• LIJEČENJE
• PRAĆENJE BOLESNIKA
• PREPOZNAVANJE PROGRESIJE I KOMPLIKACIJA
BOLESTI

similar documents