Deel4

Report
De radiator heeft een
lage temperatuur, maar
levert veel warmte!
Warmte en temperatuur zijn
verschillende grootheden
De vlam van een
lucifer heeft een hoge
temperatuur, maar
levert weinig warmte!
De sportvrouw zit boordevol energie…
De energie in de
brandstof stuwt het
vliegtuig vooruit…
Vulkanische aardlagen hebben
een hoge temperatuur.
Koud grondwater wordt
verwarmd en gedeeltelijk
omgezet tot stoom. Water en
stoom spuiten uit de geiser
omhoog.
Geiser op IJsland
Warmte is energie die wordt
overgedragen van een voorwerp
met een hogere temperatuur
naar een voorwerp met een
lagere temperatuur.
Warmte is energie in transport.
Proef: Verwarm water in een bekerglas. Bepaal de
temperatuur om de 60 s
 Waarneming: Aanvankelijk neemt de T toe. Nadien blijft de
T constant niettegenstaande men verder verwarmt.
Verklaring:
 T neemt toe: de toegevoerde energie (merkbare warmte )
wordt aangewend om de snelheid van de deeltjes te
doen toenemen.
 T constant: de toegevoerde energie (latente warmte)
wordt aangewend om de cohesiekrachten te verzwakken
en de deeltjes verder van elkaar te verwijderen : de stof
wordt gasvormig .
Verschil tussen temperatuur en warmte
Conclusie




Temperatuur van een lichaam is een maat voor de
gemiddelde snelheid van de deeltjes.
Warmte is een vorm van energie die in een lichaam kan
opgehoopt , overgedragen of opgenomen worden.
Merkbare warmte: toegevoerde warmte veroorzaakt een
temperatuurstijging
Verborgen warmte = latente warmte: toegevoerde warmte
veroorzaakt geen temperatuurstijging
Proef: Houd een metalen buis vast in de linkerhand. Neem de buis
op dezelfde plaats vast
Waarneming:
 Aanvankelijk voelt de buis koud aan met de rechterhand.
 Nadien voelt de buis voor de rechterhand warm aan
Verklaring:
 Door het in contact brengen van 2 stoffen met
verschillende T komen de deeltjes van beide stoffen met
elkaar in botsing.
 Hierdoor verliezen de deeltjes van de stof met de hoogste
T aan snelheid ( = T neemt af) en winnen de deeltjes van
de stof met de laagste T aan snelheid ( T neemt toe).
warmteoverdracht
Besluit
 Warmte wordt overgedragen van het lichaam met de
hoogste temperatuur naar het lichaam met de
laagste temperatuur en dit tot beide dezelfde
temperatuur bezitten
proef
Ons gevoel voor
temperatuur is
onbetrouwbaar!
warm water van 40 °C
water op kamertemperatuur
koud water van 5 °C
Steek de linkerhand in het koude water en de rechterhand in het warme
water. Steek daarna beide handen in het water op kamertemperatuur.
Voor de linkerhand voelt het water op kamertemperatuur warm aan.
Voor de rechterhand voelt het water op kamertemperatuur koud aan.
Waarneming:
 Voor de linkerhand lijkt het lauw water koud , voor de
rechterhand lijkt het lauw water warm
Theorie:
 Het is onmogelijk de T te meten met de tastzin
◦ Met de tastzin wordt enkel waargenomen of warmte wordt
overgedragen


Voor het meten van de Temp hebben we een
meetbare eigenschap nodig, die verandert met de
temp.
Bvb uitzetting

similar documents