Hent PowerPoint til kapitel 5 her.

Report
Medierne og
demokratiet
5.1 Medierne som den fjerde statsmagt?
5.2 Medialiseringen af politik
5.3 Offentlig og privat adfærd i politik
5.4 Demokrati- og medieidealer
• Magtens tredeling og
mediernes ideal som
den fjerde statsmagt
5.1 Medierne som den
fjerde statsmagt?
Tre perspektiver på mediernes rolle i demokratiet
Fokus på politikerne og de
politiske institutioner
Fokus på medierne i sig
selv
Fokus på mediernes
funktion i samfundet –som
bindeled til borgerne
-Professionalisering af
politisk kommunikation
-Politiske aktører målretter
budskaber mod medierne
-Ansættelse af
medierådgivere (pol.
aktører) og pol.
Kommentatorer (medierne)
-Studier af politisk balance
-Favorisering af politiske
synspunkter
-Optimistisk syn:
Balancerede medier på
borgernes side
-Pessimistisk syn: medierne
bedriver
metakommunikation
-Nyhedskriterierne
-Befolkningens modtagelse
af mediernes budskaber
5.1 Medierne som den
fjerde statsmagt
• Medialisering af
politik = politik
foregår på mediernes
præmisser
• Mediernes rolle på
inputsiden af Eastons
model
5.2 Medialiseringen af
politik
Erving Goffmanns
scenebegreber
Joshua
Meyrowitz
–medieret
adfærd
Front-stage
Back-stage
Middle-region
Offentlige
situationer,
hvor parterne
er
opmærksomme
på hinandens
reaktioner og
agerer derefter.
Private
situationer,
hvor man ikke
medtænker
andres
reaktioner i ens
adfærd.
Blanding af
adfærd med
offentlig og
privat karakter
5.3 Offentlig og privat
adfærd i politik
• Samtaledemokrati (Hal Koch) –
mediepopulisme?
• Michael Schudson:
1. Selskabelig samtale
(mediepopulisme) (Tv2
Nyhedernes nærhedsideal)
2. Demokratisk samtale (regelstyret,
løsningsorienteret)
• Konkurrencedemokrati (Alf
Ross): mulighed for at træffe
upopulære beslutninger /
repræsentativt demokrati
1. Mediernes rolle som formidlere
af politiske budskaber.
5.4 Demokrati- og
medieidealer

similar documents